English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย

Professjonell Oppmerksomhet&Pleie

Finn ut mer

  Betingelser for Bruk


  Velkommen til Light In The Box Limited sin nettside. MiniInTheBox.com tilbyr sine tjenester underlagt de merknader, vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen ("Avtalen"). I tillegg, ved bruk av en tjeneste fra miniInTheBox.com (f.eks. kundeomtaler), vil du underlegges våre regler, poliser, retningslinjer, vilkår og betingelser, inkludert, men ikke begrenset til, vår Personvernerklæring , som gjelder for slike tjenester, og de er innlemmet i denne avtalen med denne henvisningen. MiniInTheBox.com forbeholder seg retten til å endre dette nettstedet og disse vilkårene og betingelsene til enhver tid.
  Tilgang, søkning, eller annen bruk av nettstedet indikerer deres aksept av alle vilkårene i denne avtalen. Vennligst les denne avtalen nøye før du fortsetter.


Bruk av Nettstedet

  Du garanterer at du er minst 18 år eller besøker nettstedet under tilsyn av en forelder eller verge. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir MiniInTheBox.com deg herved en begrenset, gjenkallelig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv lisens til tilgang og bruk av dette nettstedet ved å vise den på din nettleser utlukkende med det formålet å kjøpe personligt solgte varer på nettstedet, og ikke for kommersiell bruk eller bruk på vegne av en tredjepart, unntatt slik uttrykkelig tillatt av MiniInTheBox.com på forhånd. Eventuelle brudd på denne avtalen skal føre til en øyeblikkelig tilbakekalling av lisensen gitt i dette avsnittet, uten varsling til deg.
  Unntatt som tillatt i avsnittet ovenfor, kan du ikke reprodusere, distribuere, vise, selge, leie ut, overføre, lage avledede arbeider fra, oversette, modifisere, gjenskape, demontere, dekompilere eller på annen måte utnytte dette nettstedet eller noen del av den mindre uttrykkelig tillatt av MiniInTheBox.com skriftligt. Du kan ikke gjøre noen kommersiell bruk av noen informasjon på siden eller gjøre noensomhelst bruk av nettstedet til fordel for en annen virksomhet uten eksplisitt tillattelse av MiniInTheBox.com på forhånd. MiniInTheBox.com forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoer, og/eller avbryte bestillinger etter eget skjønn, inkludert og uten begrensning, hvis MiniInTheBox.com mener at kundens atferd bryter med gjeldende lovgivning eller er skadelig for MiniInTheBox.com sine interesser.
  Du må ikke laste opp til, distribuere eller på annen måte publisere gjennom dette nettstedet noe innhold, informasjon eller annet materiale som (a) overtrer eller krenker opphavsrett, patenter, varemerker, servicemerker, forretningshemmeligheter, eller andre eierrettigheter for enhver person; (b) er injurierende, truende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig, pornografisk, eller kan gi opphav til sivilrettslig eller strafferettslig ansvar etter amerikansk eller internasjonal lov, eller (c) inneholder noen feil, virus, ormer, felledører, trojanske hester eller annen skadelig kode eller egenskaper. MiniInTheBox.com kan tildele deg et passord og en konto identifikasjon slik at du kan få tilgang til og bruke enkelte deler av dette området. Hver gang du bruker et passord eller identifikasjon, vil du bli ansett for å være autorisert til å ha tilgang og bruksrett til nettstedet på en måte som samsvarer med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og MiniInTheBox.com har ingen forpliktelse til å undersøke autorisasjonen eller kilden av en slik tilgang eller bruk av siden.
  Du vil være ansvarlig for all tilgang til og bruk av dette nettstedet av alle som bruker passord og identifikasjon opprinnelig tildelt deg uanset om slik tilgang til og bruk av dette området faktisk er godkjent av deg, inkludert uten begrensning, all kommunikasjon og transmittering og alle forpliktelser (inkludert, uten begrensning, økonomiske forpliktelser) pådratt gjennom slik tilgang eller bruk. Du er selv ansvarlig for å beskytte sikkerheten og konfidensialiteten til passordet og identifikasjon tildelt deg. Du skal umiddelbart varsle MiniInTheBox.com om uautorisert bruk av passordet eller identifikasjon eller andre brudd eller truet brudd på denne siden sin sikkerhet.
  Denne “Siden” eies av Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Reg. No. 1141168] registrert under HongKong SAR lover med registret adresse på 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Anmeldelser og Kommentarer

  Med mindre annet er angitt andre steder i denne avtalen eller på nettstedet vil alt som du sender eller legger til nettstedet og/eller gir MiniInTheBox.com, inkludert uten begrensning, ideer, kunnskap, teknikker, spørsmål, anbefalinger, kommentarer, og forslag (kollektivt, "Innsendinger") bli behandlet som ikke-konfidensiell og opphavsrettslig, og ved å sende inn godtar du ugjenkallelig å lisensiere oppføringen og alle IP-rettigheter knyttet til dette (utenom de moralske rettigheter som forfatterskapsrettigheter) til MiniInTheBox.com uten kostnad og MiniInTheBox.com skal ha royalty-fri, verdensomspennende, evigvarende, ugjenkallelig, og overførbar rett til å bruke, kopiere, distribuere, vise, publisere, fremføre, selge, leie ut, overføre, tilpasse, lage avledede verk fra slike oppføringer på enhver måte og i enhver form, og å oversette, modifisere, gjenskape, demontere, dekompilere eller slike oppføringer. Alle oppføringer vil automatisk bli ene og eksklusiv eiendom tilhørende MiniInTheBox.com og må ikke returneres til deg, og du samtykker til ikke å heve enhver tvist i forbindelse med enhver bruk av oppføringen av MiniInTheBox.com i fremtiden.

  Du garanterer at dine oppføringer, helt eller delvis, er korrekte og fri av enhver IP-rett overtredelse, tvister eller krav fra tredjepart. MiniInTheBox.com påtar seg intet ansvar for eventuelle misbruk av opphavsrett eller andre tredjeparters rettigheter av deg. Du plikter deg å forsvare for og godtgjøre sponsoren mot eventuelle tap forårsaket av bruk av oppføringene til andre formål.

  I tillegg til rettighetene som gjelder for enhver oppføring, gir du samtidig MiniInTheBox.com retten til å bruke navnet som du innsender sammen med noen anmeldelse, kommentar eller annet innhold, om noe, i forbindelse med en slik oppføring, kommentar eller annet innhold, når du skriver kommentarer eller anmeldelser på nettstedet. Du bekrefter og garanterer at du eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til de anmeldelserne, kommentarerne og annet innhold som du legger ut på dette nettstedet og at bruk av dine anmeldelser, kommentarer eller annet innhold av MiniInTheBox.com ikke vil krenke eller krenker rettighetene til eventuell tredjepart. Du skal ikke bruke en falsk e-post adresse, utgi deg for å være noen andre enn deg selv, eller på annen måte villede MiniInTheBox.com eller tredjeparter omkring opprinnelsen av enhver oppføring eller ethvert innhold. MiniInTheBox.com kan, men må ikke være forpliktet til å fjerne eller redigere oppføringer (inkludert kommentarer eller vurderinger), uansett årsak.


Opphavsrett

  All tekst, grafikk, fotografier eller andre bilder, ikoner, lydklipp, logoer, slagord, varenavn eller Softwarer og annet innhold på nettstedet MiniInTheBox.com (kollektivt, "Innhold"), utelukkende til MiniInTheBox.com eller dets rettmessige innholdsleverandører. Du kan ikke bruke, reprodusere, kopiere, modifisere, overføre, vise, publisere, selge, lisensiere, offentligt fremføre, distribuere eller kommersielt utnytte noesomhelst av innholdet eller på annen måte avhende noe av innholdet på en måte som ikke er tillatt MiniInTheBox.com, uten der er innhentet skriftlig samtykke fra MiniInTheBox.com. Bruk av data mining, roboter eller lignende datainnsamling og ekstraksjonsverktøy på MiniInTheBox.com samt bruk av MiniInTheBox.com sine varemerker eller tjenester i meta-tags er strengt forbudt. Du kan kun vise og bruke innholdet til din personlige informasjon og til shopping og bestilling på nettstedet og ikke til noe annet formål. Samlingen, sammensetningen, og monteringen av alt innhold på dette nettstedet ("Sammensetning") tilhører utelukkende MiniInTheBox.com. Du kan ikke bruke MiniInTheBox.com sit innhold eller sammensetning på noen måte som nedvurderer eller diskrediterer MiniInTheBox.com eller som på noen måte er egnet til å skape forvirring, eller brudd på gjeldende lover eller forskrifter. All software som brukes på dette nettstedet ("Software") tilhører MiniInTheBox.com og/eller dets programvareleverandører. Innhold, Sammensetning og Software er alle beskyttet under statlige, nasjonale og internasjonale lover om opphavsrett. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt, er forbeholdt MiniInTheBox.com. Overtredelser vil bli anmeldt til lovens fulle omfang.


Retningslinjer for Overtredelse av Opphavsrett

  >Det er MiniInTheBox.com sin politikk å iverksette nødvendige tiltak der det er nødvendig for å opprettholde og anerkjenne alle relevante statlige, føderale og internasjonale lover i forbindelse med materiale som hevdes å krenke noe varemerke, opphavsrett, patent og alle eller hvilke som helst immaterielle lover . Hvis du er eier av en intellektuell eiendomsrett og du tror at MiniInTheBox.com selger, tilbyr for salg, eller gjør tilgjengelig varer og / eller tjenester som krenker dine immaterielle rettigheter, send vennligst følgende informasjon i sin helhet til ipip@miniinthebox.com.
  Påkrevd informasjon
  1. En elektronisk eller fysisk underskrift av en person som er autorisert til å handle på vegne av noe eksklusivt som er person authorized to act on behalf of the owner of an exclusive that som angivelig er krenket;
  2. En beskrivelse av det angivelig krenkende arbeid eller materiale;
  3. En beskrivelse av hvor det angivelig krenkende materialet ligger på nettstedet (produkt(er) URL);
  4. Tilstrekkelig informasjon til at vi kan kontakte deg, så som din adresse, telefonnummer og e-postadresse;
  5. En erklæring fra deg om at du er i god tro om at den omstridte bruken av materialet ikke er autorisert av opphavsretten eller andre proprietære rettighetseiere, dennes agent eller loven;
  6. Identifisering av de immaterielle rettighetene som du hevder er krenket av nettstedet (f.eks. "XYZ copyright", "ABC varemerke, Reg nr. 123456, registrert 1/1/04.", etc.); og
  7. En erklæring fra deg om at informasjonen ovenfor og meldingen er korrekt, og på straffen for mened, at du er opphavsrettsinnehaveren eller autorisert til å handle på vegne av eieren hvis enerett angivelig er krenket.

Oppsigelse og Virkninger av Opphør

  I tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdige rettsmidler kan MiniInTheBox.com, uten forvarsel, umiddelbart si opp avtalen eller oppheve hele eller deler av dine rettigheter under denne avtalen. Ved opphør av denne avtalen skal du umiddelbart slutte all tilgang til og bruk av området og MiniInTheBox.com skal, i tillegg til eventuelle andre juridiske eller rettferdige rettsmidler, øyeblikkelig oppheve alle passord og kontoen utstedt til deg, og nekte din tilgang til og bruk av dette nettstedet helt eller delvis. Enhver oppsigelse av denne avtalen berør ikke de respektive rettigheter og plikter (inkludert, uten begrensning, betalingsforpliktelser) til partene som oppstår før datoen for oppsigelsen.


Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrensning

  Med mindre annet følger i standardvilkårene for salg som styrer alle varegrupper på denne siden, denne siden, produktene som tilbys for salg på siden og transaksjoner utført gjennom siden leveres av MiniInTheBox.com på en "som den er" basis. MiniInTheBox.com gir ingen presentasjoner eller garantier av noe slag, direkte eller underforstått, vedrørende drift av nettstedet eller information, innhold, materiale, eller produkter på denne siden bortsett fra det som hører til her så langt ifølge gjeldende lov og MiniInTheBox.com fraskriver seg alle garantier, direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, salgbarhet og egnethet for et specielt formål, ukrenkelighet, navn, stille nytelse, data nøyaktighet, og systemintegrasjon. Dette nettstedet kan inneholde unøyagtigheter, feil eller trykkfeil. MiniInTheBox.com garanterer ikke at avsendelsens innhold vil være uforstyrret eller feilfrit. Så langt lov vil MiniInTheBox.com ikke være ansvarlig for skader av noe slag som følge av bruk av dette nettstedet, inkludert, men ikke begrenset til, indirekte, tilfeldige, straffende, eksemplariske, spesielle eller følgeskader. I henhold til gjeldende lov skal MiniInTheBox.com sit samlede ansvar til deg for skader (uavhengig av grunnlaget for handlingen) ikke overstige det samlede beløpet av avgifter som du har betalt til MiniInTheBox.com i løpet av måneden umiddelbart forut for handlingen som angiveligt er grunnlag for MiniInTheBox.com sit ansvar.

EU Betalinger

  Dersom du bor i et land innen den Europeiske Unionen, er disse betingelsene en avtale mellom deg og LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED. Etter denne avtalen, vil varer og/ eller tjenester bli levert via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED som en agent av LIGHT IN THE BOX LIMITED eller av LIGHT IN THE BOX LIMITED, avhengig av hvilken betalingsmetode som ble benyttet for kjøpet av varer og/ eller tjenester. Dersom du bor i et annet land, er denne avtalen mellom deg og LIGHT IN THE BOX LIMITED og varer og/ eller tjenester vil bli levert direkte av LIGHT IN THE BOX LIMITED.

Godkjenning av Bestilling

  Vær oppmerksom på at der kan være enkelte bestillinger som vi ikke kan godkjenne og må avbryte. MiniInTheBox.com forbeholder seg retten til etter eget skjønn å nekte eller avbryt noen som helst bestilling av enhver relevant grunn. Noen situasjoner som kan resultere i at bestillingen din blir avbryt inkluderer begrensninger på antall tilgjengelige for kjøp, unøyaktigheter eller feil i produkt-eller prisinformasjon, eller problemer identifisert av vår avdeling for unngåelse af kredittkort svindel. Vi kan også kreve ytterligere kontroller eller informasjon før vi aksepterer noen som helst bestilling. Vi vil kontakte deg dersom hele eller deler av bestillingen din er avbryt eller hvis ytterligere informasjon er nødvendig for å godkjenne bestillingen.


Typografiske Feil

  Selvom MiniInTheBox.com tilstreber å gi nøyaktige vare-og prisinformasjoner, kan pris- eller typografiske feil forekomme. MiniInTheBox.com kan ikke bekrefte prisen på en vare før etter du har bestilt. I tilfelle av at et element er oppført på en feil pris eller feil informasjon på grunn av en feil i priser eller produktinformasjon, skal MiniInTheBox.com ha rett til etter eget forgodtbefinnende å avslå eller annullere enhver bestilling på den gjeldende varen. I tilfelle av at et element er mis-priset kan MiniInTheBox.com, etter eget forgodtbefinnende, enten kontakte deg for instruksjoner eller avbryte bestillingen og varsle deg om slik kansellering.


Priser i Forskjellige Valutaer

  Prising av varer solgt på MiniInTheBox.com er basert på tall beregnet i amerikanske dollar (US $). Priser som vises i andre valuta er omregnet fra amerikanske dollar ifølge den mest oppdaterte konverteringsfrekvensen. På grunn av varierende valutaverdier kan priser vist i ikke-amerikansk valuta på nettstedet, annet enn på det enkelte produktsiden, muligens ikke være den mest aktuelle. Områder av nettstedet hvor ikke-amerikanske verdier av valuta kan være unøyaktig inkluderer, men er ikke begrenset til, salgsfremmende bannere, salgsfremmende sider, og informasjon på sider vedrørende produktkategorireglene. Prisen som vises på en enkelt produktside, uavhengig av pålydende valuta, er den gjeldende prisen du skal betale til MiniInTheBox.com, unntatt frakt.


Voldgift

  Dersom partene ikke greier løse tvisten innenfor 30 dager etter at slik tvist er oppstått, er de enige i å sende tvisten til Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") for voldgift, som skal utføres i samsvar med Kommisjonens voldgift regler gjeldende på den tid for hvor voldgiften er søkt. Voldgiftsavgjørelserne er endelige og bindende for begge parter.


Linker

  Dette nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder på Internett som eies og drives av tredjeparter. Du erkjenner at MiniInTheBox.com ikke er ansvarlig for driften av eller innholdet som ligger på eller via slike steder.


Rettsmidler

  Du gir samtykke til at MiniInTheBox.com sine rettsmidler for ethvert faktisk eller truet brudd på denne avtalen ville være utilstrekkelig, og at MiniInTheBox.com skal ha rett til bestemte ytelser eller midlertidige forføyninger, eller begge, i tillegg til eventuelle skader som MiniInTheBox.com kan være lovlig rett til å gjenopprette, sammen med rimelige utgifter av enhver form for tvisteløsning, inkludert, uten begrensning, advokatutgifter.
  Ingen av MiniInTheBox.com sine rettigheter eller rettsmidler skal ekskludere eventuelle andre, enten ved lov eller i egenkapitalen, inkludert, uten begrensning, midlertidige forføyninger for skader, advokatutgifter og utgifter.
  Ingen forekomst av frafallelse av MiniInTheBox.com sine rettigheter eller rettsmidler under disse vilkårene innebærer noen forpliktelse til å gi noe liknende, fremtidig eller andre fraskrivelser.
ATest