ฉันสามารถส่งคำขอถอนเงินได้อย่างไร?

รางวัลไม่สามารถถอนได้

เครดิตสามารถถอนไปยังบัตรหรือบัญชีที่คุณใช้ในการชำระเงินเดิมเท่านั้นเพื่อถอนเครดิต คลิกที่ปุ่มถอนเงินในยอดคงเหลือที่หน้า รางวัล & เครดิตของฉัน

ประวัติการถอนเงินจะถูกบันทึกไปยังบิลบัตรเครดิตของคุณหลังจากคำขอการถอนเงินของคุณได้ดำเนินการเสร็จสมบุรณ์ถ้ามีบัตรมากกว่าหนึ่งใบที่ใช้ในการชำระเงิน คุณจะได้รับจำนวนการถอนเงินทั้งหมดแยกไปตามแต่ละบัตรกรุณาสอบถามข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการได้รับการคืนเงินของคุณไปยังสถาบันผู้ออกบัตรของคุณ เนื่องจากระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการคืนเงินอาจจะได้รับผลกระทบจากนโยบายและวิธีการปฏิบัติของสถาบันการเงินของคุณ

ระยะเวลาคืนเงินโดยประมาณ:

ช่องทางการชำระเงินเดิมระยะเวลาคืนเงิน
ผ่านบัตร เครดิต/เดบิตมากถึง 30 วันทำการ
ผ่านยอดคงเหลือ PayPalทันที
4-7 วันทำการ
7-14 วันทำการ
4-7 วันทำการ
7-14 วันทำการ
7-14 วันทำการ
7-14 วันทำการ
7-14 วันทำการ
7-14 วันทำการ
7-14 วันทำการ
หน้านี้มีประโยชน์หรือไม่?
ATest