Podmínky použití


Vítejte na stránkách Light In The Box Limited. MiniInTheBox.com je přeshraniční webová stránka elektronického obchodu, která Vám poskytuje své služby vztahující se na upozornění, pravidla a podmínky uvedené v této dohodě (dále jen „Dohoda“). Kromě toho, pokud používáte jakoukoli službu MiniInTheBox.com (např. hodnocení zákazníků), tak ta rovněž podléhá pravidlům, směrnicím, zásadám, podmínkám a oznámením, včetně a bez omezení na Prohlášení o ochraně osobních údajů, vztahující se na takové služby a jsou začleněny do této dohody tímto odkazem. MiniInTheBox.com si vyhrazuje právo kdykoli změnit tuto stránku a tyto smluvní podmínky.

Přístup, procházení nebo jiné používání stránky představuje váš souhlas se všemi podmínkami této dohody. Před pokračováním si prosím pozorně přečtěte tuto dohodu.

Používání stránek:

Potvrzujete, že jste starší 18 let nebo navštěvujete stránky pod dozorem rodiče nebo jiné osoby starší 18 let. V souladu s podmínkami této dohody vám Lightinthebox.com tímto uděluje omezenou, odvolatelnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k přístupu a užívání těchto stránek, jejich zobrazení ve vašem internetovém prohlížeči pouze za účelem nákupu produktů prodávaných na těchto stránkách, nikoli pro jakékoli komerční využití nebo využití ve prospěch jakékoli třetí strany, pokud tak Lightinthebox.com výslovně nepovolí předem. Jakékoliv porušení této dohody bude mít za následek okamžité zrušení licence udělené v tomto odstavci bez předchozího upozornění.

S výjimkou případů povolených v odstavci výše, nesmíte kopírovat, distribuovat, zobrazovat, prodávat, pronajímat, přenášet, vytvářet odvozená díla, překládat, upravovat, rozebírat, dekompilovat nebo jinak využívat tyto stránky nebo kterékoliv jejich části, pokud toto nemáte výslovně písemně povoleno od MiniInTheBox.com. Nesmíte provádět žádné komerční využití informací zveřejněných na těchto stránkách, nebo používat stránky ve prospěch jiné společnosti, pokud to není MiniInTheBox.com výslovně předem povoleno. MiniInTheBox.com si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout služby, ukončit účty a/nebo zrušit objednávky dle svého uvážení, včetně, ale nikoli výhradně, pokud se domnívá, že jednání zákazníka porušuje platné právní předpisy nebo je škodlivé pro zájmy MiniInTheBox.com.


Nesmíte nahrávat, distribuovat nebo jinak zveřejňovat prostřednictvím těchto stránek jakýkoliv obsah, informace nebo jiné materiály, které (a) porušují autorská práva, patenty, ochranné známky, servisní známky, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva jakékoli osoby; (b) jsou urážlivé, výhružné, obscénní, neslušné, pornografické nebo by mohly vést k jakékoli občanské či trestní odpovědnosti v rámci USA a mezinárodního práva; nebo (c) obsahují nějaké chyby, viry, červy, trojské koně nebo jiný škodlivý kód nebo vlastnosti. MiniInTheBox.com může přiřadit heslo pro identifikaci účtu, které vám umožní přístup a využití určité části této stránky. Pokaždé, když použijete heslo nebo identifikaci, bude se mít za to, že jste oprávněni k přístupu a používání těchto stránek v souladu s podmínkami této dohody a MiniInTheBox.com nemá povinnost zkoumat povolení nebo zdroj takového přístupu nebo používání stránek.

Budete výhradně zodpovědní za veškerý přístup a používání těchto stránek ze strany kohokoliv, kdo používá heslo a původně přidělenou identifikaci; veškerá komunikace a všechny závazky (včetně, ale nikoli výhradně, finančních závazků), které vznikly na základě tohoto přístupu nebo použití, jsou výhradně Vaší zodpovědností. Jste výhradně zodpovědní za ochranu bezpečnosti a důvěrnosti hesla a identifikace. Jste povinni neprodleně oznámit MiniInTheBox.com jakékoli neoprávněné použití vašeho hesla nebo identifikace nebo jakékoli jiné porušení nebo hrozící porušení bezpečnosti tohoto webu.

Tyto stránky vlastní Light In The Box Limited ("LighInTheBox.com") [reg. č. 1141168] registrovaná podle SAR zákonů Hong Kongu a se sídlem na adrese Room 705-706, 7/F, China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.


Hodnocení a komentáře

Není-li stanoveno jinak, jinde v této dohodě nebo na stránkách; se vším, co odešlete nebo poskytnete MiniInTheBox.com, jako příspěvek na webu včetně, ale nikoli výhradně nápady, know-how, techniky, otázky, hodnocení, komentáře a návrhy (souhrnně "podání") je a bude zacházeno jako s důvěrnými informacemi, které nejsou předmětem průmyslového vlastnictví; a předložením nebo sdílením souhlasíte s tím, že poskytujete všechna práva, IP s tím související (kromě morálních práv, jako je autorství) MiniInTheBox.com bez poplatku a MiniInTheBox.com mají bezplatné, celosvětové, trvalé, neodvolatelné a nepřenosné právo používat, kopírovat, distribuovat, zobrazovat, zveřejňovat, předvádět, prodávat, pronajímat, přenášet, upravovat, vytvářet odvozená díla z těchto příspěvků jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, a překládat, upravovat, rozebírat, dekompilovat apod. takové příspěvky. Všechny příspěvky se automaticky stávají jediným a výhradním vlastnictvím MiniInTheBox.com a nesmí být vráceny; souhlasíte s tím, že nebudete iniciovat jakýkoli spor v souvislosti s jakýmkoli použitím vašeho příspěvku společností MiniInTheBox.com v budoucnu.

Potvrzujete, že vaše příspěvky zcela ani zčásti neporušují práva IP a nejsou nárokovány třetími stranami. MiniInTheBox.com nepřebírá žádnou odpovědnost za případné zneužití autorského práva nebo jiných práv třetích stran Vámi. Zavazujete se odškodnit proti případné ztrátě způsobené v důsledku použití údajů k jakýmkoliv účelům.

Kromě práv vztahujících se k jakémukoliv příspěvku, když píšete komentáře nebo recenze na web, udělujete MiniInTheBox.com rovněž právo používat jméno, které udáváte při odeslání recenze, komentáře nebo jiného obsahu. Prohlašujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte práva k hodnocení, komentářům a dalšímu obsahu, který zveřejníte na této stránce a že použití vašich recenzí, komentářů, nebo jiného obsahu od MiniInTheBox.com nebude porušovat práva třetích osob. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, předstírat, že jste někdo jiný než vy nebo jinak uvádět v omyl MiniInTheBox.com nebo třetí strany, pokud jde o původ veškerých příspěvků a obsahu. MiniInTheBox.com může, ale není povinno odstranit nebo upravit příspěvky (včetně komentářů a recenzí) z jakéhokoli důvodu.

Autorská práva

Veškeré informace a obsah související s položkami na webové stránce MiniInTheBox.com, včetně ale bez omezení na cenu, podrobnosti, rozměry, hmotnost, popisy a specifikace jednotlivých položek, jsou námi přeloženy na základě informací získaných od dodavatele nebo zdrojů třetích stran a položky nebo související informace nejsou vlastněny, vyrobeny, prodány nebo schvalovány společností MiniInTheBox.com. S ohledem na technická omezení, MiniInTheBox.com nezaručuje, že uvedené informace jsou správné, úplné, spolehlivé, aktuální a bez chyb.

Každá položka nabízená k prodeji na našich webových stránkách má popis položky a/nebo referenční odkaz. Jste zodpovědní za potvrzení těchto informací a obsahu týkajícího se produktů, které si přejete zakoupit prostřednictvím informací a/nebo poskytnutých odkazů ještě před odesláním libovolné objednávky. Předpokládá se, že máte plné poznání a porozumění podrobnosti o kupovaných položkách po vytvoření vaší objednávky, takže my neneseme odpovědnost za případné poprodejní problémy vyplývající z nesprávné interpretace souvisejících informací a obsahu na webových stránkách.

Bez výslovného písemného souhlasu MiniInTheBox.com je použití dolování dat, robotů nebo podobných prostředků pro shromažďování údajů a extrakčních nástrojů na MiniInTheBox.com, stejně jako použití ochranné známky MiniInTheBox.com pro služby meta-tagů, přísně zakázáno. Zde si můžete prohlédnout a používat obsah pouze pro osobní informace a nakupování a objednávání na webových stánkách, nikoli pro žádný jiný účel. Pokud náhodou narazíte na jakýkoli náš obsah hostovaného na webové stránce třetí strany, neváhejte nás kontaktovat na adrese: litbcs@MiniInTheBox.com. Můžete nás také zastihnout prostřednictvím telefonu 021-68772231 od 09:30 do 18:30 místního času v Pekingu, nebo poštou na adrese: Floor 5, Building 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210,, Čínská lidová republika. Shromažďování, úprava a montáž veškerého obsahu na těchto stránkách (dále jen „kompilace“) náleží výhradně MiniInTheBox.com. Nesmíte používat obsah nebo kompilaci MiniInTheBox.com jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje MiniInTheBox.com, nebo jakýmkoliv způsobem, který může vést k záměně či rozporu s platnými zákony a předpisy. Veškerý software použitý na těchto stránkách (dále jen „software“), je majetkem MiniInTheBox.com a/nebo dodavatelů softwaru této společnosti. Obsah, kompilace a software jsou chráněny státními, národními a mezinárodními zákony o autorských právech. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena MiniInTheBox.com. Ti, kdo je poruší, budou stíháni v plném rozsahu práva.
MiniInTheBox.com uznává a respektuje všechna autorská práva a ochranné známky. Jako takové tedy jakékoli využití televizním, filmovým, nebo hudebním festivalem čí jinými jmény a tituly nemá žádnou souvislost s MiniInTheBox.com a je výhradním vlastnictvím autorských práv nebo ochranných známek držitelů. Šaty zaslané dodavatelem jsou inspirovány styly celebrit a jsou rekreacemi dodavatele položek nošených celebritami ve vašich oblíbených televizních pořadech a na červeném koberci, ale nejsou autorizovány, schváleny nebo jakýmkoli způsobem spojovány s těmito pořady a v žádném případě a nejsou zamýšleny jako porušení jakýchkoli ochranných známek a autorských práv ze strany MiniInTheBox.com.

Zásady ochrany duševního vlastnictví

Je politikou MiniInTheBox.com přijmout vhodná opatření, v případě potřeby podporovat a uznávat všechny příslušné státní, federální a mezinárodní zákony v souvislosti s materiálem, který porušuje jakékoliv ochranné známky, autorská práva, patenty nebo jakékoli jiné zákony o duševním vlastnictví. 
Prodej neautorizovaného zboží na webové stránce
Pokud jste vlastníkem duševního vlastnictví a jste přesvědčeni, že MiniInTheBox.com prodává, nabízí k prodeji, nebo poskytne zboží a/nebo služby, které porušují vaše práva k duševnímu vlastnictví, odešlete následující údaje v plném rozsahu na ipip@MiniInTheBox.com
Povinné informace
      1. Elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno;
      2. Popis údajně porušeného materiálu;
      3. Popis, kde se uvedený materiál na stránkách nachází ( URL výrobku);
      4. Dostatečné kontaktní údaje jako vaše adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
      5. Prohlášení, že máte dobrý důvod se domnívat, že sporné použití materiálu není povoleno podle autorského práva nebo jiného vlastnická práva vlastníkem, jeho zástupcem nebo zákonem;
      6. Identifikace práv k duševnímu vlastnictví, která byla porušena, webové stránky (například "XYZ autorských práv", "ABC ochranné známky, práva). "XYZ copyright", "ABC ochranná známka, Reg. č. 123456, registrováno 1/1/04",atd); a
      7. Prohlášení, že výše uvedené informace a oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem nebo oprávněný jednat jménem vlastníka, jehož výlučné právo je údajně porušeno.

Porušení autorských práv na webových stránkách

Pokud si myslíte, že vaše vlastní práce byla zkopírována způsobem, který představuje porušení autorských práv, předejte prosím tyto informace agentovi pro autorská práva MiniInTheBox.com, který je uveden níže a jmenovaný dle zákona Digital Millenium Copyright, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
 1. Celé jméno a fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv;
 2. Popis autorsky chráněného díla, které bylo podle Vašeho názoru porušeno;
 3. Popis, kde se materiál, který podle vašeho názoru porušuje autorská práva, nachází na webových stránkách; 
 4. Vaše poštovní adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa;
 5. Prohlášení, kterým uvádíte, že jednáte v dobré víře, že sporné použití není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a
 6. Prohlášení vámi učiněné pod trestem křivé přísahy, že výše uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv, nebo máte oprávnění jednat jménem vlastníka autorských práv;
Agent pro autorská práva:
Jméno určeného agenta: Garcia Gao, právní manažer
Poštovní adresa: Room F3-325, Tower A, Win Center, Building 6, Yard 33, Baiziwan Road, Chaoyang District
Peking, Čína,
PSČ:100020
Telefonní číslo: 0086-010-63702660
E-mail: ipip@lightinthebox.com

Zánik a účinky ukončení smlouvy

Kromě jiných právních nebo rovnocenných prostředků nápravy, může MiniInTheBox.com podle této dohody bez předchozího upozornění, okamžitě ukončit smlouvu či zrušit některé nebo všechny ze svých práv. Po ukončení této smlouvy, musí okamžitě zastavit veškerý přístup a používání těchto stránek a MiniInTheBox.com musí, kromě jiných právních nebo rovnocenných prostředků nápravy, okamžitě zrušit veškerá hesla a identifikace účtu vám vydané a zcela nebo zčásti vám odepřít přístup a používání těchto stránek. Jakákoli výpověď této dohody neovlivní dotčena práva a povinnosti (včetně bez omezení platebních závazků) stran, které vznikly před datem ukončení. 

Zřeknutí se a omezení odpovědnosti

POKUD NENÍ STANOVENO JINAK, PAK KAŽDÝ PRODUKT NA TĚCHTO STRÁNKÁCH, TYTO STRÁNKY, NABÍZENÉ PRODUKTY A TRANSAKCE PROVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK JSOU POSKYTOVÁNY MiniInTheBox.com "TAK, JAK JSOU". MiniInTheBox.com NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST NEBO ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ, POKUD JDE O FUNGOVÁNÍ WEBU NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO PRODUKTŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH S VÝJIMKOU POSKYTNUTOU ZDE V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. TATO STRÁNKA MŮŽE OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI, CHYBY NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. MiniInTheBox.com NEZARUČUJE, ŽE OBSAH NEPŘERUŠENÝ ČI BEZCHYBNÝ V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.  MiniInTheBox.com NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, TRESTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. MiniInTheBox.com NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, A ODPOVĚDNOST NEPŘESÁHNE MĚSÍČNÍ POPLATEK ZAPLACENÝ VÁMI MiniInTheBox.com BĚHEM MĚSÍCE PŘEDCHOZÍHO SKUTKU, KTERÝ VEDE K ODPOVĚDNOSTI MiniInTheBox.com.

Přijetí objednávky

Vezměte prosím na vědomí, že některé objednávky nebudeme moci přijmout a musíme je zrušit. MiniInTheBox.com si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit objednávku bez udání důvodu. Mezi situace, které mohou mít za následek storno objednávky patří omezení na množství pro nákup, nepřesnosti nebo chyby v produktu nebo cenových informacích nebo problémy zjištěné účetním oddělením. Můžeme také požadovat další ověření nebo informace před přijetím jakékoliv objednávky. MiniInTheBox.com vás bude kontaktovat, pokud bude zrušena celá nebo část vaší objednávky, nebo pokud vyžadujeme dodatečné informace k přijetí vaší objednávky.

Převod práv

Vlastnické právo k produktům v objednávce bude převedeno na vás, jakmile produkty opustí sklad dodavatele nebo LIGHT IN BOX LIMITED a jsou doručeny dopravci k odeslání na adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Veškeré závazky a rizika související s produkty budou také převedeny na vás při dodání produktů dopravci. Zadáním objednávky na tomto webu zmocňujete dodavatele a LIGHT IN THE BOX LIMITED k najmutí přepravních služeb třetích stran vaším jménem.

EU platby

Pokud žijete v zemi v Evropské unii, tyto podmínky jsou dohodou mezi vámi a MINIINTHEBOX (UK) LIMITED, která se nachází na 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, Londýn, Velká Británie, W1T 4T a registrační číslo je 6915037 nebo dodavatelem. Podle této dohody budou výrobky nebo služby doručeny prostřednictvím MINIINTHEBOX (UK) LIMITED jako prostředník LIGHT IN THE BOX LIMITED nebo LIGHT IN THE BOX LIMITED, závislosti na způsobu platby použité pro nákup zboží nebo služeb. Pokud bydlíte v jiné zemi, pak tyto podmínky představují smlouvu mezi vámi a LIGHT IN THE BOX LIMITED a výrobky nebo služby budou dodány LIGHT IN THE BOX LIMITED nebo dodavatelem.

Tiskové chyby

Zatímco MiniInTheBox.com se snaží poskytovat přesné informace o výrobcích a cenách, může dojít k tiskovým chybám. MiniInTheBox.com nemůže potvrdit konečnou cenu výrobku až do okamžiku objednání. V případě, že je položka uvedena s nesprávnou cenou nebo z důvodu nesprávné informace o produktech, MiniInTheBox.com má právo na základě vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakékoliv objednávky tohoto výrobku. V případě, že je položka je chybně naceněna, MiniInTheBox.com může, podle svého uvážení, buď vás kontaktovat s pokyny nebo zrušit vaši objednávku a informovat Vás o zrušení.

Ceny v různých měnách

Ceny produktů prodávaných na MiniInTheBox.com jsou založeny na číslech vypočtených v amerických dolarech (USD). Ceny zobrazené v jiných měnách se převádějí z amerických dolaru podle nejaktuálnějších přepočítacích koeficientů. Z důvodu kolísajících měnových hodnot nemusí být ceny zobrazené na webových stránkách v jiných měnách než v USD u jednotlivých produktů nejaktuálnější. Mezi oblasti webu, kde hodnota jiných měn, než USD může být nepřesná, patří mimo jiné propagační bannery, propagační stránky a informace na stránkách kategorií produktů. Cena zobrazená na jednotlivé stránce produktu, bez ohledu na měnu, je aktuální cena, kterou jste povinni zaplatit společnosti MiniInTheBox.com, s výjimkou dopravy.

Arbitráž

Pokud strany nevyřeší spor do 30 dnů od vzniku takového sporu, dohodnou se, že takový spor předloží Hong Kong mezinárodnímu rozhodčímu centru k rozhodčímu řízení, které bude vedeno v souladu s pravidly platnými v době podání žádosti o takové rozhodčí řízení. Rozhodčí nálezy jsou konečné a závazné pro obě strany.

Odkazy

Tyto stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Berete na vědomí, že MiniInTheBox.com není zodpovědná za akce nebo obsah na těchto stránkách.

Opravné prostředky
Souhlasíte s tím, že pokud by pro MiniInTheBox.com zákonné opravné prostředky pro všechny skutečné nebo hrozící narušení této dohody byly nedostatečné, má MiniInTheBox.com nárok na konkrétní výkon či soudní úlevu, nebo obojí, kromě škody MiniInTheBox.com může mít právní nárok na náhradu škody, jakož i přiměřené náklady jakékoli formy řešení sporů, včetně, ale nikoli výhradně, úhradu nákladů.

Žádné právo nebo opravný prostředek MiniInTheBox.com není výhradnější než jiné, co se týká práva nebo spravedlnosti, včetně, ale nikoli výhradně, soudně nařízené úhrady škody, advokátních poplatků a výdajů.

Jakýkoli případ vzdání se MiniInTheBox.com svých práv či nápravných opatření vyplývající z těchto podmínek nebude znamenat žádný závazek poskytnout jakékoli podobné, budoucí nebo jiné zřeknutí se práv.
Vyšší moc 
MiniInTheBox.com nenese odpovědnost vůči Vám a ani to není považováno za rozpor s dohodou, pokud je to z důvodu prodlení při plnění, nebo jakékoliv neplnění některých z povinností ve vztahu k položkám, službám a/nebo stránce, pokud bylo zpoždění nebo selhání způsobeno jakoukoli příčinou mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně, ale bez omezení na: 
a. požáry, vyšší moc, bouře, výbuchy, zemětřesení, povodně, nehody nebo jiné přírodní katastrofy; 
b. války nebo hrozby válek, sabotáže, povstání, občanské nepokoje nebo zabavení; 
c. zákony, omezení, nařízení, předpisy, zákazy nebo opatření jakéhokoliv druhu na straně jakékoli vládní, parlamentní nebo místní samosprávy; 
d. dovozní a vývozní předpisy nebo embarga; 
e. stávky, blokace nebo jiné protestní akce nebo obchodní spory; 
f. obtíže při získávání surovin, pracovních sil, paliva, dílů nebo strojních zařízení, kterým čelíme my nebo dodavatelé; nebo 
g. telekomunikační, dopravní, napájecí, nebo systémové poruchy nebo selhání, nebo poruchy strojů, které vedou k nemožnosti využití čehokoliv z výše uvedených.


Tato dohoda se řídí právními předpisy Čínské lidové republiky (ČLR) a je vykládána bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.
ATest