Ποιος θα πληρώσει τα ταχυδρομικά τέλη επιστροφής;

Εάν πρέπει να ανταλλάξετε ή να επιστρέψετε το/τα είδος(η) επειδή φέρουν ελαττώματα, είναι κατεστραμμένα/σπασμένα, υπάρχει σφάλμα στην αποστολή ή έφτασαν λερωμένα, τότε θα επιβαρυνθούμε με τα έξοδα αποστολής για τις ανταλλαγές και τις επιστροφές. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλάβετε το κόστος αποστολής των ειδών στην αποθήκη μας.

Ήταν χρήσιμη αυτή η σελίδα;
ATest