ราคา
$
-
$
ไปเลย
โปรดระบุช่วงราคาที่ถูกต้อง
โวลต์ (V)
110-130 220-240
รูปร่างหลอด
A60(A19) G80 G95 ST64 T10
ฐานหลอด
E26 / E27
วัตต์
40
ATest