รางวัล

รับ 3% คืนในทุกๆการสั่งซื้อ!ยิ่งคุณช้อป คุณก็ยิ่งได้มาก

รางวัลสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปของคุณ

สิทธิประโยชน์รางวัล

แลกรางวัลมากมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของรางวัล

ในบางครั้งเรานำเสนอช่วงทดลองมากมายและการเป็นสมาชิกในช่วงโปรโมชั่นอื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงเหล่านี้ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อเสนอโปรโมชั่น

เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลง, เงื่อนไขการใช้และการแจ้งความเป็นส่วนตัวทั่วไป, หรือลักษณะโปรแกรมรางวัล&เครดิตใดๆ ตามดุลพินิจของเราโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบ
เราอาจยกเลิกความเป็นสมาชิกของคุณตามดุลพินิจของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบ
หากมีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น คุณยังสามารถที่จะใช้สิทธิ์การใช้รางวัลที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงโปรแกรมการไถ่ถอน
อย่างไรก็ตาม เราไม่อนุญาติให้ใช้สิทธิ์การไถ่ถอนได้หากการยกเลิกที่เราพิจารณาตามดุลยพินิจของเราแล้วว่าการกระทำนั้นๆ เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อตกลงหรือกฏหมายบังคับใช้เหล่านี้ ซึ่งประกอบด้วย การทุจริตหรือการใช้โปรแกรมผิดวัตถุประสงค์, หรือเป็นอันตรายกับผลประโยชน์ของเราหรือผู้อื่น
ความล้มเหลวในการยืนยันหรือบังคับการปฏิบัติของคุณอย่างเข้มงวดตามข้อตกลงเหล่านี้ของเราจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์สิทธิโดยชอบธรรมใดๆของเรา รางวัลไม่สามารถมอบให้ได้กับการซื้อทั้งหมดที่ชำระด้วย รางวัล & เครดิต ของพวกเขา
ดู ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน ทั้งหมด