English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Ежедневные акции
Приложения

MiniInTheBox.com осуществляет доставку товаров практически в любую страну мира.

Выбор валюты: $ USD
 • 1
 • по EmBee
 • Проверенный покупатель
 • 13.1.2016

Четыре предмета приказали пометить сумочки в праздник. Прекрасно работает. На iPhone установлено приложение, iTag включен, есть маленькая кнопка, и iPhone находит iTags через Bluetooth. В тот момент, когда расстояние между телефоном и iTag становится слишком большим, метр или от 15 до 20, телефон чирит, чтобы вы знали, что в этом случае сумка - вы забыли. ITag подает звуковой сигнал, и вы также можете получить звуковой сигнал вручную, чтобы найти забытую сумку. Вы также можете использовать iTag и кнопку, чтобы сделать фотографию с помощью приложения, удаленного самоуправления ... Хорошо работает. В iTag есть аккумулятор, который, согласно краткому английскому руководству, длится шесть месяцев. Тогда вы можете заменить его самостоятельно. Приказали 4, но одна коробка была пуста. Был отправлен билет, а miniinthebox отправил новый в течение дня. Отличное обслуживание! Придется платить налог на импорт при доставке. Подсказка: порядок - или даже - для меньших сумм покрытия, потому что налог на этот заказ в 27 евро составляет около 5 евро, а администрация стоит еще 13 евро. Vier stuks besteld om in de vakantie handtassen te taggen. Werkt uitstekend. Op de iPhone de app geïnstalleerd, de iTag ingeschakeld er zit een klein knopje op, en de iPhone vindt meteen de iTags via Bluetooth. Op het moment dat de afstand tussen de telefoon en de iTag te groot wordt, een meter of 15 tot 20, sjirpt de telefoon zodat je weet dat je - in dit geval de tas - bent vergeten. De iTag piept, en je kunt hem ook met de hand laten piepen, om de vergeten tas te zoeken. Je kunt de iTag en het knopje ook gebruiken om met de App een foto te maken, een selfie op afstand... Werkt eveneens prima. Er zit een batterij in de iTag, die volgens de korte Engelse handleiding een half jaar meegaat. Daarna kun je deze zelf vervangen. Heb er 4 besteld, maar één doosje was leeg. Een ticket ingediend en miniinthebox heeft binnen een dag een nieuwe opgestuurd. Prima service hoor! Moest wel invoerbelasting betalen bij levering. Tip: bestel ook - of juist - bij wat kleinere bedragen de dekking erbij, want de belasting op deze bestelling van 27 euro was ongeveer 5 euro, en de administratiekosten nog eens 13 euro.

Ответить(1) Переведено c Нидерландский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по Вячеслав
 • Проверенный покупатель
 • 2.2.2016

Штука полезная. находится по блютусу. Но постоянно в контакте с телефоном не работает. Часто отваливается связь с брелком. Штука полезная. находится по блютусу. Но постоянно в контакте с телефоном не работает. Часто отваливается связь с брелком.

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по wartan81
 • Проверенный покупатель
 • 11.1.2016

хорошо совершенный Я прибыл в coorecto раз без повреждений или ударов bien perfecto me llegado en coorecto tiempo sin danios ni golpes

Ответить Переведено c Испанский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по leodemolay
 • Проверенный покупатель
 • 10.1.2016

очень хороший продукт быстро très bon produit arrive rapidement

Ответить(1) Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (1)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по steveo
 • Проверенный покупатель
 • 5.1.2016

получил это как подарок, это потрясающе! Я заказываю один для себя. got it as a gift, its awesome! Im ordering one for myself.

Ответить(1) Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по mk
 • Проверенный покупатель
 • 1.1.2016

Упорядочил его как рождественский подарок. Он прибыл через несколько дней после этого, но, несмотря на это, качество очень хорошее. Я заказал дорогой тег bluetooth раньше, и он сломался вскоре после этого. Это работает еще лучше, а также пластик гораздо более прочный. Ordered it as a christmas gift. It arrived a few days after it, but despite that, the quality is very good. I ordered an expensive bluetooth tag before and it broke shortly after. This one works even better and also the plastic is much more durable.

Ответить(1) Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по arseleon
 • Проверенный покупатель
 • 16.12.2015

Медленно прибыть, но все хорошо, наконец, заказ, который не платит налоги Tardo en llegar pero todo bien, por fin un pedido que no pague impuestos

Ответить Переведено c Испанский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по riet.christian
 • Проверенный покупатель
 • 19.1.2016

привет, я установил Itracing 2, это не устраивает меня. Я могу позвонить своему телефону с моих ключей и найти свой телефон с моими ключами, если я потеряю телефон и ключи ... слишком плохо bonjour,
jai installé Itracing 2, itracing ne me convenant pas.
je peux faire sonner mon téléphone à partir de mes clés et retrouver mon téléphone avec mes clés
si je perd le téléphone et les clés...tant pis

Ответить(1) Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по torben
 • Проверенный покупатель
 • 28.6.2016

Он работает, но не использует его, потому что это только Bluetooth. Den virker, men bruger den ikke da den kun er bluetooth.

Ответить Переведено c Датский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

ATest