ราคา
$
-
$
ไปเลย
โปรดระบุช่วงราคาที่ถูกต้อง
โวลต์ (V)
110-130 220-240 85-265
รูปร่างหลอด
A60(A19) C35 G80 G95 G125 ST64 ST58 ST48 T10 T45 T185 T300
เพิ่มเติม
ฐานหลอด
E14 B22 E12 E26 / E27
วัตต์
40 60
การค้นหาของคุณไม่ตรงกับสินค้าใด ๆ
ATest