ข่าวสถานการณ์ Covid-19 ระหว่างประเทศ

โคโรนาไวรัส คืออะไร? 


 โคโรนาไวรัสเป็นไวรัสสายพันธุ์ตระกูลใหญ่ที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ไข้หวัดทั่วไปไปจนถึงโรคที่รุนแรงกว่า ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีการระบุมาก่อนในมนุษย์ ไวรัสซึ่งเกิดการระบาดทั่วโลกเมื่อปลายปี 2019 จนถึงขณะนี้ ตามที่องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อชั่วคราวว่า "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)" อาการที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ เป็นไข้ หายใจลำบาก เช่น หายใจไม่ออกไอ เจ็บคอและอ่อนเพลียหรือเหนื่อยล้า

  

ทิป: เนื่องจากการแพร่ระบาดไปทั่วโลกของไวรัสโคโรนาซึ่งส่งผลต่อการขนส่งระหว่างประเทศและพิธีการศุลกากรทั้งหมด เที่ยวบินจำนวนมากถูกยกเลิกหรือลดจำนวนลง การนำส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้ออาจล่าช้าได้สักระยะหนึ่ง แต่ผู้ให้บริการนำส่งสินค้าของเราจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อนำส่งพัสดุของท่านโดยเร็วที่สุด โปรดดูแลตัวท่านและครอบครัวโดยใช้มาตรการป้องกันตามที่เห็นสมควร ขอให้ม่านปลอดภัยและมีสุขภาพแข็งแรง

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest