English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย Bahasa Indonesia Bahasa Malaysia

Jualan Kilat

MiniInTheBox.com melakukan penghantaran ke hampir semua negara di seluruh dunia.

Pilih Mata Wang: $ USD

Perhatian & Penjagaan Profesional

Ketahui lebih lanjut

  Terma-Terma Penggunaan


  Selamat datang ke laman sesawang (disebut "Laman") Mini In The Box Limited. (“MiniInTheBox.com”). MiniInTheBox.com menyediakan perkhidmatan-perkhidmatannya kepada anda tertakluk kepada notis-notis, terma-terma dan syarat-syarat yang terdapat di dalam perjanjian ini (disebut "Perjanjian"). Sebagai tambahan, apabila anda menggunakan perkhidmatan MiniInTheBox.com (contohnya: Ulasan Pelanggan), anda akan tertakluk kepada peraturan, garis panduan, polisi, terma dan syarat-syarat yang diguna pakai ke atas perkhidmatan yang sedemikian dan semuanya dimasukkan di dalam Perjanjian ini melalui rujukan ini. MiniInTheBox.com berhak untuk menukar laman ini dan terma-terma dan syarat-syarat ini pada bila-bila masa.
  Mengakses, melayari atau menggunakan laman ini menunjukkan anda bersetuju dengan semua terma-terma dan syarat-syarat dalam perjanjian ini, maka sila baca perjanjian ini dengan cermat sebelum anda teruskan.


Penggunaan Laman

  Anda mengaku dan memberi jaminan bahawa anda berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sedang melawat Laman ini di bawah seliaan seorang ibu atau bapa atau penjaga. Tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian ini, MiniInTheBox.com dengan ini memberikan anda satu lesen bukan eksklusif yang terhad, yang boleh ditarik balik dan tidak boleh dipindah, untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dengan memaparkannya di pelayar internet anda hanya untuk tujuan membeli-belah bagi barangan peribadi yang dijual di Laman ini dan bukan untuk tujuan komersil atau diguna mewakili pihak ketiga, kecuali dibenarkan dengan jelas oleh MiniInTheBox.com terlebih dahulu. Sebarang perlanggaran kepada Perjanjian ini akan menyebabkan lesen yang diberi seperti tercatat dalam perenggan ini, ditarik balik dengan serta-merta tanpa sebarang notis kepada anda.
  Kecuali seperti yang dibenarkan di dalam perenggan di atas, anda tidak boleh mengeluarkan semula, mengedarkan, memaparkan, menjual, ,menyewa, memindahkan, mencipta kerja-kerja terbitan dari, menterjemah, mengubah, reverse-engineer, menguraikan, membuang susunan atau menggunakan Laman ini atau sebahagian darinya kecuali dibenarkan oleh MiniInTheBox.com secara bertulis. Anda tidak boleh menggunakan sebarang maklumat yang diberikan di Laman ini bagi tujuan komersil atau menggunakan Laman ini dalam apa cara sekalipun bagi manfaat perniagaan lain kecuali dibenarkan oleh MiniInTheBox.com terlebih dahulu. MiniInTheBox.com berhak untuk tidak menerima perkhidmatan, menamatkan akaun dan/atau membatalkan pesanan mengikut budi bicaranya, termasuklah, tanpa had, sekiranya MiniInTheBox.com percaya bahawa perlakuan pelanggan melanggar undang-undang terpakai atau merbahaya kepada kepentingan MiniInTheBox.com
  Anda tidak boleh memuat naik, mengedarkan atau menerbitkan melalui Laman ini sebarang Kandungan, maklumat atau bahan yang (a) melanggar atau menyalahi hak cipta, paten, tanda niaga, tanda perkhidmatan, rahsia perdagangan atau hak persendirian yang lain milik seseorang; (b) adalah berbentuk fitnah, mengancam, memburuk-burukkan, lucah, tidak sopan, pornografi atau boleh menimbulkan sebarang dakwaan sivil atau jenayah di bawah undang-undang A.S atau antarabangsa; atau (c) termasuklah sebarang pepijat, virus, cacing, pintu perangkap, kuda Trojan atau lain-lain kod atau sifat yang membahayakan. MiniInTheBox.com mungkin akan memberikan anda satu kata laluan dan pengenalan akaun untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan sebahagian Laman yang tertentu. Setiap kali anda menggunakan kata laluan atau pengenalan, anda akan dianggap sebagai mempunyai kebenaran untuk mengakses dan menggunakan Laman ini dengan cara yang konsisten dengan terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian ini, dan MiniInTheBox.com tidak perlu menyiasat kebenaran yang diberikan atau sumber sebarang akses yang sepertinya atau penggunaan Laman ini.
  Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas semua penggunaan dan akses ke laman ini oleh sesiapa yang menggunakan kata laluan dan pengenalan yang asalnya diberikan kepada anda, sama ada akses tersebut dan penggunaan Laman ini dibenarkan oleh anda ataupun tidak, termasuklah tetapi tidak terhad kepada, semua bentuk komunikasi dan transmisi dan semua tanggungjawab (termasuklah, tanpa had, tanggungjawab kewangan) yang terjadi melalui akses atau penggunaan sedemikian. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melindungi keselamatan dan kerahsiaan kata laluan dan pengenalan yang diberikan kepada anda. Anda haruslah memberitahu MiniInTheBox.com dengan segera tentang sebarang penggunaan kata laluan atau pengenalan anda yang tidak dibenarkan atau perlanggaran yang lain atau ancaman pencerobohan kawalan keselamatan Laman ini.
  "Laman" ini dimiliki oleh Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [No. Daftar. 1141168] didaftarkan di bawah undang-undang SAR HongKong dengan alamat berdaftar di 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Ulasan Dan Komen

  Kecuali dinyatakan di bahagian lain di dalam Perjanjian ini atau di laman ini, apa sahaja yang anda hantar atau poskan ke laman ini dan/atau memberikan kepada MiniInTheBox.com, termasuklah, tanpa had, idea, kepakaran, teknik, soalan, ulasan, komen, dan cadangan (secara kolektif disebut "Serahan") adalah dan akan dianggap sebagai tidak sulit dan bukan hak persendirian, dan dengan menyerahkan atau mengepos, anda bersetuju untuk memberi lesen, yang tidak boleh ditarik balik, serahan tersebut dan semua hak-hak IP yang berkaitan (tidak termasuk hak moral seperti hak sebagai pengarang) kepada MiniInTheBox.com tanpa sebarang bayaran dan MiniInTheBox.com berhak mendapat hak untuk menggunakan, menyalin, mengedar, memaparkan, menerbitkan, mempersembahkan, menjual, menyewa, menyiarkan, mengubahsuai, mencipta kerja-kerja terbitan dari Serahan sepertinya, yang bebas royalti, global, berterusan, tidak boleh ditarik balik dan hak boleh pindah, dengan apa cara sekali pun dan dalam sebarang bentuk, dan untuk menterjemahkan, mengubah, reverse-engineer, menguraikan atau mengasing-asingkan Serahan yang sedemikian. Semua Serahan akan secara automatik menjadi harta eksklusif MiniInTheBox.com dan tidak akan dipulangkan kepada anda dan anda bersetuju untuk tidak menimbulkan sebarang pertikaian berkaitan sebarang penggunaan bahan yang anda telah serahkan, oleh MiniInTheBox.com di masa hadapan.

  Anda memberi jaminan bahawa Serahan anda, semua atau sebahagian daripadanya, adalah bebas dari sebarang perlanggaran hak IP, pertikaian atau tuntutan pihak ketiga. MiniInTheBox.com tidak akan menanggung sebarang liabiliti disebabkan oleh penyalahgunaan hak cipta atau sebarang hak pihak ketiga yang lain, oleh anda. Anda bersetuju untuk mempertahankan dan membayar ganti rugi kepada Penaja terhadap sebarang kerugian disebabkan oleh penggunaan bahan yang disertakan, untuk sebarang tujuan.

  Sebagai tambahan kepada hak-hak yang terpakai pada sebarang Serahan, apabila anda menyiarkan komen atau ulasan ke laman ini, anda juga telah memberi MiniInTheBox.com hak untuk menggunakan nama yang anda sertakan bersama sebarang ulasan, komen atau Kandungan lain, jika ada, yang berkaitan dengan ulasan, komen atau kandungan lain yang sepertinya. Anda memberi jaminan bahawa anda memiliki atau mengawal semua hak terhadap ulasan, komen dan Kandungan lain yang anda siarkan di laman ini dan penggunaan ulasan, komen atau Kandungan lain milik anda oleh MiniInTheBox.com tidak akan melanggar atau menyalahi hak mana-mana pihak ketiga. Anda tidak boleh menggunakan alamat emel palsu, berpura-pura menjadi orang lain selain daripada anda sendiri atau memperdaya MiniInTheBox.com atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang Serahan atau Kandungan. MiniInTheBox.com boleh tetapi tidak wajib, menghilangkan atau menyunting sebarang Serahan (termasuklah komen atau ulasan) atas sebarang alasan.


Hak Cipta

  Semua teks, grafik, foto atau imej-imej lain, butang ikon, klip audio, logo, slogan, nama dagang atau perisian perkataan dan kandungan-kandungan lain di laman sesawang milik MiniInTheBox.com (secara kolektif disebut, "Kandungan"), adalah secara eksklusif menjadi milik MiniInTheBox.com atau pembekal-pembekal kandungannya yang sesuai. Anda tidak boleh menggunakan, mengeluarkan semula, menyalin, mengubah, menyiarkan, memaparkan, menerbitkan, menjual, memberi lesen, mempersembahkan pada awam, mengedar atau menggunakan secara komersil sebarang Kandungan atau membuang sebarang Kandungan dalam cara yang tidak dibenarkan oleh MiniInTheBox.com, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MiniInTheBox.com Penggunaan perlombongan data, robot atau peralatan mengumpul dan mengeluarkan data yang serupa di MiniInTheBox.com juga penggunaan tanda niaga atau tanda perkhidmatan MiniInTheBox.com di dalam tag meta adalah dilarang sama sekali. Anda boleh melihat dan menggunakan Kandungan hanya sebagai maklumat peribadi anda sahaja dan untuk membeli-belah dan membuat pesanan di laman dan bukan untuk sebab-sebab yang lain. Koleksi, susun atur dan pengumpulan semua isi kandungan di laman ini (disebut "Kompilasi) adalah secara eksklusifnya menjadi milik MinInTheBox.com. Anda tidak boleh menggunakan Kandungan atau Kompilasi MiniInTheBox.com's dalam apa cara sekali pun yang menghina atau menimbulkan keraguan terhadap MiniInTheBox.com atau dalam apa cara yang boleh menimbulkan kekeliruan atau perlanggaran sebarang undang-undang atau peraturan yang terpakai. Semua perisian yang digunakan di Laman ini (disebut "Perisian") adalah harta MinInTheBox.com dan/atau pembekal-pembekal Perisiannya. Kandungan, Kompilasi dan Perisian ini semuanya dilindungi di bawah undang-undang hak cipta negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Semua hak yang tidak diberi kebenaran adalah dimiliki oleh MinInTheBox.com. Pihak yang melanggar segala peraturan yang telah dinyatakan akan didakwa mengikut undang-undang.


Polisi Perlanggaran Harta Intelek

  Adalah menjadi polisi MiniInTheBox.com untuk mengambil tindakan yang sesuai di mana perlu untuk menegakkan dan mengiiktiraf semua undang-undang Negeri, Persekutuan dan Antarabangsa berkaitan dengan bahan yang didakwa telah mencabuli sebarang tanda niaga, hak cipta, paten dan semua atau sebarang undang-undang harta Intelek yang lain. Sekiranya anda adalah pemilik hak cipta harta intelek dan anda percaya bahawa MiniInTheBox.com menjual, menawarkan untuk menjual atau menyediakan barangan dan/atau perkhidmatan yang melanggar hak cipta harta intelek anda, maka sila hantar maklumat berikut sepenuhnya ke ipip@lightinthebox.com.
  Maklumat yang diperlukan
  1. Tanda tangan elektronik atau fizikal orang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik sebuah eksklusif yang didakwa telah dicabuli;
  2. Satu keterangan tentang kerja atau bahan yang didakwa telah dicabuli;
  3. Satu keterangan tentang di manakah bahan yang didakwa telah dicabuli, diletakkan di laman ini (URL produk);
  4. Maklumat yang mencukupi untuk kami menghubungi anda seperti alamat, nombor telefon dan alamat emel anda;
  5. Satu pernyataan daripada anda bahawa anda percaya yang penggunaan bahan yang dipertikaikan itu tidak diberi kebenaran oleh pemilik hak cipta atau lain-lain pemilik hak cipta persendirian, agen mereka atau undang-undang;
  6. Pengenalan bagi hak cipta harta intelek yang anda dakwa telah dicabuli oleh Laman Sesawang ini (contohnya "hak cipta XYZ", "tanda niaga ABC", No. Daftar. 123456, didaftarkan pada 1/1/04", dsb); dan
  7. Satu pernyataan daripada anda bahawa maklumat di atas dan pemberitahuan adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kebenaran untuk bertindak bagi pihak pemilik eksklusif hak yang didakwa telah dicabuli.

Penamatan dan Kesan Penamatan

  Sebagai tambahan kepada lain-lain penyelesaian undang-undang atau yang saksama, MiniInTheBox.com tanpa sebarang notis kepada anda, boleh dengan serta-merta menamatkan Perjanjian ini atau menarik balik semua hak yang telah diberikan kepada anda di bawah Perjanjian ini. Atas sebarang penamatan Perjanjian ini, anda haruslah dengan serta-merta menghentikan semua penggunaan dan akses ke laman ini dan MiniInTheBox.com akan, selain dari semua penyelesaian undang-undang atau yang saksama, dengan serta-merta menarik balik semua kata laluan dan pengenalan akaun yang telah diberikan kepada anda dan menafikan anda akses kepada Laman ini dan penggunaannya secara keseluruhan atau sebahagian darinya. Sebarang penamatan Perjanjian ini tidak akan memberi kesan kepada hak-hak dan tanggungjawab (termasuklah tanpa had, tanggungjawab untuk membayar) pihak-pihak yang berkenaan, yang timbul sebelum tarikh penamatan.


Penafian dan Had Liabiliti

  Kecuali seperti yang telah dinyatakan di dalam standard terma-terma jualan yang meliputi perkara yang sama bagi setiap produk di laman ini, laman ini, produk-produk yang ditawarkan untuk jualan padanya dan transaksi-transaksi yang dijalankan melaluinya adalah disediakan oleh MiniInTheBox.com pada dasar "seperti sedia ada". MiniInTheBox.com tidak mewakili atau memberi jaminan dalam apa bentuk sekali pun, secara nyata atau tersirat, tentang operasi laman ini atau maklumat, kandungan, bahan atau produk-produk yang ada di laman ini kecuali seperti yang dinyatakan di sini pada tahap yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, MiniInTheBox.com menafikan semua jaminan, secara nyata atau tersirat, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, jaminan secara tersirat tentang kebolehpasaran dan kecergasan untuk maksud tertentu, tiada perlanggaran hak, tajuk, hiburan senyap, ketepatan data dan integrasi sistem. Laman ini mungkin mempunyai ketidaktepatan, kesilapan atau kesilapan tipografi. MiniInTheBox.com tidak memberi jaminan bahawa kandungannya tidak akan diganggu atau bebas dari kesilapan. Pada tahap maksima yang dibenarkan oleh undang-undang, MiniInTheBox.com tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kerosakan dalam apa bentuk sekalipun yang timbul dari penggunaan laman ini, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, perkara sampingan tidak langsung, hukuman, teladan, istimewa atau kerosakan pengaruh. Pada tahap maksima yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, jumlah liabiliti yang ditanggung oleh MiniInTheBox.com terhadap anda untuk sebarang kerosakan (tidak mengambil kira asas kepada tindakan tersebut) tidak akan melebihi, pada agregatnya, amaun bayaran yang telah dibayar oleh anda kepada MiniInTheBox.com dalam bulan pertama sebelum berlakunya perbuatan yang didakwa telah menyebabkan liabiliti kepada MiniInTheBox.com.


Penerimaan Pesanan

  Sila ambil perhatian; harga yang disebut bagi setiap barangan di Laman ini harus dianggap sebagai satu jemputan kepada tawaran dan tidak harus dianggap sebagai satu tawaran. Pesanan anda adalah satu tawaran untuk membeli, yang akan diterima apabila MiniInTheBox.com mengesahkan pesanan anda. Mungkin terdapat pesanan-pesanan yang tertentu yang kami tidak boleh terima dan mesti batalkan. MinInTheBox.com berhak ,mengikut budi bicaranya, untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan atas sebarang alasan. Antara situasi-situasi yang boleh menyebabkan pesanan anda dibatalkan termasuklah kuantiti yang terhad yang tersedia untuk dibeli, ketidaktepatan atau kesilapan pada maklumat produk atau harga, atau wujud masalah yang dikesan oleh jabatan pencegahan penipuan dan kredit kami. Kami mungkin juga memerlukan pengesahan atau maklumat tambahan sebelum menerima sebarang pesanan. Kami mungkin akan menghubungi anda sekiranya semua atau sebahagian daripada pesanan anda dibatalkan atau jika maklumat tambahan diperlukan untuk menerima pesanan anda.


Kesilapan Tipografi

  Walaupun MiniInTheBox.com berusaha sedaya upaya untuk memberikan maklumat produk dan harga yang tepat, kesilapan harga atau tipografi masih boleh berlaku. MiniInTheBox.com tidak boleh mengesahkan harga sesuatu barangan sehingga selepas anda membuat pesanan. Dalam keadaan di mana barangan telah diletakkan harga yang salah atau dengan maklumat yang tidak tepat disebabkan oleh kesilapan dalam maklumat harga atau produk, MiniInTheBox.com berhak, mengikut budi bicara kami, untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan yang dibuat untuk barangan tersebut. Dalam keadaan di mana barangan telah diletakkan harga yang salah, MiniInTheBox.com boleh, atas budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk mendapatkan arahan lanjut atau membatalkan pesanan anda dan memberitahu anda tentang pembatalan tersebut.


Harga pada Matawang yang Berbeza

  Harga produk-produk yang dijual oleh MiniInTheBox.com adalah berdasarkan angka-angka yang dikira dalam Dollar A.S (US$). Harga-harga yang dipaparkan di dalam matawang lain adalah ditukar daripada Dollar A.S berdasarkan kadar tukaran wang yang terkini. Disebabkan nilai matawang yang sering berubah-ubah, harga-harga yang dipaparkan dalam angka matawang selain dari Dollar A.S di Laman ini, selain daripada yang terpapar pada halaman individu produk tersebut, mungkin bukan nilai yang terkini.
  Bahagian Laman di mana angka matawang selain dari Dollar A.S, mungkin tidak tepat termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, banner-banner promosi, halaman-halaman promosi dan maklumat pada halaman kategori produk Harga yang dipaparkan di halaman individu produk, tidak mengambil kira angka matawang, adalah harga terkini yang anda perlu bayar kepada MiniInTheBox.com, tidak termasuk kos penghantaran.


Pengadilan

  Bila mana pihak-pihak yang terlibat gagal untuk menyelesaikan pertikaian dalam tempoh 30 hari selepas pertikaian itu berlaku, mereka bersetuju untuk menyerahkan pertikaian tersebut kepada Pusat Pengadilan Antarabangsa Hong Kong (disebut "HKIAC") untuk pengadilan yang akan dijalankan berdasarkan peraturan pengadilan Suruhanjaya yang diguna pakai pada masa permohonan untuk pengadilan dibuat. Ganjaran pengadilan adalah muktamad dan kedua-dua pihak adalah terikat dengannya.


Pautan

  Laman ini mungkin mengandungi pautan-pautan ke laman-laman lain di Internet yang dimiliki dan dikendalikan oleh pihak-pihak ketiga. Anda mengakui bahawa MiniInTheBox.com tidak bertanggungjawab atas operasi atau kandungan yang terletak di atau melalui laman yang sedemikian.


Penyelesaian

  Anda bersetuju bahawa penyelesaian undang-undang oleh MiniInTheBox.com bagi sebarang perlanggaran Perjanjian ini sama ada yang benar atau berbentuk ancaman, adalah tidak mencukupi dan bahawa MiniInTheBox.com berhak mendapat khidmat khusus atau bantuan undang-undang, atau kedua-duanya sekali, sebagai tambahan atas sebarang kerosakan yang MiniInTheBox.com mungkin berhak dari segi undang-undang untuk mendapatkannya semula, berserta dengan penyelesaian kos pertikaian dalam sebarang bentuk, yang munasabah, termasuklah, tanpa had, fi peguam.
  Tiada hak atau penyelesaian oleh MiniInTheBox.com boleh dianggap eksklusif oleh yang lain, sama ada pada undang-undang atau dalam ekuiti, termasuklah, tanpa had, kerosakan bantuan undang-undang, fi peguam dan kos.
  Sebarang penepian oleh MiniInTheBox.com bagi haknya atau penyelesaian di bawah terma-terma dan syarat-syarat ini tidak boleh dianggap sebagai kewajipan untuk memberikan penepian yang serupa atau yang lain-lain di masa hadapan.

Join our community

Maklumat Syarikat
Tentang MiniInTheBox.com
Pekerjaan
Peta Laman
Perkhidmatan Pelanggan
Hubungi Kami
Urus Pesanan Saya
Halaman Bantuan dan Pangkalan Data Maklumat
Bayaran & Penghantaran
Kaedah-Kaedah Pembayaran
Panduan Penghantaran
Lokasi-Lokasi Yang Kami Kirimkan
Anggaran Waktu Penyampaian
Polisi-Polisi Syarikat
Polisi Pemulangan
Polisi Privasi
Terma-Terma Penggunaan
Polisi Perlanggaran Harta Intelek
Perniagaan Lain
Program Affiliate
Jadi Penjual
寻求供应商
 
visa, master card, maestro, carte bluepaypalpaypal verifieddhl ups ems
BTest