English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar

Ежедневные акции
Приложения

MiniInTheBox.com осуществляет доставку товаров практически в любую страну мира.

Выбор валюты: $ USD
 • по  luna_2u
 • Проверенный покупатель
 • 10.3.2013

Очень доволен ценой / качеством, время доставки было немного короче обычного, что я, конечно, очень доволен. Я уже заказал несколько предметов и до сих пор очень доволен. Слишком плохо, случай был немного плоским, посылая его, это не выглядело как его поездка в Бельгию. Zeer tevreden over prijs/kwaliteit, verzendtijd was iets korter dan normaal waarmee ik natuurlijk heel tevreden ben.

Ik heb al meerdere artikelen besteld en ben tot nu toe heel tevreden.

Jammer dat het hoesje een beetje platgedrukt was door het verzenden, het heeft een beetje afgezien op zijn trip naar België.

Ответить Переведено c Нидерландский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  agritsaeva
 • Проверенный покупатель
 • 30.12.2014

красивый насыщенный цвет, приятный на ощупь материал.
правда чуть великоват, планшет в нём слегка болтается
красивый насыщенный цвет, приятный на ощупь материал.
правда чуть великоват, планшет в нём слегка болтается

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  azulastro
 • Проверенный покупатель
 • 19.9.2014

Он прибыл в соответствующие дни и в идеальных условиях. Chegou dentro dos respectivos dias e em perfeitas condições.

Ответить Переведено c Португальский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • 23.12.2013

Хорошее качество, просто отлично Goede paskwaliteit, gewoon perfect

Ответить Переведено c Нидерландский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  donmilo1
 • Проверенный покупатель
 • 5.6.2013

Большое соотношение цена / цена. кожа имеет хорошее качество, и она отлично подходит для моей подушки. A great value per price ratio. the leathering is of good quality and it perfectly fits my pad.

Ответить Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  fessuda
 • Проверенный покупатель
 • 25.4.2013

Подходит для моих родителей «Nexus 7 отлично коричневый цвет действительно хорош ... Стоячее положение немного сложно, чтобы сбалансировать его, но только до тех пор, пока крышка не привыкнет к положению. Благодарю. Рекомендуемые. Fits my parents Nexus 7 perfectly brown colour is really nice... Standing position a bit tricky to make it balance but only until the cover gets used to the position. Thanks. Recommended.

Ответить Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  aadtaal
 • Проверенный покупатель
 • 15.3.2013

Дело, которое я заказал, доставлено быстро и было еще более удобным, чем я ожидал. Складывание крышки также отключает планшет. Открытие корпуса автоматически включает планшет. Удобно. Het door mij bestelde hoesje werd snel geleverd en was nog handiger dan ik verwacht had.
Het dichtklappen van het hoesje doet tevens het tablet uitschakelen. Het openen van het hoesje doet het tablet automatisch inschakelen. Handig.

Ответить Переведено c Нидерландский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • 8.2.2013

Я сомневаюсь, что купил его из-за нечеткого описания ... Но мне понравились взгляды, и я сделал это. Доставка занимает около месяца, довольно долго, но это абсолютно бесплатно! У этого продукта больше, чем я ожидал, у него есть магниты, чтобы закрыть крышку, а также встроенный магнит для автоматической активации и деактивации функции связи 7 при открытии или закрытии корпуса, и это отлично работает! Случай все еще дает доступ ко всем портам и кнопкам связи 7. Материал хороший, мне нравится puleather, и весь случай очень силен. Один недостаток заключается в том, что довольно сложно полностью очистить insidematerial. Но я очень доволен этим и рекомендую его каждому собеседнику. И особенно за невероятную цену! I doubt to bought it, because of the unclear description...
But I liked the looks so I did it. The shipping took about a month, quite long, but its completely free!
This product has more than I expected, it has magnets to keep the cover closed and also a builtin magnet for the automatic activation and deactivation function of the nexus 7 when you open or close the case, and that works perfectly!
The case still gives acces to all the ports and buttons of the nexus 7.
The material is good, I like the puleather and the whole case is very strong. One downside is that its pretty hard to completely clean the insidematerial.

But Im very happy whit it and recommend it to every nexus 7 caselooking person. And especially for its incredible price!

Ответить Переведено c Russian Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • по  diegocamm
 • Проверенный покупатель
 • 8.10.2012

Статья, как описано, также с точностью до поставки, очень доволен покупкой, конечно, я буду покупать в будущем от них, спасибо Articolo come da descrizione, precisi anche con i tempi di consegna, molto soddisfatto dellacquisto, sicuramente acquisterò in futuro da loro, grazie

Ответить Переведено c Итальянский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

 • 29.5.2015

Хороший внешний вид, швы немного хрупкие, но хороший продукт рядом с ценой Bel aspect, les coutures sont un peu fragiles cependant mais un beau produit en regard du prix

Ответить Переведено c Французский Показать оригинал Просмотреть перевод
Полезно? (0) (0)
Поделиться на Facebook

После авторизации, Вы сможете ответить на этот отзыв.

ATest