จะมีการออกคำสั่งคืนเงินให้ทางใด?

ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน อาจจะมีการคืนเงินในรูปเครดิตเข้าบัญชี LightInTheBox ของคุณ หรืออาจจะคืนเข้าบัญชี/บัตรต้นทางที่คุณได้ใช้เพื่อชำระเงินก่อนหน้านี้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้รับจากทีมให้บริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการคืนเงินหากมีการออกคำสั่งคืนเงินในรูปเครดิตเข้าบัญชี

LightInTheBox ของคุณแล้ว คุณสามารถตรวจสอบยอดเครดิตคงเหลือในส่วน “รางวัล&เครดิตของฉัน” ได้หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าบัญชี คุณสามารถใช้เครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อใหม่ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest