VGA-ทั้งหมด

(3)

กรองตาม :
ราคา:
$ 5 - $ 10 (3) เพิ่มเติม
ประเภทของการเชื่อมต่อ:
สายเคเบิลอะแดปเตอร์ (1)อะแดปเตอร์ (3)แปลง (1) เพิ่มเติม
ประเภทพอร์ต:
ตัวผู้-ตัวเมีย (2) เพิ่มเติม
พอร์ต 1:
VGA (2) เพิ่มเติม
พอร์ต 2:
HDMI 1.3 (1)HDMI 1.4 (2)VGA (1) เพิ่มเติม
ความยาวสายเคเบิ้ล:
0.15m (0.5Ft) (1) เพิ่มเติม
4.0& ขึ้นไป:
เพิ่มเติม

ประวัตเมื่อไม่นานมานี้ของคุณ

ATest