English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย
banner

Professionele zorg & aandacht

Meer info


    Gebruiksvoorwaarden


Welkom op de website van Light In The Box Limited. Miniinthebox.com biedt als een grensoverschrijdende e-commerce website haar diensten aan u aan met inachtneming van de kennisgevingen, voorwaarden en bepalingen die in deze overeenkomst (de "Overeenkomst") worden uiteengezet. Bovendien gelden bij gebruik van een Miniinthebox.com dienst (zoals Klantreviews) voor u de regels, richtlijnen, beleidsmaatregelen, bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op deze diensten, inclusief maar niet beperkt tot de Privacymelding, zoals van toepassing op deze diensten en zoals opgenomen in deze Overeenkomst via deze verwijzing. Miniinthebox.com behoudt zich het recht voor deze website en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

De toegang tot, het doorzoeken van of anderszins gebruiken van de website vormt uw instemming met alle voorwaarden en bepalingen in deze overeenkomst. Lees deze overeenkomst zorgvuldig door voordat u verder gaat.

Gebruik van de Website:

U erkent en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Website bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Onder voorbehoud van de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, verleent Miniinthebox.com u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbaar en niet-exclusieve gebruikerslicentie voor de toegang tot en het gebruik van de Website door deze weer te geven via uw internet browser, uitsluitend met het oog op het winkelen voor persoonlijke artikelen zoals verkocht op de Website en niet voor enigerlei commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve indien uitdrukkelijk vooraf toegestaan door Miniinthebox.com. Elke schending van deze Overeenkomst zal zonder voorafgaande kennisgeving aan u leiden tot onmiddellijke intrekking van de in deze paragraaf aan u verleende licentie.

Behalve zoals toegestaan in de bovenstaande paragraaf mag u deze Website of enig gedeelte daarvan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, doorsturen, er afgeleide werken van creëren, vertalen, aanpassen, namaken, deassembleren, decompileren of anderszins exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Miniinthebox.com. U mag op geen enkele wijze commercieel gebruik maken van de via de Website verstrekte informatie, of de Website op enige manier gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij uitdrukkelijk vooraf toegestaan door Miniinthebox.com. Miniinthebox.com behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een dienst te weigeren, accounts te beëindigen en/of bestellingen te annuleren, met inbegrip van, zonder enige beperking, wanneer Miniinthebox.com van mening is dat een klant zich gedraagt in strijd met het toepasselijk recht of schadelijk is voor de belangen van Miniinthebox.com.

U mag via deze Website geen enkele content, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) inbreuk maakt op de auteursrechten, patenten, handelsmerken, servicemerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van enig persoon; (b) lasterlijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, smadelijk, obsceen, ongepast, pornografisch is of aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder de Amerikaanse of internationale wetgeving; of (c) bugs, virussen, wormen, trapdoors, Trojans of andere schadelijke code of eigenschappen bevat. Miniinthebox.com kan u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van deze website en de website kunt gebruiken. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om de Website in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst te bezoeken en te gebruiken, en Miniinthebox.com heeft geen enkele verplichting om de machtiging of bron te onderzoeken voor dergelijke toegang tot of gebruik van de Website. 

U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze Website door iedereen die het       wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u werd toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze Website daadwerkelijk door u is geautoriseerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief, zonder beperking, de financiële verplichtingen) die het resultaat zijn van dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U zult Miniinthebox.com onmiddellijk op de hoogte brengen van enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze Website.
Deze “website” is eigendom van Light In The Box Limited (“Miniinthebox.com”) [Reg. nr. 1141168] geregistreerd onder HongKong SAR-wetgeving met als geregistreerd adres Room 705-706, 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Reviews en Opmerkingen

Tenzij elders in deze overeenkomst of op de Website anders aangegeven, wordt om het even wat u indient of post naar de Website en/of verstrekt aan Miniinthebox.com, inclusief, zonder beperking, ideeën, kennis, technieken, vragen, reviews, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk: "Inzendingen"), nu en in de toekomst behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten; door het indienen of posten gaat u ermee akkoord kosteloos een onherroepelijk licentie voor de inzending en alle IP-rechten daaromtrent (met uitzondering van morele rechten zoals auteurschapsrechten) te verstrekken aan Miniinthebox.com en Miniinthebox.com zal het royalty-vrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht hebben om dergelijke Inzendingen op enigerlei wijze en in enigerlei vorm te gebruiken, kopiëren, distribueren, weer te geven, te publiceren, uit te voeren, te verkopen, verhuren, verzenden, aan te passen en er afgeleide werken van te creëren, en dergelijke Inzendingen te vertalen, aan te passen, na te maken, te demonteren of te decompileren. Alle Inzendingen worden automatisch het enige en exclusieve eigendom van Miniinthebox.com en zullen niet aan u worden geretourneerd, en u gaat ermee akkoord in de toekomst geen geschil aanhangig te maken in verband met enig gebruik van de inzending door Miniinthebox.com.

U verklaart dat uw Inzendingen, geheel of gedeeltelijk, duidelijk zijn en vrij van inbreuk op IP-rechten, geschillen of claims van derden. Miniinthebox.com is niet aansprakelijk voor enig misbruik van het auteursrecht of andere rechten van derde partijen door u. U verbindt zich ertoe Miniinthebox.com te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle verliezen veroorzaakt door het gebruik van de inzendingen, voor welke doeleinden dan ook.

In aanvulling op de rechten die gelden voor enigerlei Inzending verleent u bij het plaatsen van commentaar of reviews op de Website aan Miniinthebox.com tevens het recht om de naam te gebruiken die u indient bij elke review, commentaar of andere Content, in verband met een dergelijke beoordeling, commentaar of andere content. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent of anderszins wettelijke controle uitoefent over de rechten op de reviews, commentaren en andere Content die u plaatst op deze Website en dat het gebruik van uw reviews, opmerkingen of andere Content door Miniinthebox.com geen inbreuk zal maken op of de rechten van derden zal schenden. U zult geen vals e-mailadres gebruiken, u als iemand anders voordoen of Miniinthebox.com of derde partijen op andere wijze misleiden met betrekking tot de oorsprong van Inzendingen of Content. Miniinthebox.com heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht om Inzendingen (inclusief commentaar of reviews) om enigerlei reden te verwijderen of te bewerken.

Auteursrechten

Alle informatie en inhoud met betrekking tot artikelen op de website van Miniinthebox.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijs, details, afmetingen, gewicht, beschrijvingen en specificaties van de artikelen worden door ons vertaald vanuit de informatie verkregen van de Leverancier of van derden en de artikelen of de gerelateerde informatie zijn geen eigendom van, geproduceerd, verkocht of goedgekeurd door Miniinthebox.com. Gezien de technische beperkingen garandeert Miniinthebox.com niet dat de genoemde informatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Elk artikel dat op onze website te koop wordt aangeboden heeft een artikelomschrijving en/of een referentielink. U bent verantwoordelijk voor het bevestigen van de informatie en inhoud met betrekking tot het artikel dat u wenst te kopen via de voordat u een bestelling plaatst aan u verstrekte informatie en/of link. Verondersteld wordt dat u volledig op de hoogte bent van en inzicht hebt in de details van de artikelen die u koopt op het moment dat u uw bestelling plaatst, aangezien wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele na de verkoop optredende problemen die het gevolg zijn van verkeerde interpretaties van de gerelateerde informatie en inhoud op de website.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 010-56920099 van 9:30-18:30 uur lokale Beijing-tijd, of via post naar: Room F3-325, Tower A, Win Center,Building 6,Yard 33,Baiziwan Road,Chaoyang District,Beijing 100020, People’s Republic of China. Het verzamelen, ordenen en samenstellen van alle content op deze Website (de "Compilatie") behoort exclusief toe aan Miniinthebox.com. U mag de Content of Compilatie van Miniinthebox.com niet gebruiken op enigerlei manier die schadelijk is voor Miniinthebox.com of Miniinthebox.com in diskrediet brengt, of op een manier die zou kunnen leiden tot verwarring of schending van enigerlei toepasselijke wetten of voorschriften. Alle op deze Website gebruikte software (de "Software") is het eigendom van Miniinthebox.com en/of haar Softwareleveranciers. De Content, de Compilatie en de Software worden alle beschermd door staatsrechtelijke, nationale en internationale wetten op het auteursrecht. Alle rechten die niet expliciet zijn verleend, zijn voorbehouden aan Miniinthebox.com. Overtreders zullen worden vervolgd met alle juridische middelen. 

Miniinthebox.com erkent en respecteert alle auteursrechten en handelsmerken. Als zodanig heeft elk gebruik van televisieprogramma's, films, muziek of filmfestivals of andere namen of titels geen connectie met Miniinthebox.com en zijn deze het exclusieve eigendom van de houders van het betreffende auteursrecht of handelsmerk. De jurken die door de Leverancier zijn geplaatst zijn geïnspireerd op de stijl van beroemdheden en zijn nabootsingen van de Leverancier van door beroemdheden gedragen jurken in uw favoriete televisieprogramma's en op de rode loper. Ze zijn echter op geen enkele wijze geautoriseerd door, onderschreven door of verbonden aan deze programma's en zijn niet bedoeld als inbreuk op enigerlei gedeponeerde handelsmerken of auteursrechten door Miniinthebox.com.

Inbreukbeleid Intellectueel Eigendom

.
Het is het beleid van Miniinthebox.com om waar nodig passende maatregelen te treffen om alle relevante nationale, federale en internationale wetten te erkennen en te handhaven met betrekking tot materiaal waarvan wordt geclaimd dat deze inbreuk maakt op enigerlei handelsmerk, auteursrecht, octrooirecht en alle of enige andere wetten op het gebied van Intellectueel Eigendom. Als u de houder bent van een intellectueel eigendomsrecht en van mening bent dat een Leverancier op Miniinthebox.com verkoopt, te koop aanbiedt, of ter beschikking stelt die inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, stuur dan de volgende gegevens in zijn geheel naar ipip@Miniinthebox.com.
Benodigde informatie
      1. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is gemachtigd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gepleegd;
      2. Een beschrijving van het werk of materiaal waarop vermeend inbreuk is gepleegd;
      3. Een beschrijving van waar het materiaal waarop vermeend inbreuk is gepleegd is geplaatst op de Website (product(en) URL);
      4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
      5. Een verklaring waarin u te goeder trouw beweert dat het betwiste gebruik niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht of ander eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger of de wet;
      6. Identificatie van de intellectuele eigendomsrechten die volgens u worden geschonden door de Website (bijv. "XYZ auteursrecht", "ABC handelsmerk, Reg. No. 123456, geregistreerd 1/1/04",etc); en
      7. Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie en kennisgeving accuraat is en, op straffe van meineed, dat u de eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar op wiens exclusieve recht vermeende inbreuk is gemaakt. 

Beëindiging en Effect van beëindiging

In aanvulling op enigerlei wettelijke of billijke rechtsmiddelen kan Miniinthebox.com, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of een of alle op grond van deze Overeenkomst aan u verleende rechten herroepen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst dient u onmiddellijk alle toegang tot en gebruik van de Website te staken en zal Miniinthebox.com, in aanvulling op eventuele andere wettelijke of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle aan u verstrekte wachtwoorden en accountidentificaties intrekken en u de toegang tot en het gebruik van deze website geheel of gedeeltelijk weigeren. Beëindiging van deze Overeenkomst heeft geen invloed op de respectieve rechten en verplichtingen (waaronder, zonder beperking, betalingsverplichtingen) van de partijen die afkomstig zijn van vóór de datum van beëindiging.

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

TENZIJ ANDERS BEPAALD IN DE STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ELK PRODUCT OP DEZE WEBSITE, DEZE WEBSITE, DE PRODUCTEN DIE EROP TE KOOP WORDEN AANGEBODEN EN DE TRANSACTIES DIE ER OP WORDEN UITGEVOERD DOOR LEVERANCIERS VIA Miniinthebox.com WORDEN AANGEBODEN OP BASIS VAN “ZOALS HET IS”. Miniinthebox.com GEEFT GEEN VOORSTELLING VAN ZAKEN OF GARANTIES VAN ENIGERLEI SOORT, BEWUST OF GEÏMPLICEERD, WAT BETREFT DE WERKING VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE WEBSITE, BEHALVE ZOALS HIER VERSTREKT IN DE VOLLE OMVANG ZOALS DOOR DE BETREFFENDE WETGEVING TOEGESTAAN. Miniinthebox.com VRIJWAART ZICH VAN ALLE GARANTIES, BEWUST OF GEÏMPLICEERD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEÏMPLICEERDE GARANTIES WAT BETREFT VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NON-SCHENDING, EIGENDOM, ONGEMERKT ERVAREN, GEGEVENSNAUWKEURIGHEID EN SYSTEEMINTEGRATIE. DEZE WEBSITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, VERGISSINGEN OF TYPFOUTEN BEVATTEN. Miniinthebox.com GARANDEERT NIET DAT DE CONTENT ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN. Miniinthebox.com IS ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ​​DOOR DE WETGEVING NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE INCIDENTELE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE, OF VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN Miniinthebox.com NAAR U VOOR ENIGERLEI SCHADE (ONGEACHT DE BASIS VOOR DE ACTIE) IN TOTAAL NIET MEER BEDRAGEN DAN HET BEDRAG VAN DE DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN VIA Miniinthebox.com GEDURENDE DE MAAND DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGING AAN DE HANDELING DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN Miniinthebox.com.

Acceptatie bestelling

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen kunnen zijn die de Leverancier of Miniinthebox.com niet kunnen accepteren en moeten annuleren. De Leverancier en Miniinthebox.com behouden zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annulerenSommige situaties die kunnen leiden tot het annuleren van de bestelling omvatten beperking van de beschikbare hoeveelheden voor de aankoop, onjuistheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die door onze krediet- en fraudebestrijdingsafdeling zijn geïdentificeerd. We kunnen ook verzoeken om aanvullende controles of informatie voordat we een bestelling accepteren. Miniinthebox.com zal contact met u opnemen als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Overdracht eigendomsrecht

Het eigendomsrecht van de producten in uw bestelling wordt aan u overgedragen wanneer de producten het magazijn van de Leverancier of LIGHT IN THE BOX LIMITED verlaten en worden geleverd aan de vervoerder voor verzending naar een door u in de bestelling opgegeven adres. Alle aansprakelijkheid en risico's voor de producten gaan ook op u over vanaf de levering van de producten aan de vervoerder. Door een bestelling op deze Website te plaatsen, machtigt u de leverancier en LIGHT IN THE BOX LIMITED om namens u vervoersdiensten van derden in te schakelen.

EU-betalingen

Als u in een land binnen de Europese Unie woont, zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED (dat is gevestigd op 85 Tottenham Court Rd, Fitzrovia, Londen, Verenigd Koninkrijk, W1T 4T met als registratienummer 6915037) of de Leverancier. In het kader van deze overeenkomst worden goederen en/of diensten geleverd via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED of LIGHT IN THE BOX LIMITED als een agent van LIGHT IN THE BOX LIMITED of de Leverancier afhankelijk van de wijze van betaling die voor de aankoop van de goederen en/of diensten wordt gebruikt. Indien u in een ander land woont, dan zijn deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHT IN THE BOX LIMITED of de Leverancier en goederen en/of diensten zullen worden geleverd door LIGHT IN THE BOX LIMITED of de Leverancier.

Typfouten

Hoewel Miniinthebox.com ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te bieden, kunnen prijs- of typfouten optreden. Miniinthebox.com of de Leverancier kunnen de prijs van een artikel pas bevestigen na uw bestelling. In het geval dat een artikel staat vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs- of productinformatie, hebben Miniinthebox.com en de Leverancier het recht om alle voor dat artikel geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd is geprijsd, kunnen Miniinthebox.com of de Leverancier contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Prijzen in andere valuta

De prijsstelling van producten die worden verkocht op Miniinthebox.com is gebaseerd op bedragen die zijn berekend in Amerikaanse dollars (US$). Getoonde prijzen in andere valuta worden omgerekend van Amerikaanse dollars volgens de meest actuele omrekeningskoersen. Vanwege fluctuerende valutawaarden zijn de weergegeven prijzen in niet-Amerikaanse coupures van valuta op de Site, anders dan op de individuele productpagina, mogelijk niet de meest actuele. Delen van de Website waar de niet-Amerikaanse coupures van valuta onjuist kunnen zijn omvatten, maar zijn niet beperkt tot, promotionele banners, actiepagina's en informatie op productcategorie pagina's. De op een individuele productpagina getoonde prijs, ongeacht de valuta denominatie, is de actuele prijs die u geacht wordt te betalen aan Miniinthebox.com, exclusief verzendkosten.

Arbitrage

Wanneer de partijen er niet in slagen een geschil te beslechten binnen 30 dagen nadat een dergelijk geschil zich heeft voorgedaan, komen zij overeen het geschil voor te leggen aan het Singapore International Arbitration Center voor arbitrage, die zal worden gevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regels die van kracht zijn op het moment van het aanvragen van een dergelijke arbitrage. De arbitrageuitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Links

Deze Website kan links bevatten naar andere websites op het internet welke eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat Miniinthebox.com niet verantwoordelijk is voor de werking van of de content die aanwezig is op of via een dergelijke website.

Rechtsmiddelen

U stemt ermee in dat Miniinthebox.com's rechtsmiddelen voor een feitelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst afdoende dienen te zijn en dat Miniinthebox.com het recht heeft op specifieke prestaties of gerechtelijk bevel, of beide, ter aanvulling op enigerlei schade waar Miniinthebox.com wettelijk gezien recht op heeft, naast de redelijke kosten van iedere vorm van geschillenbeslechting, met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten.

Geen recht of rechtsmiddel van Miniinthebox.com zal een ander middel uitsluiten, zowel naar recht als billijkheid, inclusief en zonder beperking, schade dwangmiddelen, juridische kosten en vergoedingen.

Afstand van rechten of rechtsmiddelen door Miniinthebox.com zal onder deze bepalingen en voorwaarden op geen enkele wijze een verplichting inhouden dat zij enigerlei soortgelijke, toekomstige of andere afstandsname verleent.

Overmacht

Miniinthebox.com is niet aansprakelijk jegens u of wordt niet geacht in strijd te zijn met de overeenkomst als gevolg van enige vertraging in de uitvoering, of een tekortkoming in de uitvoering, van een van de verplichtingen met betrekking tot de artikelen, diensten en/of Website als de vertraging of het falen te wijten was aan een oorzaak waar wij redelijkerwijs geen controle over hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

a. brand, natuurlijke overmacht, storm, explosie, aardbeving, overstroming, ongeval of andere natuurramp;
b. oorlog of oorlogsdreiging, sabotage, opstand, oproer, burgerlijke onlusten of invordering;
c. handelingen, beperkingen, voorschriften, verordeningen, verboden of maatregelen van welke aard dan ook van de kant van een gouvernementele, parlementaire of lokale autoriteit;
d. in- of uitvoervoorschriften of embargo's;
e. stakingen, uitsluitingen of andere arbeidsconflicten of handelsgeschillen;
f. moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen of machines waarmee wij of onze leveranciers worden geconfronteerd; of
g. storingen of uitval in telecommunicatie, transport, stroomvoorziening, of systemen, of defect raken van machines met als gevolg de onmogelijkheid van het gebruik van één of meer van de bovengenoemde zaken.
ATest