หากบัตรเครดิตของฉันไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือหมดอายุแล้ว ฉันจะขอเงินคืนได้อย่างไร?

เมื่อมีการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง หมดอายุหรือถูกยกเลิกเราจะได้รับรหัสปฏิเสธเมื่อพยายามคืนเงิน ในกรณีนี้เราจะติดต่อคุณเพื่อให้แจ้งบัญชี PayPal มิฉะนั้นจะมีการออกการคืนเงินให้ใหม่เข้าในเครดิตร้านค้าของคุณ คุณสามารถติดตามการสื่อสารของเราได้ทาง “ตั๋วคำร้องของฉัน”

  

หมายเหตุ: หากคุณเห็นเงื่อนไขภายใต้เงื่อนไข "ขอคืนเงินในระยะเวลาเกิน 180 วันนับจากวันที่ได้รับการชำระเงิน" ยังสามารถใช้ตัวเลือก 2 ตัวเลือกนี้ได้ด้วย

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest