ราคา:
เพิ่มเติม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:
อะแดปเตอร์ เพิ่มเติม
พอร์ต 2:
HDMI 1.3 เพิ่มเติม
4.0& ขึ้นไป:
เพิ่มเติม

ประวัตเมื่อไม่นานมานี้ของคุณ

ATest