English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Dagaanbiedingen
Mobiele apps

MiniInTheBox.com verzendtwereldwijd naar vrijwel elk land.

Kies valuta: $ USD

Kennisbank

 Zoek vragen?

  

Submission Overeenkomst van Recensie en Inhoud van MiniInTheBox.

Welkom bij MiniInTheBox. U moet akkoord gaan met deze overeenkomst als u digitale afbeeldingen of andere inhoud naar MiniInTheBox.com wilt sturen door middel van de“Schrijf een recensie”functie, (paragraaf: Service). Het gebruik van “wij” of “MiniInTheBox”, of “MiniInTheBox.com”in deze overeenkomst betekent MiniInTheBox Co. Met “u”wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld. Elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die deze service gebruiken wil, moet akkoord gaan met de voorwaarden van deze overeenkomst zonder wijziging. DOOR OP DE KNOP “AKKOORD MET ALGEMENE VOORWAARDEN” TE KLIKKEN, GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN, ALLE SPECIFICATIES EN RICHTLIJNEN IN DEZE OVEREENKOMST.


1) Bevoegdheid. U mag alleen inhoud indienen waarvan u alle intellectuele eigendomsrechten bezit; d.w.z. u moet zelf alle rechten op een afbeelding hebben of de toestemming van de persoon die zelf de rechten heeft. Onze service is beperkt tot partijen die rechtmatig contracten kunnen aangaan onder toepasselijk recht. Minderjarigen mogen geen inhoud aan de service aanbieden. Daarnaast mag u geen persoonlijk identificeerbare informatie over een kind jonger dan 13 jaar indienen.

2) Definities. (a) “Partners” betekent iedere entiteit die onder zeggenschap staat en direct of indirect verbonden is met de moederorganisatie MiniInTheBox, (b) “Materialen” omvat alle inhoud die u voorlegt aan MiniInTheBox.com, inclusief alle foto’s, illustraties, grafische afbeeldingen en tekst, en (c) “Media” omvat ieder middel van informatie-overdracht, inclusief gebruikmakende van de huidige bekende alsmede toekomstige nog te ontwikkelen technieken.

3) Licentieverlening voor materialen. Hiermee verleent u MiniInTheBox en haar gelieerde bedrijven wereldwijd, niet-exclusieve, royalty-vrij en het onbeperkte recht en licentie om (a) materiaal geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze en op alle media te reproduceren, distribueren, overbrengen, publiekelijk weergeven en in het openbaar aan te bieden, (b) materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk te wijzigen op iedere manier of wijze op alle media aan te passen, te vertalen en er afgeleide werken van dit materiaal, en (c) een sublicentie te geven van de voorgenoemde rechten, geheel of gedeeltelijk, worden doorgegeven aan derden met of zonder betaling van een passende fee.

4) Verwijderen van materialen. Indien u wilt dat materialen van de service worden verwijderd, kunt u MiniInTheBox schriftelijk in kennis stellen door de afbeelding of materiaal op de MiniInTheBox interface te verwijderen of door contact op te nemen met de klantenservice van MiniInTheBox (cs@miniinthebox.com) en MiniIntheBox zal het betreffende materiaal binnen een redelijke termijn verwijderen.

5) Licentie voor naam, handelsmerk,vertegenwoordigingen. U verleent hierbij aan MiniInTheBox, haar partners en en onderlicenties, een niet-exclusieve wereldwijde, royalty-vrije licentie om alle handelsmerken, handelsnamen en de namen van alle individuen die in de materialen worden weergegeven te gebruiken.

6) Specificaties en richtlijnen. U stemt ermee in om materialen aan ons te sturen in overeenstemming met alle richtlijnen voor het gebruik van de service gepubliceerd op de website van MiniInTheBox of zoals u anders werd geïnformeerd (de richtlijnen), omdat deze richtlijnen in de toekomst kunnen worden wijzigd.

7) Vertegenwoordigingen, garanties en vergoedingen. U verklaart en garandeert aan MiniInTheBox en zijn partners dat (a) u het recht, de macht en het gezag nodig heeft om deze overeenkomst aan te gaan en volledig uit te voeren volgens de verplichtingen hieronder, en het verlenen van de licenties vermeld in de paragrafen 3 en 5 hierboven, (b) u zult volledig voldoen aan alle voorwaarden van deze overeenkomst, (c) de ingediende materialen aan MiniInTheBox door u, en MiniInTheBoxes en zijn partners en op uitoefening van hun rechten hiervan, zullen geen inbreuk maken, schenden of verduisteren op enig intellectueel eigendomsrecht met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, auteursrechten, morele rechten en publiciteitsrechten van een derde partij, (d) u beschikt over alle rechten noodzakelijk voor de reproductie, verspreiding, overdracht, openbare uitvoering, openbare weergave en andere exploitatie van de materialen door MiniInTheBox en zijn partners en zoals is toegestaan hieronder, (e) dat de materialen niet pornografisch zijn, obsceen, smadelijk, lasterlijk of anderszins onwettig, en (f) alle feiten die worden ingediend door u stipt en niet misleidend zijn. U gaat ermee akkoord om MiniInTheBox en zijn partners te vrijwaren, verdedigen en schadeloos houden van alle eisen, aansprakelijkheden, schade en uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke honoraria van advocaten en kosten) voortvloeiend uit uw inbreuk op enige toezegging of garantie uiteengezet in deze paragraaf.

8) Beperkingen. U gaat ermee akkoord dat u geen materialen stuurt die onwettig, pornografisch, smadelijk, lasterlijk, bedrieglijk, obsceen, of raciaal, etnisch of anderszins verwerpelijk zijn, of die anderszins de bedrijfsnormen van MiniInTheBox schenden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om materialen te verwijderen of niet beschikbaar te maken waarvan wij van oordeel zijn dat deze materialen in strijd zijn met deze overeenkomst, van toepassing zijnde wetten of onze bedrijfsnormen en ons goeddunken. U gaat ermee akkoord dat u geen materialen per e-mail of op andere wijze aan ons of onze partners stuur en overbrengt met software virussen of andere computercode, bestanden of programmatuur welke ontworpen dan ook om de functionaliteit van computersoftware of hardware of telecommunicatie-apparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken.

9) Geen verplichting. Hoewel we het recht hebben om uw materialen op te nemen in de service of enig andere media, hebben we niet de verplichting om dit te doen. We kunnen, naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, materialen op elke gewenst moment weigeren of uit de service verwijderen .

10) Wijzigingen van de Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om elke voorwaarde in deze overeenkomst of andere specificaties of richtlijnen voor de service op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken te wijzigen. Alle wijzigingen worden van kracht na publicatie in de service. Echter, voor alle wijzigingen van deze overeenkomst, met uitzondering van specificaties en richtlijnen, zullen wij een bericht van wijziging dertig (30) dagen publiceren. U bent verantwoordelijk voor de herziening van de kennisgeving en de toepasselijke wijzigingen. HET BLIJVEND GEBRUIKEN VAN DE SERVICE NA ONZE PUBLICATIE VAN WIJZIGINGEN HOUDT ER IN DAT U DEZE WIJZIGINGEN ACCEPTEERT.

11) Intellectueel eigendom van MiniInTheBox. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, mag u geen gebruik maken van ons intellectueel eigendom op welke wijze dan ook, inclusief en zonder beperking, onze merken, handelsnamen, handelsvorm, of auteursrechtelijk beschermd materiaal.

12) Communicatie. MiniInTheBox en zijn partners kunnen met u communiceren in verband met de service, elektronisch en met andere media, tevens gaat u akkoord met dergelijke mededelingen ongeacht de “Klanten communicatie voorkeur”(of vergelijkbare voorkeuren of aanvragen) die u op de websites van MiniInTheBox of zijn partners of op een andere manier heeft aangegeven.

13) Verklaring van afstand. MINIINTHEBOX EN HAAR PARTNERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF SCHADE MET VERTREKKENDE GEVOLGEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE ALS GEVOLG VAN CONTRACTBREUK OF GARANTIE OF ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID) ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE VAN (OF WISTEN OF MOESTEN WETEN) DE MOGELIJK VAN SCHADE WERDEN GEBRACHT.

14) Disclaimer. MINIINTHEBOX BIEDT DE SERVICE AAN “ZOALS HET IS” ZONDER ENIGE GARANTIE.

15) Diversen. U kunt deze overeenkomst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, niet ondertekenen van rechtswege of anderszins. Met inachtneming van deze beperking, is deze overeenkomst bindend voor, ten goede komen van, en afdwingbaar ten opzichte van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Ons onvermogen om u strikte naleving van elke bepaling van deze overeenkomst af te dwingen zal geen afstand van ons recht om een dergelijke bepaling of enig andere bepaling van deze overeenkomst vervolgens af te dwingen. De specificaties en richtlijnen (inclusief alle toekomstige wijzigingen) worden opgenomen door verwijzing in deze overeenkomst. Deze overeenkomst is een aanvulling op, en heeft geen voorrang aan of wijzigt bepalingen en voorwaarden van het gebruik van MiniInTheBox en zijn partners.

ATest