เหตุใดจึงไม่มีการนำส่งพัสดุของฉันภายใน 5 วันนับตั้งแต่ที่ได้ชำระค่าบริการนำส่งแบบเร่งด่วน?

โปรดทราบว่าการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนจะใช้เวลา 3-5 วันทำการแต่ไม่ได้รวมเวลาที่ใช้ในการดำเนินการรายการสินค้า เวลาในการนำส่งโดยรวมจะประกอบด้วยเวลาในการดำเนินการและเวลาในการนำส่ง เป็นสองส่วนที่ต่างกัน



เวลาที่ใช้ในการดำเนินการ
: คือเวลาที่ใช้ในการจัดเตรียมสินค้าที่สั่งซื้อของคุณให้พร้อมส่งออกจากคลังสินค้า
เวลานี้จะรวมถึงการจัดเตรียมสินค้า การตรวจเช็คคุณภาพและการบรรจุหีบห่อสำหรับการจัดส่ง จะแสดงเวลาที่ใช้ในการดำเนินการบนหน้ารายละเอียดของสินค้าหลังจากมีการเลือกขนาด/สี และอื่น ๆ แล้ว



* สำหรับสินค้าที่สั่งตัดตามขนาด: เวลาที่ใช้ในการดำเนินการคือเวลาที่ใช้ในการตัดเย็บซึ่งจะแสดงไว้บนหน้ารายละเอียดสินค้า

* สำหรับสินค้าที่มีเครื่องหมาย “นำส่งใน 24 ชม.”: เวลาที่ใช้ในการดำเนินการเป็นการรับประกันว่าจะใช้เวลาดำเนินการน้อยกว่า 24 ชั่วโมง

เวลาในการจัดส่ง
: คือเวลาที่ใช้ในการนำส่งถึงที่อยู่ปลายทางของคุณหลังจากที่ได้มีการจัดส่งพัสดุออกไปแล้ว โดยจะขึ้นอยู่กับวิธีการจัดส่งที่คุณเลือก นอกจากนี้ยังจะแสดงการจัดส่งในวันทำการด้วย ดังนั้นจึงโปรดคำนึงถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยเมื่อคำนวณประมาณการวันที่นำส่ง


หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest