ΤΙΜΉ
$ 0 - $ 10 $ 30 - $ 50 $ 50 - $ 4000
$
-
$
Μετάβαση
Καταχωρίστε ένα έγκυρο εύρος τιμών
ΕΎΡΟΣ ΣΥΧΝΌΤΗΤΑΣ (MHZ)
400-470MHz 136-174MHz 144-146 MHz 400-480MHz
ΕΊΔΗ ΦΟΡΗΤΟΎ ΠΟΜΠΟΔΈΚΤΗ
Χειρός Αναλογικό
ΜΈΓΙΣΤΟ ΕΎΡΟΣ
3-5 χλμ 5-10 χλμ
ATest