English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Daily Deals
Mobile Apps

MiniInTheBox.com ships worldwide to nearly every country across the globe.

Choose Currency: $ USD

Customer Reviews

Average Rating: 5 (23 Reviews)
Write a Review
 • by Emiidraulico
 • Verified Buyer
 • Dec 04, 2011

their real semblance they overcame through the blood of the Lamb and through the word of their confession, and did not love their lives until death. - Revelation 12.11 We are born on a battlefield. And, like in any fight, either youre a winner, or youre defeated. In the spiritual struggle in which we are there is no neutrality. "He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters." (Matthew 12:30) The warrior is always awake and vigilant spiritually, because he is conscious against whose struggle. "Be awake and watch! Because your adversary, the Devil, is walking around like a roaring lion and looking for whom to swallow. "(1 Peter 5: 8) Can we compare the life of the Christian with a car without brakes on a ramp? If you do not, you can not stay, you regress! Thats why victory is not an option but absolutely necessary. But how can you win the victory when your opponent is much stronger than you and, above all, is it invisible? Here are some battle strategies our Lord Commander offers us: State your membership! John declares and repeats this referring to the newly-born Christians: "But we are of God ..." (1 John 4: 6) The victory is provided only to those who remain in Christ! Even the Savior has repeatedly stressed the need to remain in Him: "If you remain in My Word, you are My disciples indeed" (John 8:31). "He that abideth in me, and in whom I remain, bringeth much fruit; for you can not separate from Me. "(John 15: 5) The victorious Christian consecrates and cleanses himself entirely! We must identify with the attitude of Christ: "... He is the ruler of this world. He has nothing in me. "(John 14,30) Persuasive perseverance is required in this attitude:" ... You must be found merciful before him without blame, without blame and in peace. "(2 Peter 3:14) The Christian who has a life victorious is a visible testimony to those around him. He can not confess about Him who is the source of his victory over sin, the flesh, and the Devil. "Thanks be to God, who always carries with his victory in Christ!" sembra reale
Ei lau biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şiau iubit viaţa, chiar până la moarte. – Apocalipsa 12,11

Ne naştem pe un câmp de bătălie. Şi, ca în orice luptă, ori eşti învingător, ori eşti învins. În lupta spirituală în care suntem nu există neutralitate. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu strânge cu Mine risipeşte.” (Matei 12,30)

Luptătorul este întotdeauna treaz şi vigilent spiritual, pentru că e conştient împotriva cui luptă. „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, Diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5,8)

Am putea compara viaţa creştinului cu o maşină fără frâne, aflată pe o rampă? Dacă nu înaintezi, nu poţi rămâne pe loc, regresezi! De aceea, biruinţa nu e opţională, ci absolut necesară. Dar cum să câştigi biruinţa când adversarul tău e mult mai puternic decât tine şi, pe deasupra, e şi invizibil? Iată câteva strategii de luptă pe care ni le oferă Însuşi Comandantul nostru:

Declarăţi apartenenţa! Ioan declară şi repetă lucrul acesta referinduse la creştinii născuţi din nou: „Noi însă suntem din Dumnezeu…”(1 Ioan 4,6)

Biruinţa le este asigurată doar acelora care rămân în Hristos! Chiar Mântuitorul a subliniat în repetate ocazii necesitatea de a rămâne în El: „Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei.” (Ioan 8,31). „Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce mult rod; căci despărţiţi de Mine nu puteţi face nimic.” (Ioan 15,5)

Creştinul biruitor se consacră şi se curăţeşte în întregime! Trebuie să ne identificăm cu atitudinea lui Hristos: „… Vine stăpânitorul lumii acesteia. El nare nimic în Mine.” (Ioan 14,30) Se cere perseverenţă în această atitudine: „… Siliţivă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.” (2 Petru 3,14)

Creştinul care are o viaţă biruitoare este o mărturie vizibilă pentru cei din jurul său. El nu poate să nu mărturisească despre Cel care este sursa biruinţei sale asupra păcatului, asupra firii pământeşti şi asupra Diavolului.

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruinţă în Hristos!”

Reply Translated from Romanian Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (1)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by jjz123
 • Verified Buyer
 • Oct 20, 2016

Gum works just like it should! Gum works just like it should!

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by somebody
 • Verified Buyer
 • Apr 29, 2016

Great pigmentation and I was a bit nervous about the taste but it is good! Very happy with the product! Great pigmentation and I was a bit nervous about the taste but it is good! Very happy with the product!

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by qiaojianfeng_1
 • Verified Buyer
 • Jun 22, 2014

love it very much, good quality, transport time is shorter, anyway very satisfied, thank you seller! love it very much, good quality, transport time is shorter, anyway very satisfied, thank you seller!

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by jp_kemp
 • Verified Buyer
 • May 27, 2014

I found pretty cool.
actually paints the mouth.
I found pretty cool.
actually paints the mouth.

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by gma888
 • Verified Buyer
 • May 27, 2015

they were very old but did get red blood they were very old but did get red blood

Was this review helpful? (0) (0)

After login, you can reply this review.

 • by bruno_conchas
 • Verified Buyer
 • Jan 15, 2015

took time but arrived in perfect condition demorou mas chegou em perfeito estado

Reply Translated from Portuguese Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by cinzsilem
 • Verified Buyer
 • Nov 25, 2014

optimumooooooooooooooooo perfect ottimoooooooooooooooooo perfetto

Reply Translated from Italian Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by ilona_de_rek
 • Verified Buyer
 • Oct 17, 2014

nice looks like real blood. nice for halloween. leuk lijkt net op echt bloed. leuk voor halloween.

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by paulafernandes1204
 • Verified Buyer
 • Sep 27, 2014

one of the best things Ive ever bought, everyone is scared uma das melhores coisas que ja comprei, todo mundo leva um susto

Reply Translated from Portuguese Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

ATest