English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย
top banner
0 день дня дней 01:01:02
Все bjarneha отзывов
 • bjarneha
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Мне было очень любопытно, работает ли камера, но мне это не нужно. Сработало как положеноJeg var veldig nysgjerrig på om kameraet fungerte, men det behøvde jeg ikke å være. Det har fungert helt som forventet
Переведено c Норвежский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • bjarneha
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Подходит в соответствии с задачей. Захватывает изображения хорошего качества.Passer akurat til oppgaven. Tar opp bilder i god kvalitet.
Переведено c Норвежский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • bjarneha
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Не проверял это, но товары от вас используют, чтобы быть очень хорошимHar ikke teste dette, men varene fra dere bruker å være meget bra
Переведено c Норвежский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Это подарок для моей дочери 5 лет. Я ожидал, что они будут больше. Но я уверен, что она их очень полюбитThese are a gift for my daughter 5 years. I expected them to be bigger. But Im sure she will love them a lot
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Выглядит хорошо. Хорошие материалы. Кабель не входит в комплект.Looks good. Good materials. Cable not included.
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Мне нравится дизайн. Диспенсер изготовлен из хороших материалов и выглядит великолепно, как на картинках. Но у моего предмета есть проблема: когда я нажимаю на него в нижнем положении, насос застревает и остается там. Тогда очень сложно вернуться в исходное положение. Я и моя семья должны быть осторожны, нажимая на дозатор.I like the design. The dispenser is made of good materials and looks great, just like in the pictures.
But my item has a problem: When I press it to the lowest position, the pump stuck and stays there. Its very difficult then to return to the starting position. I and my family have to be careful pressing the dispenser.
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • s_breault
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Молодец, солидно! Но 2 месяца, чтобы получить его !!!Bien fait, cest solide! Mais 2 mois pour le recevoir!!!
Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • s_breault
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Это прекрасно, но потребовалось 2 месяца, чтобы получить это.Cest parfait mais ça aura prit 2 mois pour le recevoir.
Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • j.leenders
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Дешевое расширение для разделения моей сети iTV без использования сетевого коммутатора или нескольких кабелей.Cheap extension to split my iTV network without using a network switch or multiple cables.
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • j.leenders
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Быстрая зарядка моего телефона, работает отлично. В сочетании с несколькими портами простое в использовании маленькое и компактное зарядное устройствоQuickcharging my phone, works perfect. Combined with multiple ports easy to use small and compact charger
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • j.leenders
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Чрезвычайно удобный маленький USB 2.0 с достаточным пространством для долгой езды:Extremely handy small USB 2.0 with enough space to keep driving a long time :
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Не могу побить цену, она та же самая, что вы найдете в магазине, чтобы получить больше денег. Счастливый.Can’t beat the price it’s the same one as you would find in a store for way more money. Happy.
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Я заказал еще пару комплектов после того, как был доволен первым. Батареи могут работать дольше, но по цене вы не можете победить.I ordered a couple more sets after being happy with the first set. The batteries could last longer but for the price you can’t beat it.
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • azojennilay
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Корпус получил в своей собственной картонной коробке, очень хорошо защищенной, укрепляя по углам немного потрясающе, но корпус кажется действительно прочным, великолепным!Coque reçue dans sa propre boîte en carton, très bien protégée, renforcement sur les coins un peu imposants mais la coque a l’air d’etre vraiment solide, super !
Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • azojennilay
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Корпус очень красивый, простой и изящный. Я просто ожидал, что роза станет еще бледнее, но я все еще доволен.Coque très sympa, simple et fine. Je m’attendais juste à avoir un rose encore plus pâle mais je suis quand même satisfaite.
Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • ignyana
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Мне это не понравилось, потому что свет, который они излучают, мешает глазам ... извините, но они не убеждают меня.No me han gustado porque la luz que producen molesta a los ojos.....Lo siento pero no me convencen.
Переведено c Испанский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • molentjes3
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Работает отлично....................Works great....................
Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • multistrada
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
Это займет некоторое время, но тогда у вас тоже есть что-то.Het duurt even maar dan heb je ook wat.
Переведено c Нидерландский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

Я просто хочу знать, какой размер мне взять для моей золотой ретро-спины и размером 75 см.Jaimerai juste savoir quelle taille faudrait til que je prenne pour mon golden retriver sa taille de dos et de 75cm
Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

 • joe.by
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2018
очень, очень высокое качество, независимо от цветаsehr, sehr hochwertig, gleich welche Farbe
Переведено c Немецкий Показать оригинал Просмотреть перевод
 • Пожалуйста, напишите свой ответ.

close
right bottom banner
ATest