จะร้องเรียนเกี่ยวกับบริการได้อย่างไร?

เราขอรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าแต่ละราย คุณสามารถร้องเรียนหัวหน้าฝ่ายเพื่อขอความช่วยเหลือได้หากคุณไม่พอใจในบริการที่เจ้าหน้าที่ของเราให้บริการคุณ

 

ในตั๋วคำร้องแต่ละหน้าจะมีปุ่ม "ร้องเรียนหัวหน้าฝ่าย" 

 

โปรดใส่รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในช่องข้อความแล้วทางหัวหน้าฝ่ายจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคุณ


หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest