banner

  תנאי שימוש


   ברוכים הבאים לאתר Light In The Box Limited. אתר MiniInTheBox.com הינו אתר מסחר מקוון חוצה גבולות המספק לך את שירותיו בכפוף להוראות, התנאים והנהלים הרשומים מטה בהסכם זה (להלן: ההסכם). בנוסף, כאשר אתה משתמש בשירותים של MiniInTheBox.com (לדוגמה: ביקורות הלקוחות), אתה כפוף לתנאים, ההנחיות והמדיניות, כולל אך לא רק מדיניות הפרטיות שלנו, החלה על שירותים אלה, והם כלולים בהסכם זה באמצעות הפניה זו. חברת MiniInTheBox.com שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר או תנאים אלה בכל עת.

   גישה, גלישה או שימוש אחר כלשהו באתר זה פירושם שאתה מסכים לכל התנאים וההתניות בהסכם זה. אנא קרא את ההסכם בתשומת לב בטרם תמשיך לגלוש באתר.
   השימוש באתר:
   הנך מצהיר ומתחייב בזאת שהנך בן 18 שנים או יותר, או מבקר באתר בפיקוח של הורה או משגיח. 
   בכפוף לתנאים ולהתניות שבהסכם זה, MiniInTheBox.com מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לשלילה, לא ניתן להעברה ולא ייחודי לגשת לאתר ולהשתמש בו באמצעות הצגתו בדפדפן האינטרנט שלך, אך ורק למטרות קניה של פריטים לשימוש אישי שנמכרים באתר, ולא לכל שימוש מסחרי שהוא או מטעם צד שלישי כלשהו, למעט כפי שאושר מראש ובמפורש על-ידי  MiniInTheBox.com כל הפרה של הסכם זה תגרור שלילה מידית של הרישיון שהוענק בפסקה זו, ללא מתן הודעה מראש.

   למעט כפי שהותר בפסקה הקודמת, נאסר עליך להעתיק, להפיץ, להציג, למכור, להחכיר, להעביר, ליצור עבודות נגזרות, לתרגם, לשנות, להנדס-שנית, לפרק, לבטל הידור תוכנה או לנצל בכל דרך אחרת את האתר הזה או חלק כלשהו ממנו, אלא אם קיבלת אישור מפורש בכתב מאת MiniInTheBox.com. 
    אסר עליך לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע שמסופק באתר זה, או לעשות שימוש כלשהו באתר לתועלתו של עסק אחר, אלא אם קיבלת אישור מפורש מראש מאת MiniInTheBox.com. חברת MiniInTheBox.com שומרת לעצמה את הזכות למנוע שירות, לסגור חשבונות ו/או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה, כולל אך לא מוגבל למקרים בהם MiniInTheBox.com סבורה שהתנהלות הלקוח מפרה חוקים מסוימים או פוגעת באינטרסים של  MiniInTheBox.com.

   נאסר עליך להעלות לאתר, להפיץ או לפרסם דרכו בכל דרך אחרת תוכן כלשהו, מידע או חומר אחר אשר (א) מפר או מסכן באופן כלשהו את זכויות היוצרים, הפטנטים, הסימנים המסחריים, סימני השירות, הסודות המסחריים או זכויות קניין אחרות של אדם כלשהו; (ב) משמיץ, מאיים, פוגע, גס, לא הגון, פורנוגרפי, מפלה או עשוי לגרום לאחריות פלילית כלשהי לפי חוקי ארצות הברית או החוקים החלים של כל מדינה אחרת; או (ג) כולל באגים, וירוסים, תולעים, מלכודות, סוסים טרויאניים או כל קוד או תכונה מזיקים אחרים. חברת MiniInTheBox.com עשויה להקצות לך סיסמה וזיהוי חשבון כדי לאפשר לך גישה ושימוש בחלקים מסוימים באתר זה. בכל פעם שתשתמש בסיסמה או בזיהוי, תיחשב מורשה לגשת ולהשתמש באתר באופן שעולה בקנה אחד עם התנאים וההתניות בהסכם זה, ו-   MiniInTheBox.com  לא תהיה מחויבת לחקור את מתן ההרשאה או את המקור של גישה או שימוש כלשהם מסוג זה באתר. 

   אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל גישה ושימוש באתר זה על-ידי כל מי שישתמש בסיסמה ובזיהוי שהוקצו במקור לך, בין אם גישה ושימוש כאלה באתר אושרו על ידך בפועל או לא, כולל אך לא מוגבל לתקשורת והעברת מידע, ולכל ההתחייבויות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות כספיות) שנוצרות באמצעות גישה או שימוש מסוג זה. אתה נושא באחריות בלעדית להגן על הבטיחות והסודיות של הסיסמה והזיהוי שהוקצו לך. אתה תודיע מיידית ל- MiniInTheBox.com על כל שימוש לא מורשה בסיסמה או בזיהוי שלך, ועל כל הפרה או סכנת הפרה אחרת של אבטחת אתר זה.
   “אתר” זה הוא בבעלות  Light In The Box Limited(להלן" LightInTheBox.com") [מספר רישום 1141168] הרשומה על-פי חוק האזור המנהלי המיוחד של הונג קונג, בכתובת: 
   חדר 705-706, 7/F, China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central,, הונג קונג. 

   סקירות והערות
   למעט אם צוין אחרת בהסכם זה או באתר, כל דבר שתגיש או תשלח לאתר ו/או תספק ל- MiniInTheBox.com, כולל אך לא מוגבל לרעיונות, ידע טכני, טכניקות, שאלות, סקירות, הערות והצעות (בהכללה, "הגשות") הינו ויטופל כבלתי סודי ולא קנייני, ובאמצעות הגשה או שליחה, אתה מסכים להעניק ל- MiniInTheBox.com ללא תמורה רישיון שאינו ניתן לשלילה לרשום אותה ואת כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליה (למעט הזכויות המוסריות כגון זכות החיבור) ו- MiniInTheBox.com תקבל זכות ללא תמורה, בלתי ניתנת להעברה, ללא תמלוגים, כלל-עולמית, תמידית, לא ניתנת לשלילה וניתנת להעברה להשתמש בהגשות, להעתיקן, להפיץ, להציג, לפרסם, לבצע, למכור, להחכיר, להעביר, להתאים וליצור עבודות נגזרות מהן, בכל אמצעי ובכל דרך, וכן לתרגם, לשנות, להנדס לאחור, לפרק או לבטל הידור תוכנה של הגשות כאלה. כל ההגשות יהפכו אוטומטית לרכוש הבלעדי של MiniInTheBox.com ולא יוחזרו לך, ואתה מסכים לא להעלות טענות כלשהן בהקשר לשימוש כלשהו ברשומה על ידי  MiniInTheBox.com בעתיד.

   אתה מצהיר שההגשות שלך, במלואן ובחלקן, חופשיות מכל הפרה של זכויות קניין רוחני, מסכסוכים ומטענות של צד שלישי. MiniInTheBox.com  אינה נוטלת אחריות כלשהי על שימוש לרעה מצדך בזכויות יוצרים או בזכויות אחרות של צד שלישי. אתה מתחייב להגן עלינו ולפצות אותנו על כל הפסד שייגרם כתוצאה מהשימוש ברשומות לכל מטרה שהיא.

   נוסף על הזכויות שחלות על כל הגשה, כאשר אתה מפרסם הערות או סקירות באתר, אתה מעניק ל- MiniInTheBox.com את הזכות להשתמש בשם ששלחת ביחד עם סקירה, הערה או כל תוכן אחר, בהקשר לסקירה, הערה או כל תוכן אחר שכזה. אתה מצהיר ומתחייב שאתה מחזיק או שולט בדרך אחרת בכל הזכויות על הסקירות, ההערות ותוכן אחר שאתה מפרסם באתר, ושהשימוש בסקירות, בהערות או בתוכן האחר שלך על ידי MiniInTheBox.com לא יפגע או יפר את הזכויות של צד שלישי כלשהו. נאסר עליך להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני בדויה, להעמיד פנים שאתה אדם אחר, או להטעות בדרך אחרת את  MiniInTheBox.com או צד שלישי באשר למקור של הגשות או תוכן. MiniInTheBox.com עשויה, אך לא תהיה מחויבת לעשות כן, להסיר או לערוך הגשות כלשהן (כולל הערות או סקירות) מכל סיבה שהיא.
   זכויות יוצרים
   כל המידע והתוכן הקשור למוצרים באתר של MiniInTheBox.com, כולל אך לא מוגבל למחיר, פרטים, גדלים, משקל, תיאור, וכל מידע ספציפי אחר אודות המוצרים תורגם על-ידינו באמצעות המידע שסופק לנו על-ידי הספק או מקור צד שלישי והמוצרים או המידע הקשור אליהם אינו שייך, מיוצר, נמכר או מקודם על-ידי MiniInTheBox.com. בכל הנוגע להגבלות טכניות, MiniInTheBox.com לא מצהירה שהמידע האמור הוא נכון, מלא, אמין, מדויק או נטול טעויות. 

   כל מוצר המוצע למכירה באתר מכיל תיאור מוצר ו/או קישור הפניה. עליך להיות אחראי לאימות המידע והתוכן הקשור למוצר אותו אתה מעוניין לרכוש באמצעות המידע ו/או הקישור שסופק לך לפני שביצעת הזמנה. ההנחה היא שיש לך את המידע המלא וההבנה של המוצר אותו אתה רוכש באמצעות ביצוע ההזמנה, כך שאנחנו לא אחראים לכל מצג שווא שיתברר לאחר ביצוע רכישה מסוימת וכן למידע ולתוכן המוצג באתר. 
    
   ללא הסכמה מראש ובכתב של MiniInTheBox.com, השימוש בכריית מידע, רובוטים או איגוד מידע בדרך דומה ושימוש בכלי הוצאת מידע מאתר MiniInTheBox.com כמו גם השימוש בסימן המסחר של MiniInTheBox.com הוא אסור. ביכולתך לצפות ולהשתמש בתוכן הקשור למידע האישי אודותיך בלבד והקשור לקניות והזמנות שביצעת באתר ולא למטרה אחרת. אם במקרה צפית בתוכן שלנו באתר צד שלישי, אנא אל תהסס ליצור איתנו קשר ב: litbcs@lightinthebox.com. תוכל להגיע אלינו גם באמצעות הטלפון ב- 021-6877223 9:30-18:30 לפי שעון בייג'ינג, או באמצעות הדואר לכתובת: קומה 5, בניין 2, Zhangjiang A-sun High-tech Park, No. 399, Shengxia Road, Pudong New Area, Shanghai 201210, הרפובליקה העממית של סין. האוסף, הסידור וההרכבה של כל התוכן באתר זה (להלן: "המקבץ") שייך באופן בלעדי ל- MiniInTheBox.com. נאסר עליך להשתמש בתוכן או במקבץ של MiniInTheBox.com בכל צורה המסירה את הקרדיט מ- MiniInTheBox.com או בכל דרך אחרת העלולה לגרום לבלבול או הפרה של חוקים מסוימים או נהלים. כל תוכנה באתר זה (להלן: "תוכנה") היא הקניין של MiniInTheBox.com ו/או של ספק התוכנה. התוכן, המקבץ והתוכנות מוגנות תחת חוקי זכויות יוצרים ארציים ובינלאומיים. כל הזכויות שלא נותנו במפורש שמורות על-ידי  MiniInTheBox.com. המפרים צפויים להיתבע על מלוא הסעדים שמתיר החוק. 


   MiniInTheBox.com מכירה ומכבדת את כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים. לפיכך, לכל שימוש בטלוויזיה, בקולנוע, במוזיקה, בפסטיבל סרטים או שמות וכותרות אחרים אין כל קשר ל- MiniInTheBox.com  והם הרכוש הבלעדי של המחזיקים בזכויות היוצרים או בסימן הרשום. השמלות המופיעות על-ידי הספקים הן בהשראת סגנונות של סלבריטאיות, ומהוות יצירה-מחדש מאת הספק של פריטים שנלבשו על ידי סלבריטאיות בתוכניות הטלוויזיה החביבות עליכם ועל השטיח האדום. עם זאת, השמלות אינן מאושרות, מומלצות או קשורות בכל אופן שהוא למופעים אלה ואינן מכוונות להפרת הזכויות היוצרים או הסימנים המסחריים של גורם כלשהו על-ידי חברת MiniInTheBox.com.

   מדיניות הפרת קניין רוחני
   המדיניות של MiniInTheBox.com היא לנקוט בפעולה מתאימה בעת הצורך כדי לציית ולהגן על החוק הלאומי, הפדרלי והבינלאומי בהקשר לחומרים שמפרים לכאורה סימנים מסחריים, זכויות יוצרים, פטנטים וכל חוק קניין רוחני אחר.  אם אתה מחזיק בזכויות קניין רוחני וסבור שספק באתר MiniInTheBox.com מוכר, מציע למכירה או מנגיש מוצרים ו/או שירותים המפרים את זכויות הקניין הרוחני שלך, שלח את המידע להלן במלואו לכתובת ipip@lightinthebox.com .

   המידע הנדרש

   1. חתימה אלקטרונית או פיזית של האדם שמורשה לפעול בשם המחזיק בזכויות הבלעדיות שהופרו לכאורה;
   2.תיאור של העבודה או החומרים המפרים לכאורה;
   3.תיאור של המקום בו החומר המפר לכאורה ממוקם באתר (כתובות URL של מוצר/ים)
   4.מידע שיספיק במידה סבירה ליצירת קשר איתך, כגון כתובת, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני;
   5.הצהרה מטעמך, על כך שאתה סבור בתום לב שהשימוש האמור בחומרים אינו מורשה על ידי המחזיק בזכויות היוצרים או בזכויות קניין אחרות, על ידי נציגו או על ידי החוק;
   6.זיהוי של זכויות הקניין הרוחני שמופרות לטענתך על ידי אתר האינטרנט (לדוגמה, "כל הזכויות שמורות XYZ ", "סימן מסחרי ABC, מספר רישום 123456, נרשם בתאריך 1/1/04", וכיו"ב); וכן
   7.הצהרה שלך שכל המידע לעיל וההודעה שלך מדויקים, ושתחת איום של הליך משפטי במקרה של עדות שקר, אתה המחזיק בזכויות היוצרים או מורשה לפעול בשם האדם שזכויותיו הבלעדיות הופרו לכאורה. 

   הפרת זכויות יוצרים באתר
   אם אתה מאמין שהעבודה שלך הועתקה בצורה המקימה עילה של הפרת זכויות יוצרים, אנא המשך למידע המפורט ליצירת קשר עם נציג זכויות יוצרים של LightInTheBox.com  הרשום מטה ובהתאם ל- Digital Millenium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512(c)(2):
   1.השם החוקי המלא וחתימה פיזית של האדם המורשה לפעול בשמו של בכל זכויות היוצרים;
   2.תיאור של העבודה המוגנת בזכויות יוצרים אשר אתה טוען להפרתה ;
   3.תיאור של איפה נמצא באתר החומר שנטען על-ידך כמהווה הפרה של זכויות יוצרים;
   4.כתובת הדואר שלך, מספר טלפון, וכתובת דואר אלקטרוני;
   5.הצהרה על-ידך שאתה פועל בתום לב ומאמין שהשימוש בסכסוך לא נעשה במזיע על-ידי בעל זכויות היוצרים, הסוכן שלו או החוק; ו-
   6.הצהרה על-ידך, תחת עונש של עדות שקר, שאתה הוא המחזיק בזכויות היוצרים או שיש לך הסמכות לפעול בשמו של בעל זכויות היוצרים;

   סוכן זכויות יוצרים:
   שם ייעודי של הסוכן: Garcia Gao, מנהל משפטי. 
   כתובת דואר:  חדר F3-325, בניין A, Win Cente, מגדל 6, Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District
   Beijing,, סין. 
   מיקוד: 100020
   מספר טלפון: 0086-010-63702660
   אימייל: ipip@lightinthebox.com

   סיום והשלכות של סיום
   בנוסף לכל סעד אחר משפטי או הוגן. MiniInTheBox.com עשויה, ללא מתן הודעה מוקדמת, לסיים באופן מידי את ההסכם או לשלול חלק או כל מהזכויות שהוענקו לך במסגרת הסכם זה. עם סיום הסכם זה, אתה תפסיק מיד כל גישה ושימוש באתר, ו- MiniInTheBox.com תשלול, בנוסף על כל סעד אחר משפטי או הוגן, את כל הסיסמאות וזיהויי החשבון שניתנו לך, ותמנע ממך גישה ושימוש באתר או בחלקו. סיום כלשהו של הסכם זה לא ישפיע על הזכויות והחובות (כולל אך לא מוגבל להתחייבויות תשלום) של הצדדים, שנוצרו לפני תאריך הסיום.
   הסרת אחריות והגבלת אחריות
   פרט למקרה בו צוין אחרת בתנאי המכירה הסטנדרטיים שחלים על המוצר באתר זה, אתר זה, המוצרים שמוצעים למכירה בו והעסקאות שמבוצעות דרכו מסופקים על-ידי ספקים דרך MiniInTheBox.com על בסיס "איך שהם". MiniInTheBox.com אינה מצהירה או מתחייבת בשום אופן, במפורש או במשתמע, באמצעות פעילות תקינה של האתר או של המידע, התוכן, החומרים או המוצרים שכלולים באתר זה, למעט כמפורט כאן, MiniInTheBox.com מסירה כל אחריות, במידה המותרת בחוק החל, במפורש או במשתמע, כולל אך לא מוגבל לאחריות מרומזת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, אי-הפרה, זכות, הנאה, דיוק בנתונים והתאמה למערכת. אתר זה עשוי לכלול אי-דיוקים, טעויות או שגיאות טיפוגרפיות. MiniInTheBox.com אינה מבטיחה שהתוכן יהיה נגיש תמיד או נקי משגיאות. במידה המותרת בחוק, MiniInTheBox.com לא תישא באחריות לנזקים כלשהם מכל סוג שנובעים מהשימוש באתר, כולל אך לא מוגבל לנזקים עקיפים, מקריים, נזקי עונשין, נזקים ייצוגיים, מיוחדים או תוצאתיים. במידה המרבית המותרת בחוק החל, האחריות הכוללת של  MiniInTheBox.com  כלפיך בשל נזק כלשהו (בלי קשר לעילת התביעה) לא תעלה על הסכום המצטבר ששולם על ידך ל- MiniInTheBox.com בחודש הקודם לפעולה שגרמה לכאורה לאחריות של  MiniInTheBox.com.
   קבלת הזמנות
   שים לב שישנן הזמנות מסוימות שהספק או MiniInTheBox.com לא יוכלו לקבל והן יהיו חייבות להתבטל. הספק ו- MiniInTheBox.com שומרים לעצמם את הזכות, בכפוף לשיקול דעתכם הבלעדי בלבד, לסרב או לבטל כל הזמנה מכל סיבה. ישנם מקרים בהם הדבר יגרום לביטול ההזמנה שלך כולל הגבלה על הכמויות הזמינות לרכישה, אי-דיוקים או טעויות במוצר או במחיר, או בעיות שיגרמו כתוצאה מזיהוי הונאה על-ידי המחלקה להימנעות מהונאות. אנחנו דורשים אימות נוסף או מידע נוסף לפני אישור הזמנה כלשהי. MiniInTheBox.com תיצור עמך קשר אם כל או חלק מההזמנה שלך בוטלה או אם יש צורך במידע נוסף כדי לקבל את ההזמנה שלך. 

   העברת בעלות
   בעלות על המוצרים בהזמנה שלך יעברו אליך כשהמוצרים יעזבו את המחסן של הספק או של LIGHT IN THE BOX LIMITED ויגיעו לשליח עבור משלוח לכתובת אשר ניתנה על ידך בהזמנה.  באמצעות ביצוע הזמנה באתר זה, אתה מסכים לספק ול- LIGHT IN THE BOX LIMITED לערב גוף שלישי לשירותי משלוח בשמך.
   תשלומים מאירופה
   אם מקום מושבך במדינה השייכת לאיחוד האירופאי, התנאים בהסכם בינך לבין חברת LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (הממוקמת ב- 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1T 4T  ומספר הרישום שלה 6915037) או הספק. תחת הסכם זה, מוצרים ו/או שירותים יסופקו ע"י LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED  כסוכן של LIGHT IN THE BOX LIMITED או על-ידי LIGHT IN THE BOX LIMITED או על-ידי הספק, בהתאם לצורת התשלום שנעשתה בזמן רכישת המוצרים ו/או שירותים. במידה והנך מתגורר בכל מדינה אחרת, תנאים אלו מהווים הסכם בינך לבין חברת LIGHT IN THE BOX ומוצרים ו/או שירותים יסופקו ע"י LIGHT IN THE BOX או הספק ישירות.
   שגיאות טיפוגרפיות
   על אף ש- MiniInTheBox.com עושה הכל כדי לספק מידע ותמחור מדויקים עבור המוצרים, בכל זאת עלולות להתרחש שגיאות במחיר, במידע או שגיאות טיפוגרפיות. MiniInTheBox.com או הספק אינם יכולים לאשר את מחירו של פריט אלא לאחר ההזמנה. במקרה שפריט מוצג תחת מחיר שגוי או עם מידע שגוי עקב שגיאה בתמחור או במידע המוצר, MiniInTheBox.com והספק שומרים לעצמם את הזכות, לפי שיקול דעתם הבלעדי, לסרב או לבטל הזמנות כלשהן שנעשו עבור אותו פריט. במקרה של פריט שתומחר בצורה שגויה MiniInTheBox.com או הספק עשויים, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ליצור קשר איתך להוראות נוספות או לבטל את ההזמנה וליידע אותך בדבר הביטול.
   תמחור במטבעות שונים
   תמחור המוצרים שנמכרים ב- MiniInTheBox.com  מתבסס על מספרים שמחושבים בדולר ארצות הברית (US$) . המחירים המוצגים במטבעות אחרים מומרים מדולר ארצות הברית בהתאם לשערי החליפין העדכניים ביותר. בגלל התנודות בערכי המטבע, המחירים שמוצגים במטבעות שאינם של ארצות הברית באתר, בדפים שאינם דפי מוצר ספציפיים, עשויים לא להיות עדכניים לחלוטין. מקומות באתר שבהם מחירים במטבע שאינו של ארצות הברית עשויים להיות לא מדויקים כוללים, אך לא מוגבלים לבאנרים פרסומיים, דפים פרסומיים ומידע בדפי קטגוריות מוצרים. המחיר שמוצג בדף המוצר הספציפי, ללא תלות במטבע המוצג, הוא המחיר העדכני שתתבקש לשלם ל- MiniInTheBox.com לא כולל דמי משלוח.
   בוררות
   כאשר הצדדים לא יצליחו ליישב חילוקי דעות בתוך 30 יום מהתחלת חילוקי הדעות, הם מסכימים להגיש את הנושא למרכז הבוררות הבינלאומי של הונג קונג עבור תחילת בוררות אשר תתקיים בהתאם לחוקים הקיימים בעת הפעלת סמכות הבוררות. פסיקת הבוררות והסעד יהיו סופיים ומחייבים את שני הצדדים. 
   קישורים
   האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, שמופעלים ונמצאים בבעלות צד שלישי. אתה מכיר בכך ש- MiniInTheBox.com אינה אחראית לפעולה או לתוכן הקיים באתרים שכאלה או שנגישים דרכם.
   סעדים
   אתה מסכים שהסעד החוקי של MiniInTheBox.com לכל הפרה ממשית או איום בהפרה של הסכם זה לא יהיה מספק ו- MiniInTheBox.com תהיה זכאית לפעולה ספציפית או צו מניעה, או שניהם, בנוסף על נזקים כלשהם ש- MiniInTheBox.com תהיה זכאית מבחינת החוק לתבוע, וזאת בנוסף על הוצאות סבירות על יישוב סכסוכים מכל סוג, כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עורך דין.

   אף זכות או סעד של MiniInTheBox.com לא בלעדית לאחרים, בין אם לפי חוק או לפי ההגינות, כולל אך לא מוגבל לנזקים, צווי מניעה, שכר טרחת עורך דין והוצאות.

   שום ויתור שנעשה על ידי  MiniInTheBox.com  על זכות או סעד כלשהם בכפוף לתנאים ולהתניות אלה לא ילמד על מחויבות כלשהי לויתור דומה, בעתיד או באופן אחר.

   כוח עליון
   MiniInTheBox.com אינה אחראית כלפיך או כלפי הפרה של הסכם זה על-ידי סיבה של עיכוב בביצוע, או כשל ביצוע, או מחויבויות אחרות הקשורות למוצרים, שירותים ו/או האתר אם העיכובים או הכשלים נבעו מסיבה שלא ניתן לשלוט עליה בצורה סבירה, כולל אך לא מוגבל ל:
   一.שריפה, כוח עליון, סופה, פיצוץ, רעידת אדמה, הצפה, תאונה או אסון טבע אחר;
   二.מלחמה או איום במלחמה, חבלה, מרד, הפרעה אזרחית או הפקעה;
   三.חוקים, הגבלות, תקנות, חוקים ביי, איסורים או אמצעים מכל סוג שהוא מצד כל רשות ממשלתית, פרלמנטרית או מקומית;
   四.רגולציה על ייבוא או ייצוא או חרם;
   五.שביתות, עוצר או כל פעולה תעשייתית אחרת או סכסוכים עסקיים;
   六.קושי בהשגת חומרים, דלק, כוח עבודה, חלקים או מכונות שנגרמו על-ידינו או על-ידי הספקים; או
   七.הפרעה בתחבורה, בכוח החשמל, במערכת התקשורת, או כשל או הפרעה מערכתית, או כשל במכונות שגרמו להן להפוך לבלתי שמישות או לנזק שהוזכר לעיל 


הסכם זה יתנהל על פי חוקי הרפובליקה העממית של סין (PRC) ללא התחשבות במגבלות של תחומי שיפוט נוגדים.
ATest