มีค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งระหว่างประเทศอีกหรือไม่?

ในบางกรณีจะมี VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ภาษีอื่นๆ และภาษีนำเข้า หรือค่าทำเนียมที่เรียกเก็บตามประเทศปลายทางของคุณ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับภาษีหรือค่าใช้จ่ายศุลกากรเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ ขออภัยที่เราไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายศุลกากรและนโยบายการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสำนักงานศุลกากรในพื้นที่ของคุณหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ศุลกากรอย่างเป็นทางการ ในบางกรณีขั้นตอนพิธีการศุลกากรเป็นสิ่งจำเป็น; ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้อาจเกิดความล่าช้าขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเวลาประมาณค่าจัดส่งของเราจากที่เรียนไปข้างต้น

เนื่องจากเป็นนโยบายกฎระเบียบศุลกากร จึงเรียนมาเพื่อทราบว่าเราไม่สามารถที่จะแสดงรายการซื้อเป็นของที่ระลึกหรือเขียนจำนวนเงินที่ต่ำกว่าราคาสินค้าที่เกิดขึ้นจริง 

ภาษีและภาษีประกันภัย
แต่โปรดเข้าใจว่าเราจะไม่คืนเงินค่าภาษีใด ๆ กับคุณหากคุณไม่ได้จ่ายเงินสำหรับการประกันของภาษีและอากรของออร์เดอร์นี้

ถ้าคุณจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีและอากรประกันภาษีเมื่อคุณสั่งซื้อและได้รับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมภาษี เราจะยินดีที่จะคืนเงินร้อยเปอร์เซนต์ของค่าธรรมเนียมภาษี กรุณาบอกให้เราทราบว่าค่าภาษีที่คุณต้องจ่ายโดยการส่งคำถาม "ภาษีที่กำหนดเอง" กับสำเนาใบแจ้งหนี้ในเวลานั้นและเราจะคืนเงินจำนวนเงินที่เราสัญญาไว้

แต่โปรดเข้าใจว่าเราจะไม่คืนเงินค่าภาษีใด ๆ กับคุณหากคุณไม่ได้จ่ายเงินสำหรับการประกันของภาษีและอากรของออร์เดอร์นี้


หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest