English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย

Professionell service och omtanke

Ta reda på mer

  Användarvillkor


  Välkommen till webbplatsen för företaget Light In The Box Limited. Tjänsterna på MiniInTheBox.com tillhandahålls i enlighet med de villkor som anges i detta avtal ("avtalet"). För övrigt omfattas tjänsterna på MiniInTheBox.com (exempelvis kundrecensioner) av vårsekretesspolicy och andra relevanta användarvillkor för varje enskild tjänst. MiniInTheBox.com förbehåller sig rätten att när som hels ändra på denna webbplats och dess användarvillkor.

  Tillträda, browsing eller på annat sätt använda webbplatsen visar du ditt godkännande till alla villkor i detta avtal. Läs detta avtal noga innan du fortsätter.


Användning av sidan

Du försäkrar att du är minst 18 år gammal eller besöker webbplatsen under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare. Med förbehåll för villkoren i detta avtal beviljar Miniinthebox.com härmed dig en begränsad, återkallelig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv licens att komma åt och använda webbplatsen genom att visa den på din webbläsare bara för att handla för personligt objekt som säljs på webbplatsen och inte för kommersiellt bruk eller användning på uppdrag av tredje part, utom som uttryckligen tillåts av Miniinthebox.com i förväg. Varje överträdelse av detta avtal skall resultera i omedelbar återkallelse av tillstånd som beviljats ​​i denna punkt utan att meddela dig.

Förutom vad som sägs i stycket ovan, får du inte reproducera, distribuera, visa, sälja, hyra ut, överföra, skapa härledda verk från, översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, dekompilera eller på annat sätt utnyttja denna webbplats eller någon del av det om uttryckligen tillåts av Miniinthebox.com skriftligen. Du får inte göra någon kommersiell användning av någon av informationen på webbplatsen eller göra någon användning av webbplatsen till förmån för annan verksamhet om de inte uttryckligen är tillåtet enligt Miniinthebox.com i förväg. Miniinthebox.com förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton och / eller annullera beställningar efter eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, om Miniinthebox.com anser att kundens uppförande bryter mot lag eller är skadligt för Miniinthebox.com intressen.

Du får inte ladda upp, distribuera eller på annat sätt publicera via denna webbplats något innehåll, information eller annat material som (a) bryter mot eller kränker upphovsrätt, patent, varumärken, servicemärken, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter från någon person; (b) är kränkande, hotande, nedsättande, obscent, oanständigt, pornografiskt eller kan ge upphov till civil-eller straffrättsligt ansvar enligt amerikansk eller internationell rätt, eller (c) inkluderar alla buggar, virus, maskar, dörr fällor, trojanska hästar eller annan skadlig kod eller egenskaper. Miniinthebox.com kan ge dig ett lösenord och konto identifiering så att du kan komma åt och använda vissa delar av denna webbplats. Varje gång du använder ett lösenord eller identifiering, kommer du att anses vara behörig att få tillgång till och använda Webbplatsen på ett sätt som överensstämmer med villkoren i detta avtal och Miniinthebox.com har ingen skyldighet att undersöka tillståndet eller källan till ett sådan tillgång eller användning av Webbplatsen. 

Du kommer att vara ensam ansvarig för all åtkomst till och användning av denna webbplats genom att alla som använder lösenordet och identifiering som ursprungligen tilldelats dig oavsett om  tillgång till och användning av denna hemsida faktiskt godkänts av dig, inklusive och utan begränsning, alla meddelanden och överföringar och alla skyldigheter (inklusive, utan begränsning, finansiella åtaganden) som uppkommer genom sådan tillgång eller användning. Du är ensam ansvarig för att skydda säkerheten och sekretessen för lösenordet och identifiering tilldelad dig. Du ska omedelbart meddela Miniinthebox.com om eventuell otillåten användning av ditt lösenord eller identifiering eller något annat brott eller hotande överträdelse av denna webbplats säkerhet.
Denna "sida" ägs av Ljus i Box Limited ("Miniinthebox.com") [Reg. No. 1141168] registrerat enligt HongKong SAR lagar registrerad adress 7 / F., Kina Insurance Group Building, No 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

Recensioner och Kommentarer

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i detta avtal eller på hemsidan, något som du skickar eller lägger till på webbplatsen och / eller tillhandahåller Miniinthebox.com, inklusive, utan begränsning, idéer, kunskap, teknik, frågor, recensioner, kommentarer och förslag (kollektivt, "Bidrag") är och kommer att behandlas som icke-konfidentiell och utan äganderätt, och genom att lämna eller posta, godkänner du oåterkalleligt licensiera posten och alla immateriella rättigheter därtill hörande (exklusive moraliska rättigheterna, såsom författarskap rättigheter) att Miniinthebox.com utan kostnad och Miniinthebox.com ska ha royalty-fri, global, evig, oåterkallelig och överlåtbar rätt att använda, kopiera, distribuera, visa, publicera, utföra, sälja, hyra ut, överföra, anpassa, skapa härledda verk från sådana inlägg från vilket sätt och i vilken form som helst, och att översätta, modifiera, reverse-engineer, demontera, eller dekompilera sådana sändningar. Alla bidrag ska automatiskt bli den enda och exklusiv egendom av Miniinthebox.com och kommer inte returneras till dig och du accepterar att inte starta eventuella tvister i samband med all användning av posten som Miniinthebox.com i framtiden.

Du garanterar att dina insändningar, helt eller delvis, är klara och fria från alla IP-rättighets intrång, tvister eller tredje anspråk part. Miniinthebox.com tar inget ansvar för eventuellt missbruk av upphovsrätt eller andra rättigheter för tredje man genom dig. Du åtar dig att försvara för och ersätta sponsorn mot eventuella förluster som orsakas på grund av användningen av posterna för andra ändamål.

Utöver de rättigheter som gäller för alla inlägg, när du skicka kommentarer eller recensioner till webbplatsen, ger du också Miniinthebox.com rätten att använda det namn som du skickar med alla recension, kommentarer eller annat innehåll, om någon, i samband med en sådan recension, kommentar, eller annat innehåll. Du försäkrar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till recensioner, kommentarer och annat innehåll som du lägger upp på denna webbplats och att användningen av dina recensioner, kommentarer eller annat innehåll från Miniinthebox.com kommer inte att inkräkta på eller kränker rättigheterna för någon tredje part. Du skall inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda Miniinthebox.com eller tredje parter som ursprunget av inlägget eller innehållet. Miniinthebox.com får men skall inte vara skyldiga att ta bort eller ändra inlägg (inklusive kommentarer eller recensioner) av någon anledning.


Upphovsrätt

  All text tillhör grafik, fotografier eller andra bilder, ikon knappar, ljudklipp, logotyper, slogans, varunamn eller ord programvara och annat innehåll på webbplatsen Miniinthebox.com (kollektivt "Innehåll"), uteslutande till Miniinthebox.com eller dess korrekt innehåll leverantörer. Du får inte använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, offentligt framföra, distribuera eller kommersiellt exploatera något av Innehållet eller på annat sätt använda något av innehållet i ett sätt som inte är tillåtet enligt Miniinthebox.com, utan att Miniinthebox.com uttryckliga skriftliga medgivande. Användningen av informationsutvinning, robotar eller liknande verktyg för datainsamling och utvinning av Miniinthebox.com liksom användningen av Miniinthebox.com varumärken eller service i meta-taggar är strängt förbjudet. Du kan visa och använda innehållet enbart för din personliga information och för att shoppa och beställa på webbplatsen och för några andra ändamål. Insamling, arrangemang och montering av allt innehåll på denna webbplats ("Sammanställning") tillhör uteslutande Miniinthebox.com. Du får inte använda Miniinthebox.com 's innehåll eller sammanställning på något sätt som nedvärderar eller misskrediterar Miniinthebox.com eller på något sätt som kan orsaka förvirring eller brott mot gällande lagar eller förordningar. All programvara som används på denna webbplats ("Programvaran") ägs av Miniinthebox.com och / eller dess leverantörer programvara. Innehåll är sammanställande och Programvaran alla skyddade under statlig, nationell och internationella upphovsrättslagar. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas förbehålles Miniinthebox.com. Överträdelse kommer att åtalas i den utsträckning lagen.


Immaterialrättsintrång Policy

  Det är policy från Miniinthebox.com att vidta lämpliga åtgärder vid behov för att upprätthålla och erkänna alla relevanta statliga, federala och internationella lagar i samband med material som påstås göra intrång på något varumärke, upphovsrätt, patent och samtlig övrig immaterialrätt . Om du är ägare av intellektuell äganderätt och du tror att Miniinthebox.com säljer, erbjuder till försäljning, eller gör tillgängliga varor och / eller tjänster som kränker dina immateriella rättigheter, sedan skicka följande information i sin helhet ipip@Miniinthebox.com.
  Information som krävs
  1. En elektronisk eller fysisk signatur tillhörande den person som fått behörighet att agera på uppdrag av ägaren av en exklusiv som påstås ha kränkts;
  2. En beskrivning av den påstådda intrång arbetet eller materialet;
  3. En beskrivning av var det påstådda inkräktande materialet finns på webbsidans (produkt (er) URL);
  4. Tillräcklig information så att vi kan kontakta dig, såsom adress, telefonnummer och e-postadress;
  5. Ett uttalande av dig att du har goda skäl att tro att det omtvistade användningen av material som inte är auktoriserad av upphovsrätt eller andra rättigheter, dennes agent eller lagen;
  6. Identifiering av immateriella rättigheter som du påstår är kränkta genom webbplatsen(e.g. "XYZ copyright", "ABC varumärke, Reg. No. 123456, registrerad 1/1/04",etc); och
  7. Ett uttalande av dig att ovanstående information och anmälan är korrekt, och under straff av mened, att du är copyrightinnehavaren, eller befullmäktigad att agera på uppdrag av ägaren, vars ensamrätt påstås intrång.

Upphörande och Effekt av Upphörande

  Förutom alla andra rättsliga eller skäliga gottgörelser, Miniinthebox.com får, utan föregående meddelande till dig omedelbart säga upp avtalet eller återkalla någon eller alla dina rättigheter som ges enligt detta avtal. Vid uppsägning av detta avtal, skall du omedelbart upphöra med all tillgång till och användning av området och Miniinthebox.com skall, utöver alla andra rättsliga eller rättvis prövning, omedelbart återkalla alla lösenord (s) och står identifiering utfärdas till dig och neka din tillgång till och användning av denna webbplats helt eller delvis. Uppsägning av detta avtal skall inte påverka de rättigheter och skyldigheter (inklusive, utan begränsning, betalningsåtaganden) av parterna uppstått före dagen för uppsägning.


Ansvarsfriskrivning och Begränsning av ansvar

  Om inte annat föreskrivs i standardvillkoren för försäljning som styr alla produkter på denna webbplats, denna webbplats, de produkter som erbjuds till försäljning på den och transaktioner som är gjorda genom den tillhandahålls av MiniInTheBox.com på en "i befintligt skick" basis. MiniInTheBox.com ger inga prepresntations eller garantier av något slag, som ingår uttryckligen eller underförstådd, vad gäller driften av webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter på denna webbplats med undantag som anges här i full utsträckning tillåten enligt tillämplig lag, MiniInTheBox.com frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-överträdelse, titel, tyst nöje, datanoggrannhet och systemintegration. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter, misstag eller tryckfel. MiniInTheBox.com garanterar inte att innehållet kommer att vara utan avbrott eller fel. I den utsträckning som lagen tillåter, kommer MiniInTheBox.com inte ansvara för skada av något slag som uppstår genom användning av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, indirekta, oförutsedda, bestraffande, avskräckande, särskilda eller indirekta skador. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, ska MiniInTheBox.com totala ansvar gentemot dig för eventuella skador (oavsett grunden för åtgärden) inte överstiga det sammanlagda beloppet av avgifter som faktiskt betalats av dig till MiniInTheBox.com under månaden närmast före handlingen som påstås ge upphov till MiniInTheBox.com ansvar.


Order Godkännande

  Observera att det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera och måste avbryta. Miniinthebox.com förbehåller sig rätten att när gottfinnande, att vägra eller avbryta något för oavsedd anledning. Vissa situationer som kan leda till din beställning att avbrytas omfattar gegränsningar av de mängder som finns tillgängliga för inköp, felaktigheter eller fel i produkten eller prisuppgifter, eller problem som identifierats av vår kredit-och bedrägeri avdelning. Vi kan också kräva ytterligare kontroller eller information innan vi accepterar en order. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att ta emot din beställning.

Betalningar inom EU

  Om du är bosatt i ett land i Europeiska Unionen är dessa villkor ett avtal mellan dig och LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED. I enlighet med detta avtal kommer varor och/eller tjänster att levereras via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED som en agent under LIGHT IN THE BOX LIMITED eller av LIGHT IN THE BOX LIMITED, beroende på vilken typ av betalningsmetod som användes vid betalningen av dessa varor och/eller tjänster. Om du är bosatt i ett annat land är dessa villkor ett avtal mellan dig och LIGHT IN THE BOX LIMITED, och varor och/eller tjänster kommer att levereras direkt av LIGHT IN THE BOX LIMITED.

Tryckfel

  Även om Miniinthebox.com strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt-och prisinformation, prissättnings eller typografiska fel kan förekomma. Miniinthebox.com kan inte bekräfta priset på en vara förrän du beställer. I händelse av att ett objekt är listat på ett felaktigt pris eller med felaktiga uppgifter på grund av ett fel i prissättning eller produktinformation skall Miniinthebox.com har rätt att efter eget gottfinnande, att vägra eller annullera alla beställningar för det objektet. I händelse av att ett objekt är felaktigt prissatt, Miniinthebox.com får efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om att det återkallas.


Pricing in Different Currencies

  Prissättning av produkter som säljs av Miniinthebox.com baseras på siffror som beräknats i amerikanska dollar (USD). Priser visas i andra valutor omräknas från US dollar enligt den aktuella omräkningskurser. På grund av fluktuerande valutakurser, priser visas i icke-amerikanska valörer av valuta på sajten, annat än den enskilda produkten sidan kanske inte är den mest aktuella. Områden av webbplatsen där icke-amerikanska valörer av valuta kan vara felaktig inkluderar, men är inte begränsade till, PR banners, PR sidor och information på sidorna för produktkategori. Priset som visas på en enskild produkt sida oavsett valuta valör, är det nuvarande priset du är skyldig att betala till Miniinthebox.com, exklusive frakt.


Skiljedom

  Om parterna inte kan lösa tvisten inom 30 dagar efter sådan tvist uppstår är de eniga om att hänskjuta tvisten till Hong Kong International Arbitration Center ("HKIAC") för skiljedom som skall utföras i enlighet med kommissionens skiljedomsförfarande som gäller vid tidpunkten för ansökan om skiljeförfarande. De skiljedomar är slutgiltiga och bindande för båda parter.


Länkar

  Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som ägs och drivs av tredje part. Du accepterar att Miniinthebox.com inte är ansvarig för driften av eller innehåll på eller via någon sådan webbplats.


Gottgörelse

  Du samtycker till att Miniinthebox.com gottgörelse i lag för någon faktisk eller hotande överträdelse av detta avtal skulle vara otillräcklig och att Miniinthebox.com ska ha rätt till särskilda prestanda eller förelägganden, eller båda, utöver eventuella skador som Miniinthebox.com kan vara laglig rätt att återhämta sig, tillsammans med skäliga kostnader för någon form av tvistlösning, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden.
  .
  Ingen rätt eller kompensation för Miniinthebox.com skall vara exklusive alla andra, vare sig i lag eller i eget kapital, inklusive, utan begränsning, skador förelägganden, advokatarvoden och kostnader.
  Ingen förekomst av avstående från Miniinthebox.com av sina rättigheter eller gottgörelse enligt dessa villkor skall innebära någon skyldighet att bevilja något liknande, framtida eller andra undantag.
ATest