ราคา
$ 30 - $ 50 $ 50 - $ 4000
$
-
$
ไปเลย
โปรดระบุช่วงราคาที่ถูกต้อง
ช่วงความถี่ (MHZ)
400-470MHz 136-174MHz 400-520MHz
ประเภทวอล์คกื้ทอล์คกี้
ขนาดพกพา ติดรถ Analog
365 365 K-303 ติดรถ การเตือนภัยฉุกเฉิน / เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ / โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ >10กม >10กม เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุสองทาง
USD $181.99
$209.29
365 ขนาดพกพา การเตือนภัยฉุกเฉิน / เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ / โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5กม-10กม 5กม-10กม 5 W เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุสองทาง
USD $62.99
$104.99
5.0
365 ขนาดพกพา การเตือนภัยฉุกเฉิน / เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ / โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 5กม-10กม 5กม-10กม 5 W เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุสองทาง
USD $89.99
$149.99
ขนาดพกพา เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ / โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ / Voice Prompt 5กม-10กม 5กม-10กม 5 W เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุสองทาง
USD $44.99
$67.49
365 ขนาดพกพา การเตือนภัยฉุกเฉิน / เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ / โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 3กม-5กม 3กม-5กม เครื่องส่งรับวิทยุ วิทยุสองทาง
USD $44.99
$67.99
5.0
BAOFENG BUV-5RE เครื่องส่งรับวิทยุ ขนาดพกพา เตือนเมื่อแบตตารี่ต่ำ โปรแกรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ พรอมต์เสียง วิทยุสองทาง 3กม-5กม 3กม-5กม 1800 mAh 5 W
USD $39.99
$59.99
ATest