English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Daily Deals
Mobile Apps

MiniInTheBox.com ships worldwide to nearly every country across the globe.

Choose Currency: $ USD
Average Rating: 5 (12 Reviews)
Write a Review
 • by seattle-music
 • Verified Buyer
 • Jun 16, 2015

aboslutely brilliant. a good item. easy to use. so nice this item aboslutely brilliant. a good item. easy to use. so nice this item

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by charlie4t
 • Verified Buyer
 • Nov 05, 2014

Good for spares as they are pretty flimsy Good for spares as they are pretty flimsy

Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by miniinthebox
 • Verified Buyer
 • Apr 20, 2016

Perfect adapters for existing selviesticks ... For that money you can lose another 1 ... Perfecte adapters voor op bestaande selviesticks...
Voor dat geld kun je er nog eens 1 verliezen...

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by manuel.nora
 • Verified Buyer
 • Sep 29, 2015

super recommended super nothing to say free delivery super a recommandé
super rien a dire livraison conforme

Reply(1) Translated from French Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by oscar_l25
 • Verified Buyer
 • Dec 28, 2014

EXCELLENT PRODUCT I RECOMMEND IT EXCELENTE PRODUCTO LO RECOMIENDO

Reply Translated from Spanish Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by snowdance
 • Verified Buyer
 • Dec 07, 2014

5 adapters for the price of 1 in Europe! 5 adapters voor de prijs van 1 in Europa!

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by gabriel.dreis
 • Sep 29, 2014

Product OK, no damage or defect Produto OK, sem nenhum dano ou defeito

Reply Translated from Portuguese Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by whisky95
 • Verified Buyer
 • Oct 17, 2015

product according to the description, produit conforme à la description,

Reply(1) Translated from French Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by dama71_
 • Verified Buyer
 • Feb 06, 2015

perfect as a spare, or to be placed on fixed positions. perfetti come scorta, o da posizionare su postazioni fisse.

Reply Translated from Italian Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

 • by joe-bar
 • Verified Buyer
 • Feb 06, 2015

Hello, Two weeks ago I received a shipment from you that I am very happy with. Unfortunately, I had to pay costs at DHL by DHL, of which I was very shocked. That was over € 28 anyway. I tried to recover it from DHL, but it did not work out. With an order from last year, I did not have to pay anything, why now. This way it is very less attractive to order something from you, especially that this amount is totally unexpected compared to the previous time. I would like to see that amount transferred to my account. Kind regards, thank you very much and for a next order. Joe Dear Mr. Jansen, Are you receiving shipments from abroad? Customs checks whether the goods may be imported the Netherlands, whether you have to pay import taxes and how much you have to pay. From 1 January 1999 all shipments with a value from € 22 are subject to levies. If the consignment has been sent privately to private individuals and the consignment has no commercial character, the limit is € 45. If the value of the consignment exceeds € 45, the import duties and the VAT on the consignment must be collected on the total value of the shipment. In addition, excise duties may also apply depending on the goods. Below you will find an explanation of how the calculation of your customs costs, VAT and administrative costs come about: The amounts charged to you concern Dutch taxes that are owed by the recipient. The exchange rate for foreign currencies is set monthly by the customs in advance. See internet site: www.belastingdienst.nl On tab: "Customs for companies" à Reference and other information are the "price lists" where the conversion rate is published per month. VAT on import and import duties are calculated not only on the value of the goods but also on the value of the transport. If these transport costs are not known at the time of import or are stated on the commercial invoice, the standard rates apply from the relevant carrier (DHL). http://www.dhl.nl/nl/express/informatiecentrum/express_downloads.html#verzend Calculation Import duties: value goods + the transport costs indicates the statistical value. The% duties calculated on this depend on the nature of the goods and the customs tariff code applied. Calculation of VAT on import: the taxable amount is the statistical value +% transport costs + the import duties charged. Here you calculate 21% or 6% of. Calculation of administrative costs (payment deferment) DHL has already paid the costs to be paid by you to Customs. For this service, DHL charges 2% administrative costs, with a minumum of € 10. For specific information regarding the customs legislation regarding the import of goods, please refer to the internet site: www.belastingdienst.nl orhttp: //www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/internetaankopen / The starting point for this declaration is the commercial invoice as provided by the sender for clearing the package. If you are of a different opinion, we advise you to arrange this internally with your shipper. DHL Express Mail: efssamsquery@dhl.com Tel: 088 1004200 B. Luijten Dienst Accounting Hallo,
Twee weken geleden heb ik een zending van jullie mogen ontvangen waar ik erg blij mee ben.
Helaas moest ik bij afleveren door DHL kosten betalen waarvan ik erg schrok. Dat was toch ruim €28.
Ik heb geprobeerd deze te verhalen bij DHL, maar dat lukte niet.
Bij een bestelling van vorig jaar heb ik niets hoeven te betalen, waarom nu wel.
Op deze manier wordt het heel erg minder aantrekkelijk om iets bij jullie te bestellen, zeker dat dit bedrag totaal onverwacht komt ten opzicht van de vorige keer.
Graag zag ik dat bedrag overgemaakt op mijn rekening.
Vriendelijke groet, alvast hartelijk dank en tot een volgende bestelling.
Joe


Geachte heer Jansen,

Ontvangt u zendingen uit het buitenland? De Douane controleert of de goederen in Nederland ingevoerd mogen worden, oordeelt of u belastingen bij invoer moet betalen en berekend hoeveel u moet betalen.

Vanaf 1 januari 1999 zijn alle zendingen met een waarde vanaf € 22, onderhevig aan heffingen. Mocht de zending van particulier aan particulier verzonden zijn en heeft de zending geen handelskarakter dan ligt de grens op € 45, Indien de waarde van de zending meer bedraagt dan € 45, dienen de rechten bij invoer en de BTW op de invoer te worden geïnd op de totale waarde van de zending. Daarnaast kunnen naargelang de goederen hier ook accijnzen op van toepassing zijn.

Hieronder vindt u uitleg hoe de berekening van uw douanekosten, BTW en administratieve kosten tot stand komt :
De aan u belaste bedragen betreffen Nederlandse belastingen die door de ontvanger verschuldigd zijn. De omrekenkoers voor buitenlandse valuta wordt maandelijks vooraf door de douane vastgesteld. Zie internet site: www.belastingdienst.nl
Op tabblad: “Douane voor bedrijven”à Naslagwerken en overig informatie staan de “koerslijsten” waar de omrekenkoers per maand gepubliceerd staat.
BTW op de invoer en de invoerrechten worden niet alleen op de waarde van de goederen berekend maar ook op de waarde van het transport.

Wanneer deze transportkosten niet bekend zijn op het tijdstip van de invoer of vermeld zijn op de commerciële factuur, zijn de standaard tarieven van toepassing van de desbetreffende vervoerder (DHL). http://www.dhl.nl/nl/express/informatiecentrum/express_downloads.html#verzenden

Berekening Invoerrechten:
waarde goederen + de transportkosten geeft de statistische waarde aan.
Het % rechten dat hierop wordt berekend hangt af van de aard van de goederen en de toegepaste douane tariefcode.

Berekening BTW op de invoer :
maatstaf van heffing is de statistische waarde + % transportkosten + de aangerekende invoerrechten.
Hier berekent men 21% of 6% van.

Berekening administratieve kosten (payment deferment)
DHL heeft de door u te betalen kosten reeds aan de Douane betaald. Voor deze service berekent DHL 2% administratieve kosten, met een minuimum van € 10,.

Voor specifieke informatie met betrekking tot de douanewetgeving inzake invoer van goederen, verwijzen wij u naar de internetsite: www.belastingdienst.nl ofhttp://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/internetaankopen/

Uitgangspunt voor deze aangifte is de commerciële factuur zoals deze is aangeleverd door de verzender voor het inklaren van het pakket.
Mocht u van een andere mening zijn dan raden wij u aan om dit intern met uw verzender te regelen.


DHL Express

Mail: efssamsquery@dhl.com Tel: 088 1004200
B. Luijten
Dienst Boekhouding

Reply Translated from Dutch Show Original See Translation
Was this review helpful? (0) (0)
Share to facebook

After login, you can reply this review.

ATest