English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย

Szakszerű figyelem és gondoskodás

Tudjon meg többet

  Felhasználási feltételek


  Üdvözöljük a Light In The Box Limited honlapján. A MiniInTheBox.com szolgáltatásait a jelen megállapodásban (a továbbiakban "a Szerződés") meghatározott hirdetményekkel és feltételekkel szabályozza. Továbbá, ha bármilyen LightInTheBox.com szolgáltatást igénybe vesz (pl. ügyfél vélemények), akkor beleértve, de nem kizárólagosan az Adatvédelmi közleményben leírt szabályok, iránymutatások, irányelvek és feltételek érvényesek, melyek az ilyen szolgáltatásokra vonatkoznak, és ezeket a hivatkozásokat a Szerződésben részletezzük. A MiniInTheBox.com fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a feltételeket.
  Ha hozzáfér, böngészi vagy használja ezt a honlapot, akor beleegyezik az alábbi Megállapodásba foglaltakba.


A honlap használata:

  Kijelenti és biztosítékot vállal arra, hogy Ön legalább 18 éves vagy szülő/gyám felügyelete alatt látogatja a Honlapot. Ezen Megállapodásba foglalt feltételek és kondíciók alapján a MinitInTheBox.com egy korlátozott, visszavonható, át nem ruházható és nem exkluzív jogot ad a honlap használatára. Az Internet böngészőben kijelzett oldal csak saját célra használható és nem használható kereskedelmi tevékenységre, vagy egy harmadik személy megbízásából, ha arra a MiniInTheBox.com kifejezetten nem adta engedélyét. Ezen Megállapodás megszegése az előbbi bekezdésben foglalt használati jog azonalli megvonásával jár, melyről nem kap külön értesítést.
  A MiniInTheBox kifejezett írásbeli engedélye nélkül a honlap egészben vagy részben nem újrahasználható, terjeszthető, kivetíthető, eladható, bérelhető, átruházható és annak tartalma nem fordítható, módosítható, visszatervezhető, szétszerelhető vagy más módon kihasználható. A MiniInTheBox kifejezett előzetes engedélye nélkül a honlapon található információ nem használható kereskedelmi célra, vagy bármely egyéb üzlet érdekében. A Miniinthebox.com fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatás nyújtását visszautasítja, a fiókot megszűntesse és/vagy rendelést töröljön a saját belátása szerint, beleértve, de nem korlátozva azokra az esetekre, melyekkor úgy véli, hogy a vásárló viselkedés jogszabályba vagy a MiniInTheBox érdekeibe ütközik.
  A Honlap tartlamát nem töltheti fel, terjesztheti vagy más módon publikálhatja az itt található információkat és egyéb tartalmat, ha az a) szerzői jogot, szabványt, márkanevet, szolgáltatást, üzleti titkos vagy más szerzői jogot sért; b) becsületsértő, istenkáromló, obszcén, illetlen, pornográf, illetve bármilyen polgárjogi vagy bűntetőjogi felelősséget vonhat maga után az Amerikai Egyesült Államok vagy a nemzetközi jog alkapján c) bármilyen poloskát, vírust, férget, csapdát, trójai lovat vagy egyéb káros kódot tartalmaz. A Miniinthebox egy fiókot és hozzátartozó jelszót bocsát rendelkezésére, mellyek hozzáférhet a honlap egyes részeihez. Minden alkalommal, amikor a jelszót vagy egyén azonosítót használ, akkor engedélyt kap a honlap használatára a jelen Megállapodásban foglalt feltételek szerint. A MiniInTheBox nem köteles az Ön megbízását vagy annak eredetét, amikor a honlapot használja.
  You will be solely responsible for all access to and use of this site by anyone using the password and identification originally assigned to you whether or not such access to and use of this site is actually authorized by you, including without limitation, all communications and transmissions and all obligations (including, without limitation, financial obligations) incurred through such access or use. Egyedül Ön felelős a honlap hozzáféréséért, és ha valaki az Ön nevében használja a jelszót vagy egyéb azonosítót, beleértve de nem korlátozva az összes kommunikációt és az abból eredő kötelezettségeket (beleértve, de nem korlátozva a pénzügyi felelősségre). Egyedül Ön felelős a jelszó és egyéb azonosító biztonságáért és titokban tartásáért. Azonnal értesítse a MiniInTheBox.com-ot, ha jelszavát jogosulatlanul hasznaltak, vagy ha a honlap biztonságát bármilyen sértés éri vagy fenyegeti.
  A Honlap tulajdonosa a Light In The Box Kft. (“LightInTheBox.com”) [Regisztrációs szám. 1141168] a HongKong Különleges Igazgatású Terület jogszabályai alatt regisztrált vállalat. Regisztrált cím: 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Értékelések és vélemények

  Bármely tartalom, melyet Ön a honlapnak lead vagy közzétesz a LightInTheBox.com-on, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra: ötletek, know-how, technológia, kérdések, vélemények, kommentárok, javaslatok (a továbbiakbak Hozzászólások). Ezek a hozzászólások nem bizalmasként és nem tulajdonjogként kezelendőek. A hozzászólás leadásával vagy közzétételével visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az ahhoz tartozó szellemi tulajdonjogokat térítésmentesen átruházza a LightInTheBox.com-ra. Ez alól kivételt képeznek az erkölcsi jogok (például szerzői jog). A LightInTheBox rendelkezik a jogdíjakkal világszinten, örökre, visszavonhatatlanul és rendelkezik azzal az átruházható joggal, hogy használja, másolja, terjessze, kirakhasa, publikálja, eladja, bérbe adja, továbbítsa, adaptálja bármilyen módon vagy formában, például fordítsa, módosítsa, szétszedje vagy összerakja. Minden hozzászólás automatikusan a MininTheBox kizárólagos tulajdonává válik, és az nem kerül vissza Önhöz. Hozzájárul, hogy semmilyen eljárást vagy vitát nem indít a jövőben a MiniInTheBox-com-on leadott hozzászólásával kapcsolatban.

  Biztosítja, hogy a hozzászólások (részben vagy egészben) tiszták és minden szerzői jogi sértéstől, vitától vagy harmadik fél általi követeléstől mentesek. A MiniInTheBox.com nem vállal felelősséget a szerzői jogok nem megfelelő használata, vagy bármely más harmadik személy által követelt jogért. Ön vállal felelősséget a védelemért és harmadik fél kárpótlásáért, amennyiben a hozzászólás miatt kár keletkezik.

  A hozzászóláskor felmerülő jogojk mellett, amennyiben megjegyzést vagy értékelést tesz közzé a honlapon, akkor azzal együtt jogot biztosít a LightInTheBox.com számára, hogy a hozzászóláskor használt nevet felhasználja. Biztosítja, hogy a hozzászóláshoz kapcsolodó jogok az Önéi, vagy azokkal Ön rendelkezik, ide értve az értékeléseket, hozzászólásokat vagy egyéb tartlamat, melyet a MiniInTheBox.com-on közzétesz. Nem használhat hamis e-mail címet vagy identitást a hozzászólások vagy tartalom eredeteként, valamint más módón nem vezetheti félre a MiniInTheBox.com-ot vagy harmadik felet. A MiniInTheBox.com bármikor törölhet vagy szerkeszthet hozzászólásokat, de erre nem kötelezhető.


Szerzői jogok

  Minden szöveg, grafika, fénykép vagy egyéb kép, gomb, ikon, audió, logó, szlogen, márkanév, szoftver vagy egyéb tartalom a honlapon (együttesen a "tartalom") kizárólag a MiniInTheBox.com-hoz és annak tartalmi ellátójához tartoznak. Nem használhatja, újrahasználhatja, másolhatja, módosíthatja, továbbíthatja, teheti közzé, publikálhatja, adhatja el, adhatja bérbe, nyilvánosan játszhatja le, terjesztheti vagy más módon használhatja fel a MiniInTheBox tartalmát, melyet a MiniInTheBox nem enhedélyezett előzetes írásbeli engedéllyel. Adathalászat, robotok vagy egyéb adathalász eszközök használata a MiniInTheBox-on, valamint a MiniInTheBox vagy annak szolgáltatásainak megjelölése metacímkéken szigorúan tilos. A honlap tartalmát kizárólag személyes rendelési és vásárlási okbók tekintheti meg vagy használhatja. A honlap tartalmának összegyűjtése, elrendezése és öszerakása ( a továbbiakban "Összeállítás") kizárólag a MiniInTheBox.com-ot illeti. Nem használhatja a MiniInTheBox.com tartalmát és összeállítását olyan módon, mely káros lehet a MiniInTheBox számára vagy bármely más módon megtévesztő lehet, valamint bármilyen jogot vagy szabályzatot sért. A honlapon használt minden szoftver (a továbbiakban Szoftver) a MiniInTheBox.com-ot és/vagy annak szoftver ellátójának tulajdonát képezi. A Tartalmat, Összeállítást és Szoftvert állami, nemzeti és nemzetközi szerző jogok védik. Minden nem kifejezetten biztosított jogot fenntart a MiniInTheBox.com. A megszegők viselik a jogszabályok szerinti bűntetés terhét .


Szerzői jogok megszegésére vonatkozó szabályzat

  It is the policy of MiniInTheBox.com to take appropriate action where necessary to uphold and recognize all relevant State, Federal and International laws in connection with material that is claimed to be infringing any trademark, copyright, patent and all or any other Intellectual Property laws. A MiniInTheBox.com szabályzata alapján az minden megfelelő és szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy megfeleljen minden kapcsolódó állami, szövetségi és nemzetközi jognak, mely a védjegyek, szerző jogok, szabványok és más egyéb szellemi tulajdonjogok megsértésére vonatkozik. Amennyiben Ön szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik és úgy véli, hogy a MiniInTheBox.com elad, eladásra kínál vagy elérhetővé tesz olyan árukat/szolgáltatásokat, amelyek megsérti a szellemi tulajdonjogait, akkor az ehhez kapcsolodó összes információt kérjük küldje el a következő e-mail címre: ipip@lightinthebox.com
  Szükséges információ
  1. Annak a személynek vagy meghatalmazottjának a digitális vagy fizikai aláírása, aki rendelkezik a vélhetően megsértett szellemi tulajdonjogokkal.
  2. Annak a munkának vagy anyagnak a leírása, melynek szerzői jogai vélhetően megsértésre kerültek;
  3. Annak a helynek a leírása, ahol a vélhetően jogot sértett anyag található a honlapon (például a termék URL címe);
  4. Elegendő személyes adatot ahhoz, hogy kapcsolatban tudjunk lépni Önnel, például cím, telefonszám és e-mail cím;
  5. Egy nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen azt gondolja, hogy a vita tárgyát képező anyag használatához a szellemi jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a jog nem adta engedélyét.
  6. Azon szellemi jogok azonosítása, melyekről úgy véli, hogy megsértésre kerültek a Honlapon (például: "XYZ szerzői jog", "ABC védjegy, Regisztrációs. szám. 123456, regisztráció dátuma 1/1/04",stb.); és
  7. Egy nyilatkozat Öntől, mely szerint a fenti információ és értesítés a valóságnak megfelelő, és a bűntetés felelőssége alatt kijelenti, hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy annak megbízottja, aki rendelkeznek a kizárólagos joggal.

Megszűnés

  A más jogi vagy egyéb igazságos kárpótlás mellett a MiniInTheBox.com bármikor - az Ön előzetes értesítése nélkül - megszűntetheti az alábbi Megállapodást, vagy visszavonhatja azokat a jogokat, melyekre ez a Megállapodás ruházza fel. A Megállapodás megszűnése után, Ön nem férhet hozzá vagy használhatja a MiniInTheBox honlapot; a jogi és egyéb igazságos kárpótlás mellett, az azonnal visszavonhatja a jelszót és fiókazonosítót, melyet az Ön rendelkezésére bocsátott, illetve megtagadhatja a honlap egyes részerihez vagy egészéhez való hozzáférést. Ezen megállapodás megszűnése nem vonatkozik azokra a jogokra és kötelezettségekre (beleértve, de nem korlátozva a fizetési kötelezettségre), melyek a két fél között a szerződés megszűnése előtt merült felt.


Korlátolt felelősségi nyilatkozat

  AZOKON A TERMÉKEKEN KÍVÜL, MELYEKRE A SZTENDERD ELADÁSI SZABÁLYZAT NEM VONATKOZIK, MINDEN MÁS TERMÉKET ESETI ALAPON KÍNÁL ELADÁSRA A MiniInTheBox.com. A MiniInTheBox.com NEM TERJESZT ELŐ VAGY GARANTÁL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A HONLAP ÜZEMELTETÉSÉVEL, ANNAK TARTALMÁVAL, ANYAGAIVAL VAGY TERMÉKEIVEL KAPCSOLATBAN, KIVÉVE AKKOR, HA ARRA JOGI KÖTELEZETTSÉGE VAN. A MiniInTheBox ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET (KIFEJEZETT VAGY RÁUTALT), BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY A TERMÉK CÉLSZERŰSÉGE EGY BIZONYOS CÉLRE, ANNAK JOGSÉRTÉSE, CÍME, ADAT PONTOSSÁGA VAGY RENDSZERINTEGRITÁSA. A HONLAP TARTALMAZHAT PONTATLANSÁGOKAT, TIPOGRÁFIAI VAGY EGYÉB HIBÁKAT. A Miniinthebox.com nem garantálja, hogy minden tartalom teljesen hibamentes. A JOG TELJES ÉRTELMÉBEN A MiniInTheBox.com NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT, MELY A HONLAP HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, BELEÉRTVE DE NEM KORLÁTOZVA A KÖZVETETT BALESTI, BÜNTETŐJOGI, ELRETTENTŐ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKAT. A RELEVÁNS JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN, A MiniInTheBox.com TELJES FELELŐSSÉGE BÁRMELY KÁROKÉRT (A KÁR EREDETÉTŐL FÜGGETLENÜL) NEM HALADHATJA MEG AZT AZ ÖSSZEGET, MELYET ÖN FIZETETT A MiniInTheBox SZÁMÁRA A FELTETT FELELŐSSÉGVÁLLALÁST OKOZÓ ESEMÉNY ELŐTTI HÓNAPBAN.


Rendelés elfogadása

  Kérjük tartsa figyelemben, hogy a megadott árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. Az egyes vásárlásra való ajánlat, mely a rendelés után kerül visszaigazolásra a MiniInTheBox.com által. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos rendeléseket nem áll módunkban elfogadni és ezeket törölnünk kell. A Miniinthebox.com fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszautasítson vagy töröljön bármely rendelést, bármely okból. Néhány szituáció, mely magával vonhatja a rendelés törlését: rendelt termék darabszámára vonatkozó korlátozások, a termékleírás vagy ár pontatlanság vagy hibája, a hitel és csalás megelőzési osztály által észlelt problémák. A rendelés elfogadása előtt kiegészítő információkat vagy azonosítást kérhetünk. Kapcsolatba fogunk lépni Önnel abban az esetben, ha rendelése részben vagy egészben törtlésre került, vagy a rendelés elfogadásához további információra van szükség.


Tipográfiai hibák

  A MiniInTheBox.com minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy pontos termék és árinformációt nyújtson, de ennek ellenére ár- és tipográfiai hibák előfordulhatnak. A MiniInTheBox.com csak a rendelés után tudja visszaigazolni az árat. Abban az esetben, ha valamelyik termék hibás információval vagy árral került listázára, akkor a MiniInTheBox.com fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszautasítsa vagy törölje az adott termékre vonatkozó rendelést. Abban az esetben, ha egy termék rosszul kerül árazásra, akkor a MiniInTheBox.com a saját belátása szerint felveszi Önnel a kapcsolatot további utasításokért, vagy törli a rendelést és ezzel kapcsolatban értesíti Önt.


Különböző pénznemekben való árazás

  A MiniInTheBox.com termékeinek ára az Egyesült Államokban való árazáson alapul. Dollár (US$). Az ettől eltérő pénznemben kiírt árak az amerikai dollárban megállapított ár átváltásai. Az árak a legfrisseb dollár árfolyam alapján lettek átváltva. Az ingadozó valutaárfolyamok következtében azok az árak, melyek nem amerikai dollárban vannak kiírva, lehet, hogy nem a legfrissebbek. A honlap következő részein (de nem kizárólagosan) előfordulhat, hogy a nem amerikai dollárban kiírt árak pontatlanok: promóciós bannerek, promóciós oldalak, a termék katerógia oldalai. Az egyéni termék oldalon kiírt árak (a használt pénznemtől függetlenül) a legfrissebbek, és Ön ezt az árat köteles fizetni a MiniInTheBox.com-nak. (Ebbe az árba nem tartoznak bele a szállítási költségek).


Döntőbíráskodás

  Amennyiben vita merül fel, és azt a felek 30 napon belül nem tudják rendezni, akkor beleegyeznek, hogy az ügyet a Hong Kong Nemzetközi Választott Bíróság (HKIAC) elé viszik és a döntőbíráskodást az ügy regisztrációjakor fennálló szabályzatnak megfelelően folytatják le. A döntőbíró ítélete végleges és mindkét fél számára jogerős.


Linkek

  A honlap tartlamzhat olyan linkeket, amelyek olyan honlapokra mutatna, amelyek harmadik fél tulajdona vagy üzemeltetése alatt áll. Elismeri, hogy a MiniInTheBox nem vállal felelősséget ezen honlapin tartalmáért vagy működéséért.


Jogorvoslat

  You agree that MiniInTheBox.com's remedy at law for any actual or threatened breach of this Agreement would be inadequate and that MiniInTheBox.com shall be entitled to specific performance or injunctive relief, or both, in addition to any damages that MiniInTheBox.com may be legally entitled to recover, together with reasonable expenses of any form of dispute resolution, including, without limitation, attorneys' fees.
  A LightInTheBox.com semmilyen joga vagy jogorvoslata nem zárhat ki másikat, legyen az jog vagy méltányosság, beleértve, de nem korlátozva az ügyvédi költségekre és kiadásokra.
  A MiniInTheBox jogfeladása az alábbi kondíciók és feltételek alapján nem jelenti azt, hogy az kötelezett lenne hasonó, jövőbeli vagy egyéb jogfeladásra.
ATest