ราคา:
$ 5 - $ 10 (1) เพิ่มเติม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:
สายเคเบิลอะแดปเตอร์ (1)อะแดปเตอร์ (1) เพิ่มเติม
ประเภทพอร์ต:
ตัวผู้-ตัวเมีย (1) เพิ่มเติม
พอร์ต 1:
DVI (1) เพิ่มเติม
พอร์ต 2:
HDMI 2.0 (1)VGA (1) เพิ่มเติม

ประวัตเมื่อไม่นานมานี้ของคุณ

ATest