นโยบายการยกเลิก

นโยบายการยกเลิก

สำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ไม่รวมรายการที่ทำตามคำสั่งซื้ออาจถูกยกเลิกคำสั่งซื้อเพื่อขอเงินคืนเต็มจำนวนได้ตลอดเวลาจนกว่าจะมีการส่งคำสั่งซื้อ

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามการวัด:

  • คำสั่งซื้อถูกยกเลิกภายใน 24 ชั่วโมงของการยืนยันการชำระเงินมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
  • คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหลังจากการผลิตเริ่มต้นอาจถูกยกเลิก แต่คุณจะต้องรับผิดชอบ 50% ของราคาผลิตภัณฑ์
  • ผลิตภัณฑ์ที่ทำตามการวัดที่จัดส่งไปแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest