เหตุใดฉันจึงไม่สามารถชำระค่าสินค้าที่สั่งซื้อของฉันได้

การแก้ไขปัญหาการชำระเงินล้มเหลว

 

จะมีการระบุเหตุผลของการปฏิเสธบนหน้าข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการชำระเงินของคุณให้ทราบและจะเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบให้กับคุณ

 

ตัวอย่างเช่น:

"ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้เนื่องจากการปฏิเสธของทางธนาคาร โปรดชำระเงินด้วยบัตรอื่น หรือเลือกวิธีการชำระเงินแบบอื่น"

"ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้เนื่องจากมีจำนวนเงินไม่พอ/เกินวงเงิน โปรดชำระเงินด้วยบัตรที่มียอดเงินคงเหลือเพียงพอ"

......

 

ไม่สามารถดำเนินการชำระเงินของคุณได้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้หนึ่งรายการขึ้นไป:

1) ข้อมูลบัตร/บัญชีไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์

2) ยอดคงเหลือในบัตรหรือบัญชีไม่พอ

3) บัตรของคุณไม่ได้มีการกำหนดให้สามารถชำระเงินออนไลน์ระหว่างประเทศได้

4) มีการกำหนดวงเงินจำกัดขั้นต่ำสำหรับการชำระเงินออนไลน์ต่ำเกินไป

5) ปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน

 

เราขอแนะนำให้คุณ:

1) ตรวจสอบข้อมูลบัตร/บัญชีของคุณอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลถูกต้อง

2) ใช้บัตรหรือวิธีการชำระเงินอื่น

3) ติดต่อธนาคาร/ผู้ให้บริการของคุณเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง (เช่น การชำระเงินออนไลน์ระหว่างประเทศ)

 

*หากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest