English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Offres Quotidiennes
App Mobile

MiniInTheBox.com livre ses colis dans presque tous les pays à travers le monde.

Choisissez Votre Devise : $ USD

Commentaires de clients

  • 4 / 12 / 2011

leur apparence réelle ils ont vaincu par le sang de lAgneau et à travers la parole de leur confession, et na pas aimé leurs vies jusquà la mort. - Apocalypse 12.11 Nous sommes nés sur un champ de bataille. Et, comme dans nimporte quel combat, soit vous êtes un gagnant, ou vous êtes vaincu. Dans la lutte spirituelle dans laquelle nous sommes, il ny a pas de neutralité. "Celui qui nest pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse." (Matthieu 12:30) Le guerrier est toujours éveillé et vigilant spirituellement, parce quil est conscient de la lutte de qui. "Soyez éveillé et regardez! Parce que ton adversaire, le diable, se promène comme un lion rugissant et cherche qui avaler. "(1 Pierre 5: 8) Peut-on comparer la vie du chrétien avec une voiture sans freins sur une rampe? Si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas rester, vous régressez! Cest pourquoi la victoire nest pas une option mais absolument nécessaire. Mais comment pouvez-vous gagner la victoire lorsque votre adversaire est beaucoup plus fort que vous et, surtout, est-il invisible? Voici quelques stratégies de combat que notre Seigneur nous offre: Indiquez votre adhésion! Jean déclare et répète ceci en se référant aux chrétiens nouvellement nés: "Mais nous sommes de Dieu ..." (1 Jean 4: 6) La victoire est fournie seulement à ceux qui restent en Christ! Même le Sauveur a insisté à maintes reprises sur la nécessité de rester en lui: «Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples» (Jean 8:31). "Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit; car vous ne pouvez pas vous séparer de moi. "(Jean 15: 5) Le chrétien victorieux se consacre et se purifie entièrement! Nous devons nous identifier à lattitude du Christ: "... Il est le chef de ce monde. Il na rien en moi. "(Jean 14,30) Une persévérance persuasive est requise dans cette attitude:" ... Vous devez être miséricordieux devant lui sans blâme, sans reproche et en paix. "(2 Pierre 3:14) Le chrétien qui a une vie victorieux est un témoignage visible de ceux qui lentourent. Il ne peut pas confesser à propos de Celui qui est la source de sa victoire sur le péché, la chair et le diable. "Merci à Dieu, qui porte toujours avec sa victoire en Christ!" sembra reale
Ei lau biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şiau iubit viaţa, chiar până la moarte. – Apocalipsa 12,11

Ne naştem pe un câmp de bătălie. Şi, ca în orice luptă, ori eşti învingător, ori eşti învins. În lupta spirituală în care suntem nu există neutralitate. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.” (Matei 12,30)

Luptătorul este întotdeauna treaz şi vigilent spiritual, pentru că e conştient împotriva cui luptă. „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5,8)

Am putea compara viaţa creştinului cu o maşină fără frâne, aflată pe o rampă? Dacă nu înaintezi, nu poţi rămâne pe loc, regresezi! De aceea, biruinţa nu e opţională, ci absolut necesară. Dar cum să câştigi biruinţa când adversarul tău e mult mai puternic decât tine şi, pe deasupra, e şi invizibil? Iată câteva strategii de luptă pe care ni le oferă Însuşi Comandantul nostru:

Declarăţi apartenenţa! Ioan declară şi repetă lucrul acesta referinduse la creştinii născuţi din nou: „Noi însă suntem din Dumnezeu…”(1 Ioan 4,6)

Biruinţa le este asigurată doar acelora care rămân în Hristos! Chiar Mântuitorul a subliniat în repetate ocazii necesitatea de a rămâne în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei.” (Ioan 8,31). „Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15,5)

Creştinul biruitor se consacră şi se curăţeşte în întregime! Trebuie să ne identificăm cu atitudinea lui Hristos: „… Vine stăpânitorul lumii acesteia. El nare nimic în Mine.” (Ioan 14,30) Se cere perseverenţă în această atitudine: „… Siliţivă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.” (2 Petru 3,14)

Creştinul care are o viaţă biruitoare este o mărturie vizibilă pentru cei din jurul său. El nu poate să nu mărturisească despre Cel care este sursa biruinţei sale asupra păcatului, asupra firii pământeşti şi asupra Diavolului.

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruinţă în Hristos!”

Répondre Traduit de Roumain Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (1)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 24 / 8 / 2014

Tres drole des heurs de plaisires un bon farce et attrape !!! Tres drole des heurs de plaisires un bon farce et attrape !!!

Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 20 / 10 / 2016

La gomme fonctionne comme elle le devrait! Gum works just like it should!

Répondre(1) Traduit de French Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 29 / 4 / 2016

Une grande pigmentation et jétais un peu nerveux sur le goût mais cest bon! Très heureux avec le produit! Great pigmentation and I was a bit nervous about the taste but it is good! Very happy with the product!

Répondre Traduit de French Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 15 / 1 / 2015

a pris du temps mais est arrivé en parfait état demorou mas chegou em perfeito estado

Répondre Traduit de Portugais Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 25 / 11 / 2014

optimumooooooooooooooooo parfait ottimoooooooooooooooooo perfetto

Répondre Traduit de Italien Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 17 / 10 / 2014

Le plaisir ressemble à du vrai sang. amusant pour halloween. leuk lijkt net op echt bloed. leuk voor halloween.

Répondre Traduit de Hollandais Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 27 / 9 / 2014

une des meilleures choses que jai jamais achetées, tout le monde a peur uma das melhores coisas que ja comprei, todo mundo leva um susto

Répondre Traduit de Portugais Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 18 / 8 / 2014

Le produit fonctionne correctement! Je recommande tout le monde (pour le Brésil, il faut 2 mois pour arriver) Produto funciona corretamente! Recomendo a todos (para o brasil, demora 2 meses para chegar)

Répondre Traduit de Portugais Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

  • 22 / 6 / 2014

aime beaucoup, bonne qualité, le temps de transport est plus court, de toute façon très satisfait, merci vendeur! love it very much, good quality, transport time is shorter, anyway very satisfied, thank you seller!

Répondre Traduit de French Montrer l'Original Voir la Traduction
Cet avis était-il utile? (0) (0)
Partagez sur facebook

Après la connexion, vous pouvez répondre à ce commentaire.

BTest