ราคา
$
-
$
ไปเลย
โปรดระบุช่วงราคาที่ถูกต้อง
โวลต์ (V)
110-130 220-240
รูปร่างหลอด
A60(A19) C35 G80 G95 G125 ST64 ST58 ST48 T10 T45 T185 T300
เพิ่มเติม
ฐานหลอด
E14 B22 E12 E26 / E27
วัตต์
40 60
4 ชิ้น 40 W E26 / E27 G80 ขาวนวล 2300 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 220-240 V
USD $18.08
9
5.0
6 ชิ้น 60 W E26 / E27 ST64 ขาวนวล 2200-2300 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 220-240 V
USD $25.91
7
5.0
1 ชิ้น 40 W E26 / E26 / E27 / E27 G95 ขาวนวล 2300 k หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 110-220 V / 220-240 V / 110-130 V
USD $6.74
$10.11
151
5.0
10 ชิ้น / 6 ชิ้น 40 W E14 T10 ขาวนวล 2200-2700 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 220-240 V
USD $20.10
2
5.0
2pcs 40 W E26 / E27 G80 ขาวนวล 2200-2800 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟ Vintage Edison รุ่น Exand 220-240 V
USD $9.71
2
5.0
4 ชิ้น 40 W E26 / E27 G80 สีเหลืองอุ่น 2200 k หลอดไฟ Vintage Edison รุ่น Exand 220-240 V
USD $29.96
3 ชิ้น 40 W E26 / E27 ST64 ขาวนวล 2200-2700 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 220-240 V
USD $10.11
$15.17
10
5.0
5 ชิ้น 40 W E26 / E27 G95 ขาวนวล 2300 k เรทโทร / หรี่แสงได้ / ตกแต่ง หลอดไฟเอดิสันวินเทจแบบไส้ 220-240 V
USD $32.39
$45.55
29
3.0
6 ชิ้น 4 ชิ้นหรี่แสงได้วินเทจเอดิสันหลอดไฟ E27 T300 40 วัตต์โคมระย้าจี้ไฟ 220 โวลต์หลอดไฟ LED หลอดไส้แสงเชือกโคมไฟ
USD $25.10
ATest