banner

תנאי תוכנית המענקים והאשראי של MiniInTheBox

ברוך הבא לעמוד התוכנית למענקים וקרדיט שלנו. תוכנית הקרדיט והמענקים שלנו כפופה לתנאי התוכנית להלן.

בדף זה:

סוגים

 • מענקים
 • קרדיט

• הגבלות ויתרונות בלעדיים לחברים בתכנית

ההשתתפות בתוכנית המענקים והאשראי תופעל לאחר ההרשמה ב-MiniInTheBox.com והינה בחינם לחלוטין. MiniInTheBox.comשומרת לעצמה את הזכות לבטל, לשנות, להשהות או להחליף כל היבט של התנאים בתוכנית המענקים והקרדיט בכל זמן ללא הודעה מוקדמת על כך.

 • • מענקים:

  יש דרכים מרובות להרוויח מענקים.

  1. חבר אשר מבצע רכישה מאושרת (כמוגדר מטה) יכול להרוויח מענקים השווים ל-1% מהסכום נטו (כמוגדר מטה) ששולם עבור הרכישה.

  רכישה מספקת משמעותה רכישה מקוונת של מוצר אחד או יותר מ MiniInTHeBox.com ששולמה במלואה.

  סכום נטו משמעו שסכום הכסף ששולם על ידי החבר עבור המוצר(ים) שנרכשו כרכישה מאושרת לאחר יישום ההנחות עבור מענקים וקרדיט או הפחתות.

  2. ארועי קידום מכירות יתקיימו באופן מחזורי במהלכם ניתן יהיה לקבל מענקי קד"מ בהתאם לכללי קידום המכירות הספציפי.

  הגבלות:
  -המענקים אינם מוענקים לרכישות ששולמו במלואן באמצעות מענקים וקרדיט. המאזן של רכישה אשר שולמה בחלקה באמצעות מענקים וקרדיט הינה רשאית להרוויח מענקים עבור החלק מהמאזן שלא שולם עם מענקים וקרדיט.
  הטבות יזקפו לחשבון ההטבות ואשראי שלך לאחר שוידאנו שקיבלת את כל הפריטים ולאחר שכתבתם חוות דעת לגבי הפריטים בהזמנתכם.
  - המענקים המוענקים מעוגלים כלפי מטה לסנט הקרוב ביותר, לא כולל JPY, CLP, NOK, DKK, SEK, KRW אשר מעוגלים כלפי מטה ליחידה השלמה הקרובה.

 • • קרדיט:

  החזרים כספיים יכולים להינתן בצורת אשראי לחשבונך או בצורת החזר לאמצעי התשלום המקורי לאחר שהזמנתך קיבלה החזר כספי. חברים אשר מקבלים החזרים בקרדיט לא יקבלו כל החזרים אחרים עבור ביטול הזמנות או החזרת מוצרים בכל צורה.

מאזן מענקים ואשראי

החברים יכולים לבדוק את מאזן המענקים והאשראי שלהם בחשבון בכל זמן על ידי כניסה לעמוד החשבון שלי על ידי הקלקה על המענקים והקרדיט שלי. MiniInTheBox.com אינה נושאת באחריות לכל כישלון, עיכוב או טעות בהענקת מענקים לחשבון. כל חבר אחראי לכל פעילות המתבצעות בחשבון שלו/ה כולל פדיון של מענקים ואשראי, בין אם הפעולה אושרה או לא.

תפוגה

כל עוד לא צוין אחרת על ידי MiniInTheBox.com, למענקים יש תאריך תפוגה. במידה וחבר לא מבצע רכישה או משתמש במענקים שלו טרם תאריך התפוגה, כל מענק שפג תוקפו יירד באופן אוטומטי ממאזן המענקים והאשראי שלו.

האשראי תקף לנצח אלא אם חשבון התגמול והזיכוי של החבר הופך לחשבון לא פעיל.

חשבון לא פעיל

אם החבר הפסיק להתחבר לחשבון התגמולים והאשראי במשך תקופה רצופה במשך 365 יום מתאריך הכניסה האחרון של החבר, לאחר הודעה מוקדמת בכתב על מצב החשבון שיש לסווג כחשבון לא פעיל, MiniInTheBox.com שומר על זכות לחייב דמי ניהול בסך 1 【דולר】 בחשבון התגמול והזיכוי שלך לחודש אם אין פעילות כניסה התקיימה תוך 10 יום לאחר ההודעה. אם היתרה בחשבון החבר אינה מספיקה בכדי לשלם עבור אגרת הניהול, MiniInTheBox.com שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חשבונך.

פידיון של המענקים והאשראי

מענקים וקרדיט יחולו באופן אוטומטי לגבי הרכישה המאושרת הבאה ב- LightInTheBox.com. ואולם לא כולל רכישה של קרדיט משולם מראש ו/או מענקים אחרים. על מנת להשתמש במענקים והקרדיט לשלם עבור הזמנה, על ההזמנה חייבת להיות מבוצעת באותו המטבע כבמאזן מענקים והקרדיט. על מנת לפדות מענקים ואשראי, ראה את תיבת היישום בזמן התשלום ב- MiniInTheBox.com.

משיכה

לא ניתן למשוך את ההטבות.

הקרדיט ניתן למשיכה רק לכרטיס או לחשבון איתו השתמשת במקור על מנת לשלם, ותיעוד המשיכה יירשם בחיוב כרטיס האשראי שלך לאחר שבקשת המשיכה שלך טופלה בהצלחה. אם שני כרטיסים היו בשימוש לטובת הקניה, תקבלו את הסכום הכולל של המשיכה מחולק שווה בשווה בין הכרטיסים. על מנת למשוך קרדיט, הקלק על הכפתור במאזן זמין בעמוד המענקים והקרדיט שלי.

החזרות

במידה ויוחזר פריט מהזמנה ששולמה במלואה או בחלקה באמצעות מענקים וקרדיט, ההחזר יטופל בהתאם ל- מדיניות ההחזרות.

• אי העברה ואי צבירה של מאזן המענקים והקרדיט

מענקים ואשראי או כל זכות או חובה אחרים לא ניתנים להעברה, לנתינה, יימכרו, או ייסחרו על ידי חבר או כל אדם אחר ללא אישור כתוב מאת MiniInTheBox.com. כל נסיון להוציא לפועל איזו פעילות מהמוזכרות לעיל ייחשב כחסר תוכן וחסר סיכוי. בנוסף, המענקים והקרדיט הינם לשימוש האישי של החבר בלבד. חברים אינם רשאים ליצבור מענקים וקרדיט ממספר חשבונות מענקים וקרדיט למטרת שימוש לצרכי קנייה מ- MiniInTheBox.com בשמם של אחרים או לשם מכירת מוצרים מסוג זה לאחרים.

• תקופת התוכנית

תוכנית זו תמשיך עד לסיומה, השהייתה, שינויה או המרתה לתוכנית מענקים וקרדיט אחרת מאת MiniInTheBox.com.

ATest