ΜΆΡΚΑ
ORICO
ΤΙΜΉ
$ 20 - $ 40
$
-
$
Μετάβαση
Καταχωρίστε ένα έγκυρο εύρος τιμών
ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΕΠΑΦΉ
USB 3.0
ΕΣΩΤΕΡΙΚΈΣ ΔΙΕΠΑΦΈΣ
SATA 3.0
ATest