จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันปฏิเสธที่จะรับพัสดุ?

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หากต้องการปฏิเสธพัสดุที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดส่ง ก่อนที่จะส่งคำขอคืนสินค้าคุณจะต้องรอจนกว่าคุณได้รับพัสดุเสียก่อน

หากคุณปฏิเสธไม่รับพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์หรือไม่เข้าไปรับสินค้าที่นำส่งของคุณจากร้านรับส่งสินค้าในพื้นที่ของคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าของเราจะไม่สามารถประมาณสถานะของพัสดุได้ จึงไม่สามารถดำเนินการกับคำขอส่งคืนสินค้าของคุณได้

หากมีการส่งคืนสินค้ากลับไปยังคลังสินค้าของเราเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า (ดูรายละเอียดด้านล่าง) เราจะติดต่อคุณสำหรับการชำระค่านำส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง (โดยทาง PayPal) และดำเนินการนำส่งสินค้าใหม่อีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามโปรดทำความเข้าใจด้วยว่าในกรณีเช่นนี้จะไม่มีการออกเอกสารการขอคืนเงินให้ รายละเอียดเหตุผลส่วนตัวของลูกค้า:

ที่อยู่ไม่ถูกต้อง / ไม่มีผู้รับ

ข้อมูลการติดต่อไม่ถูกต้อง / ไม่รับสายการโทรและตอบอีเมลการนำส่ง

ลูกค้าปฏิเสธการรับพัสดุ / จ่ายค่าธรรมเนียมภาษี / ดำเนินการพิธีการศุลกากรให้เสร็จสมบูรณ์ 

ไม่ได้รับพัสดุตามกำหนดเวลา

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest