English Français Español Deutsch Italiano Português 日本語 Русский Nederlands العربية Norsk Dansk Svenska 한국어 Suomi עברית Türkçe Polski Čeština Ελληνικά Hrvatski Română Magyar ไทย

การดูแลเอาใจใส่แบบมืออาชีพ

ดูเพิ่ม

  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน


  ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ (ไซต์) ของ Mini In The Box จำกัด (“MiniInTheBox.com”). MiniInTheBox.com ให้บริการคุณตามประกาศ, ข้อกำหนด, และเงื่อนไขที่ถูกตั้งไว้ในข้อตกลงนี้ ("ข้อตกลง") นอกจากนี้เมื่อคุณใช้บริการใดๆกับ MiniInTheBox.com (อย่างเช่น รีวิวลูกค้า) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎ, แนวทาง, นโยบาย, ข้อกำหนด, และเงื่อนไขการบริการดังกล่าว และทั้งหมดจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ MiniInTheBox.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเว็บไซต์นี้และข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดก็ได้
  การเข้าถึง, การเรียกดู, หรือการใช้เว็ปไซต์ใดๆ บ่งชี้ว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อตกลงนี้


ใช้เว็ปไซต์:

  คุณแสดงตนและรับประกันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายใต้การดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ MiniInTheBox.com มอบใบอนุญาติที่จำกัด, สามารถเพิกถอน, ไม่สามารถโอนและไม่ผูกขาดให้คุณในที่นี่ เพื่อการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์โดยแสดงบนอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ของคุณเพื่อ จุดประสงค์สำหรับการเลือกซื้อสินค้าส่วนตัวที่มีจำหน่ายในเว็บไซด์และไม่ใช้ เพื่อเชิงการพาณิชย์ใดๆ หรือใช้ในนามของบุคคลที่สาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตจาก MiniInTheBox.com แล้วล่วงหน้า การละเมิดข้อตกลงนี้ใดๆ จะมีผลในการเพิกถอนใบอนุญาติทันทีซึ่งกล่าวไว้ในวรรคนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ
  ยกเว้นว่าได้รับการอนุญาตไว้ในวรรคข้างต้น คุณอาจจะไม่ทำซ้ำ, แจกจ่าย, แสดง, ขาย, ให้เช่า, ส่งต่อ, สร้างงานที่คัดลอกมาจากการแปล, แก้ไข, วิศวกรรมผันกลับ, ถอดแยกส่วนประกอบ, แปลกลับ หรือใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดยกเว้นว่าได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก MiniInTheBox.com เป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ คุณอาจไม่ทำการที่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ใดๆของข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ หรือใช้งานใดๆของเว็บไซต์เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ยกเว้นว่าได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย MiniInTheBox.com ล่วงหน้า MiniInthebox.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการบริการ, ยกเลิกบัญชี, และ/หรือยกเลิกรายการสั่งซื้อตามดุลพินิจ ประกอบด้วยแต่ไม่มีข้อกำกัดหาก MiniInthebox.com เชื่อว่าลูกค้าประพฤติละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของ Miniinthebox.com
  คุณจะไม่อัปโหลด, แจกจ่าย, หรือเผยแพร่เนื้อหา, รายละเอียดข้อมูล, หรือเนื้อหาอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ที่ (ก) ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ความลับทางการค้า, หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (ข) หมิ่นประมาท, คุกคาม, เสื่อมเสียชื่อเสียง, ลามก, อนาจาร, ภาพลามก, หรือการกระทำใดๆที่มีความผิดความรับผิดชอบภายใต้กฏหมายสหรัฐอเมริกาหรือ ระหว่างประเทศทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา หรือ (ค) รวมถึง bugs, ไวรัส, เวิร์ม, trap doors, Trojan horses หรือรหัสหรือคุณสมบัติที่เป็นอันตรายอื่น ๆ Miniinthebox.com อาจกำหนดรหัสผ่านและระบุบัญชีเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเว็ปไซต์นี้ แต่ละครั้งที่คุณใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตน คุณจะถือว่าได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้เว็ปไซต์ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อ กำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ MiniInTheBox.com ไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบการอนุญาตหรือแหล่งที่มาของการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ดังกล่าวใด ๆ
  คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้โดยผู้ที่ใช้ รหัสผ่านและการระบุตัวตนเดิมที่ถูกกำหนดไว้ให้กับคุณไม่ว่าเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นั้นเป็นหรือไม่เป็นการอนุมัติโดยคุณ รวมถึงไม่จำกัด การสื่อสารและการส่งทั้งหมดและข้อผูกมัดทั้งหมด (ประกอบด้วยโดยไม่มีข้อจำกัดข้อผูกมัดทางการเงิน) ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าถึงหรือการใช้ดังกล่าว คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องความปลอดภัยและความลับของรหัสผ่านและการระบุตัวตนที่กำหนดไว้ให้กับคุณ คุณควรจะแจ้ง MiniInTheBox.com ให้ทราบทันทีที่มีการใช้รหัสผ่านหรือการระบุตัวตนใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดหรือขู่ละเมิดอื่น ๆใดๆ ของความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้
  “เว็บไซต์” นี้เป็นเจ้าของโดย Light In The Box จำกัด (“LightInTheBox.com”) [จดทะเบียน หมายเลข 1141168] จดทะเบียนภายใต้กฏหมาย SAR ประเทศฮ่องกง ด้วยที่อยู่ลงทะเบียนที่ 7/F., ตึก China Insurance Group , เลขที่ 141, Des Voeux Road Central, ประเทศฮ่องกง

รีวิวและความคิดเห็น

  ยกเว้นแต่ว่ามีการเขียนในที่อื่นในข้อตกลงนี้หรือบนเว็บไซต์ สิ่งใดๆที่คุณส่งหรือโพสต์ไปยังเว็บไซต์ และ/หรือให้ไว้กับ MiniInTheBox.com ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัด ความคิด, ความรู้, เทคนิค, คำถาม, การวิจารณ์, ความคิดเห็น, และคำแนะนำใดๆ (โดยรวมเรียกว่า, "การส่ง") คือและจะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่เป็นสมบัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และโดยการส่งหรือการโพสต์ คุณยอมรับให้อนุญาตอย่างถาวรสำหรับการส่งและใช้ลิขสิทธิ์ IP ทั้งหมดไปยัง (ไม่รวมสิทธิทางศีลธรรมเช่นลิขสิทธิ์ทางการเขียน) MiniInTheBox.com โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและ MiniInTheBox.com มีสิทธิ์ที่จะใช้คัดลอก, กระจาย, แสดง, ประกาศ, กระทำ, ขาย, ให้เช่า, ส่งต่อ, ปรับปรุง, สร้างงานอนุพันธ์โดยมีค่าภาคหลวงฟรี, ทำได้ทั่วโลก, อย่างถาวร, เพิกถอนไม่ได้, และสามารถโอนสิทธิได้จากการส่งดังกล่าวโดยวิธีการใด ๆ และในรูปแบบใดรูปหนึ่ง และสามารถแปล, ปรับเปลี่ยน, วิศวกรผันกลับ, แยกส่วน, หรือแยกกลับการส่งดังกล่าวได้ การส่งทั้งหมดจะกลายเป็นทรัพย์สินผูกขาดของ MiniInTheBox.com โดยอัตโนมัติแต่เพียงผู้เดียวและจะไม่มีการคืนกลับหาคุณ และคุณตกลงที่ไม่ยกข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการใช้งานใดๆ ของข้อมูลโดย MiniInTheBox.com ในอนาคต

  คุณรับประกันว่าการส่งของคุณไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนมีการปราศจากและไม่มีการละเมิดสิทธิ IP, การโต้แย้ง, หรือการร้องเรียนจากบุคคลที่สามใดๆ MiniInTheBox.com จะไม่รับผิดชอบหากมีการผิดลิขสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิอื่น ๆ ใดๆ ของบุคคลที่สามโดยคุณ คุณต้องรับภาระในการคุ้มกันเพื่อและชดเชยผู้สนับสนุนต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดๆ

  นอกเหนือจากสิทธิที่ใช้บังคับกับการส่งใด ๆ (เมื่อคุณแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ในเว็บไซต์) คุณยังให้ MiniInTheBox.com มีสิทธิ์ในการใช้ชื่อที่คุณส่งพร้อมการแสดงความคิดเห็น, คำวิจารณ์, หรือเนื้อหาอื่น ๆใดๆ (ถ้ามี) ในการเชื่อมต่อการวิจารณ์, การแสดงความคิดเห็น, หรือเนื้อหาอื่นๆ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิทั้งหมดที่จะวิจารณ์, แสดงความคิดเห็น, เนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์นี้และการใช้งานจากคำวิจารณ์, ความคิดเห็น, หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของคุณโดย MiniInTheBox.com จะไม่เป็นการล่วงละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของบุคคลที่สามใดๆ ท่านจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลล์เท็จหลอกลวงว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คุณหรือทำให้ MiniInTheBox.com หรือบุคคลที่สามเข้าใจผิดถึงเป็นที่มาของการส่งหรือเนื้อหานั้นๆ MiniInTheBox.com อาจแต่จะไม่ผูกมัดที่จะลบหรือแก้ไขการส่งใด ๆ (รวมถึงความคิดเห็นหรือรีวิว) ด้วยเหตุผลใดก็ตาม


ลิขสิทธิ์

  ทุกข้อความ, กราฟิก, ภาพถ่ายหรือภาพอื่นๆ, ปุ่มไอคอน, คลิปเสียง, โลโก้, สโลแกน, ชื่อทางการค้าหรือซอฟต์แวร์ข้อความ, และเนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของ MiniInTheBox.com (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") เป็นของ MiniInTheBox.com แบบโดยสิ้นเชิงหรือผู้จำหน่ายเนื้อหาที่เหมาะสม คุณ ไม่สามารถใช้, ทำซ้ำ, เลียนแบบ, ดัดแปลง, ถ่ายทอด, แสดง, เผยแพร่, ขาย, ให้สิทธิ์, ดำเนินการสาธารณชน, จัดจำหน่ายหรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ ของเนื้อหาหรือละทิ้งเนื้อหาใด ๆ ในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย MiniInTheBox.com โดยที่ไม่มีการเขียนได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก MiniInTheBox.com การ ใช้ประโยชน์จากการทำเหมืองข้อมูล, หุ่นยนต์, หรือการรวบรวมข้อมูลแบบเดียวกันพร้อมเครื่องมือในการสกัดใน MiniInTheBox.com เช่นเดียวกับการใช้เครื่องหมายการค้าของ MiniInTheBox.com หรือเครื่องหมายบริการใน meta-tags เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด คุณสามารถดูและใช้เนื้อหาสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และสำหรับการช้อปปิ้งและการสั่งซื้อสินค้าบนเว็บไซต์เท่านั้น และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น การเก็บรวบรวม, การจัดการ, และการรวมของเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ("การรวมรวม") เป็นของ MiniInTheBox.com โดยสิ้นเชิง คุณไม่สามารถใช้ "เนื้อหา" หรือ "การรวบรวม" ของ MiniInTheBox.com ในลักษณะใดที่ดูหมิ่นหรือทำให้ MiniInTheBox.com เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือในทางใดทางหนึ่งที่มีโอกาสที่จะทำให้เกิดความสับสนหรือการละเมิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ซอฟต์แวร์ที่ใช้บนเว็บไซต์นี้ทั้งหมด ( "ซอฟต์แวร์") เป็นทรัพย์สินของ MiniInTheBox.com และ / หรือเป็นของผู้จัดจำหน่ายชอฟต์แวร์ "เนื้อหา", "การรวบรวม" และ "ซอฟแวร์" ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของรัฐ, ประเทศ, และระหว่างประเทศ การสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่มิได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งถูกสงวนไว้โดย MiniInTheBox.com ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแบบเต็มรูปแบบ


นโยบายเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  เป็น นโยบายของ MiniInTheBox.com ที่จะกระทำการที่เหมาะสมใดๆเมื่อจำเป็นที่จะต้องจะรักษาและตระหนักกฏหมายของ รัฐ, รัฐบาลกลาง, และระดับระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการถูกเรียกร้องการละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรใดๆ และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดหรืออื่นๆใดๆ หาก คุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและคุณเชื่อว่า MiniInTheBox.com ขาย, เสนอขาย, หรือทำให้สินค้าที่มีอยู่และ / หรือบริการที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ คุณสามารถส่งข้อมูลต่อไปนี้อย่างครบถ้วนไปที่ ipip@lightinthebox.com
  ข้อมูลที่ต้องการ
  1. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือลายเซนต์ของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดแต่เพียงผู้เดียว;
  2. คำอธิบายของชิ้นงานที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือเนื้อหา;
  3. รายละเอียดของเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาการละเมิดว่าตั้งอยู่ที่ใดบนเว็บไซต์ (URL ของสินค้า);
  4. ข้อมูลที่มีเหตุผลที่เพียงพอที่จะช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณเช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, และที่อยู่อีเมลล์;
  5. ข้อความที่กล่าวโดยคุณว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการมีใช้ที่ขัดแย้งของเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์, ตัวแทนหรือกฎหมายอื่นๆ
  6. หลักฐานการแสดงสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่คุณอ้างว่ามีการละเมิดโดยเว็บไซต์ (อย่างเช่น "ลิขสิทธื์ XYZ ", "เครื่องหมายการค้า ABC จดทะเบียน เลขที่ 123456, จดทะเบียนเมื่อ 1/1/04" เป็นต้น); และ
  7. ข้อความที่กล่าวโดยคุณว่าข้อมูลและการแจ้งเตือนข้างต้นมีความถูกต้องและอยู่ภาย ใต้บทลงโทษการให้ความเท็จ ที่คุณอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำแทนเจ้าของผู้ ซึ่งได้ถูกละเมิดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว

การสิ้นสุดข้อยุติและผลของการสิ้นสุดข้อยุติ

  นอกเหนือจากกฏหมายอื่นๆหรือการแก้ไขที่เป็นธรรมใดๆ MiniInTheBox.com อาจยุติข้อตกลงหรือยกเลิกสิทธิ์ของคุณใดๆหรือทั้งหมดที่ได้รับในข้อตกลงนี้ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลงนี้ คุณจะได้รับการยุติการเข้าถึงและการใช้งานของเว็บไซต์และ MiniInTheBox.com (นอกเหนือจากกฏหมายอื่นๆหรือการแก้ไขที่เป็นธรรมใดๆ) จะยกเลิกรหัสผ่านและข้อมูลระบุบัญชีทั้งหมดของคุณพร้อมปฏิเสธการเข้าถึงและ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณในทั้งหมดหรือบางส่วนทันที การสิ้นสุดข้อยุติใดๆของข้อตกลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและข้อผุกมัด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดข้อผูกมัดการชำระเงิน) ของบุคคลที่สามที่เกิดก่อนวันที่สิ้นสุดข้อยุติ


ผู้สละสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิดชอบ

  ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดมาตรฐานของการขายที่ใช้การควบคุมเดียวกันของแต่ละสินค้าในเว็บไซต์นี้ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายและการทำธุรกรรมดำเนินการผ่าน MiniInTheBox.com ให้ถือว่าเป็นการให้อนุญาติบนพื้นฐาน "ตามที่เป็นอยู่" MiniInTheBox.com ไม่มีการนำเสนอหรือการรับประกันใด ๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยต่อการดำเนินการของเว็บไซต์หรือข้อมูล, รายละเอียด, เนื้อหา, หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้นอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในที่นี่ของ ขอบเขตที่ได้อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ MiniInTheBox.com ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัด การรับประกันของสินค้าและความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ, ไม่ละเมิดสิทธิ์, กรรมสิทธิ์, ความสุขที่เงียบสงบ, ความถูกต้องของข้อมูล, และการบูรณาการระบบ เว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้อง, ข้อผิดพลาด, หรือข้อผิดพลาดการพิมพ์ MiniInTheBox.com ไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะเป็นได้โดยไม่มีข้อสะดุดหรือปราศจากข้อผิดพลาด ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต MiniInTheBox.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัด อุบัติเหตุที่เกิดจากทางอ้อม, การลงโทษ, ข้อยกเว้น, ความเสียหายหรือผลสืบเนื่องพิเศษ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ ความรับผิดชอบทั้งหมดจาก MiniInTheBox.com ต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ (โดยไม่คำนึงถึงรากฐานของการกระทำ) จะต้องไม่เกินผลรวมจำนวนเงินที่เป็นค่าธรรมเนียมที่คุณชำระต่อ MiniInTheBox.com ในช่วงระหว่างเดือนทันทีก่อนการกระทำที่ถูกกล่าวหาว่าก่อให้เกิดความรับผิดจาก MiniInTheBox.com


การยอมรับการสั่งซื้อ

  โปรดทราบว่าราคาที่ให้ไว้กับสินค้าในเว็บไซด์เสมือนว่าเป็นคำเชิญสำหรับข้อเสนอและไม่ควรเป็นเสมือนว่าเป็นข้อเสนอ การสั่งซื้อของคุณเป็นข้อเสนอสำหรับการซื้อซึ่งจะได้รับการยอมรับเมื่อ MiInTheBox.com ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณ โปรดทราบว่าอาจจะมีการสั่งซื้อบางอย่างที่เราไม่สามารถยอมรับและต้องขอยกเลิก MiniInTheBox.com ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ในบางสถานการณ์ที่อาจทำให้การสั่งซื้อสินค้าของคุณถูกยกเลิก ประกอบด้วยข้อจำกัดในปริมาณที่มีอยู่ของการซื้อ, ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลสินค้าหรือการกำหนดราคา, หรือปัญหาระบุโดยแผนกหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงบัตรเครดิตของเรา นอกจากนี้เราอาจจำเป็นต้องขอข้อมูลหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนที่จะยอมรับการสั่งซื้อใด ๆ เราจะติดต่อคุณถ้าการสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณใดๆ ถูกยกเลิกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยอมรับการสั่งซื้อของคุณ


ข้อผิดพลาดการพิมพ์

  ในขณะที่ MiniInTheBox.com มุ่งมั่นที่จะให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและข้อมูลการกำหนดราคา การกำหนดราคาหรือการพิมพ์ที่ผิดพลาดอาจเกิดขึ้น MiniInTheBox.com ไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าได้จนกว่าหลังจากที่คุณได้ทำการสั่งซื้อ ใน กรณีที่สินค้าถูกเรียบเรียงโดยมีราคาหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อ ผิดพลาดในการกำหนดราคาหรือข้อมูลสินค้า MiniInTheBox.com มีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกการสั่งซื้อใด ๆ ทีมีการทำรายการสั่งซื้อสินค้านั้นๆ ในกรณีที่สินค้ามีราคาผิดพลาด MiniInTheBox.com จะติดต่อคุณสำหรับคำแนะนำหรือยกเลิกการสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวตามดุลยพินิจของเรา


ราคาในสกุลเงินที่แตกต่างกัน

  การกำหนดราคาของสินค้าที่จำหน่ายโดย MiniInTheBox.com จะขึ้นอยู่กับการคำนวณตัวเลขแบบ ดอลล่าร์สหรัฐ (US$) ราคาที่แสดงในสกุลเงินอื่น ๆ เป็นราคาที่ถูกแปลงจากดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราแปลงสกุลเงินที่อัพเดทมากที่สุด เนื่องจากมูลค่าสกุลเงินมีความผันผวน ราคาที่แสดงเป็นหน่วยเงินตราที่ไมใช่สหรัฐอเมริกา (นอกเหนือจากหน้าสินค้าแต่ละหน้า) อาจจะไม่ใช่การอัพเดทล่าสุด พื้นที่ของเว็บไซต์ที่อาจแสดงหน่วยสกุลเงินที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ถูกต้อง ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียง แบนเนอร์ส่งเสริมการขาย, หน้าโปรโมชั่น, และข้อมูลในหน้าหมวดหมู่สินค้า ราคาที่แสดงในหน้าสินค้าส่วนตัว (โดยไม่คำนึงถึงสกุลเงินตรา) คือราคาปัจจุบันล่าสุดที่คุณสามารถเชื่อถือได้สำหรับการชำระเงินที่ MiniInTheBox.com โดยไม่รวมค่าจัดส่ง


การตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

  ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายล้มเหลวในการยุติข้อพิพาทภายใน 30 วันหลังจากข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้น พวกเขาตกลงที่จะเสนอข้อพิพาทดังกล่าวไปยังอนุญาโตตุลาการนานาชาติฮ่องกง ( "HKIAC") เพื่อตัดสินระงับข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎอนุญาโตตุลาการของคณะกรรมการเพื่อให้มีผลบังคับใช้เมื่อทำการร้องเรียนการตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ การตัดสินผู้ชนะอนุญาโตตุลาการเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับทั้งสองฝ่าย


ลิ้งค์

  เว็บไซต์นี้อาจมีลิ้งค์ที่มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่ถูกเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่า MiniInTheBox.com จะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของหรือเนื้อหาที่ตั้งอยู่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว


การแก้ไขความเสียหาย

  คุณยอมรับว่าการแก้ไขความเสียหายของ MiniInTheBox.com ตามกฎหมายสำหรับการละเมิดที่เกิดขึ้นจริงหรือคุกคามใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่เพียงพอและดังนั้น MiniInTheBox.com มีสิทธิ์ที่จะได้รับการกระทำที่เฉพาะเจาะจงหรือคำสั่งศาล (หรือทั้งสอง) ที่นอกเหนือไปจากความเสียหายใด ๆ ที่ MiniInTheBox.com อาจจะได้รับสิทธิตามกฎหมายที่จะกู้คืน, พร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบของการระงับข้อพิพาทใด ๆ ประกอบด้วยแต่ไม่จำกัด ค่าทนายความ
  ไม่มีสิทธิ์หรือการชดเชยจาก MiniInTheBox.com รวมถึงแต่ไม่ จำกัด ความเสียหายคำสั่งศาล, ค่าทนายและค่าใช้จ่ายอื่นๆใดๆ ไม่ว่าจะเป็นตามกฎหมายหรือความถูกต้อง
  ตัวอย่างของการสละสิทธิ์ตาม MiniInTheBox.com สิทธิหรือการแก้ไขข้อเสียหายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะบ่งบอกถึงความ ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่จะให้การใด ๆ ที่คล้ายกันยกเว้นในอนาคตหรืออื่น ๆ
ATest